Banki Spółdzielcze SGB blisko ludzi

Banki spółdzielcze SGB oferują nie tylko korzystne usługi finan­sowe, ale angażują się w życie tzw. małych ojczyzn. Wspierają wydarzenia społeczno­-kulturalne, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego terenów, na których prowa­dzą działalność.

 

Kierując się ideą spółdzielczo­ści, banki SGB nie są obojętne na sprawy ludzi, którzy korzystają z ich usług. -To wyraźnie odróżnia je nie tylko od banków komercyjnych, ale od większości przedsiębiorstw, któ­rych głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie kapitału – mówi Paweł Pyzik, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezesa Zarządu SGB Bank S.A.

Co roku Banki Spółdzielcze SGB na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczają kwotę ok. 10 mln zł. Obsługują ponad 1,5 mln klientów, posiadają ponad 1700 placówek w miastach i miasteczkach na tere­nie całego kraju i mają ponad cztery tysiące bezprowizyjnych ban­komatów, wśród których są najnowo­cześniejsze i najwygodniejsze ban­komaty biometryczne. Oferują także cały wachlarz produktów bankowych – od kont, przez różnego rodzaju pożyczki, kredyty (w tym preferencyjne), po lokaty. Dla Banków Spółdzielczych SGB istotne jest, by ich klienci mieli możliwość korzystania z bezpiecznej bankowości elektronicz­nej i mobilnej oraz nowoczesnych kart płatniczych systemów VISA oraz MasterCard, a także płatności mobilnych telefonem, czy transakcji dokonywanych przez internet. Są też znaczącym pracodawcą w okoli­cy, w której działają – zatrudniają ponad 12 tys. pracowników. Generują zyski idące w setki milionów złotych. Banki Spółdzielcze SGB są liderem w obsłudze sektora agrobiznesu, przedsiębiorców prowadzących działalność poza aglomeracjami miejskimi, czy jednostkami samorządu terytorialnego. Od zawsze posiadają również szeroką ofertę usług i produktów finansowych dla klientów indywidualnych.

Oprac. Natalia Zarzeka

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Konkurencyjność tkwi w detalach

Zwoltex – POLSKI Producent markowych ręczników

Muszynianka premium już dostępna!

Zawsze czysty skład