Beton – fundament sukcesu

W Podlaskiej Złotej Setce Przedsiębiorstw 2015 roku na wysokim 19. miejscu uplasował się Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy z Szumowa. Stało się tak za sprawą zakupu kilku zakładów, w tym suwalskiego PPMD KRUSZBET SA. Obopólne korzyści płynące z tej transakcji procentują dzisiaj zarówno w grupie, jak i w jej poszczególnych spółkach.

 

Przedsiębiorstwo Państwa Rupińskich zwiększyło swój zasięg (dwukrotnie), grono klientów i przychody. Obecnie wydobywa i sprzedaje kruszywa oraz świadczy usługi transportowe na terenie województwa mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i dolnośląskiego. Weszło również w posiadanie bocznicy kolejowej przy zakładzie w Drachlach, co pozwala na dobrą kooperację z klientami, którzy również dysponują bocznicami. Dzięki zakupowi akcji spółki KRUSZBET przedsiębiorstwo oferuje ponadto produkcję betonów. PPMD KRUSZBET zyskał natomiast nowe kierunki rozwoju i środki finansowe – w latach 2015-2017 ponad 15mln zł – dzięki którym przeprowadził gruntowną reorganizację zakładów i wymienił cały park maszynowy. To pozwoliło również na utrzymanie dotychczasowych zdolności produkcyjnych kruszyw oraz realizację inwestycji – nowoczesnej wytwórni betonu towarowego, ulokowanej w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Według statystyk podanych w jednym z merytorycznych paneli tegorocznych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Polsce istnieje ponad 250 tys. km dróg gminnych i ponad 100 tys. km dróg powiatowych. Tylko 45 proc. z nich ma nawierzchnię utwardzoną, stąd Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poszukuje nowych rozwiązań, które z powodzeniem mogłyby być stosowane do niwelowania braków i budowy dróg lokalnych. To daje spore szanse na popularyzację i stosowanie rozwiązań opartych na wykorzystaniu betonu.

– Wytwórnia ruszyła w czerwcu 2017 roku. Zaczęliśmy od dobrze już znanego na świecie betonu wałowanego. Z uwagi na stałą kontrolę nad zachodzącym procesem, precyzyjne wytwarzanie mieszanki, bardzo dużą dokładność dozowania składników i uzyskiwane wysokie parametry betonu po kilku realizacjach postanowiliśmy wykorzystać potencjał obiektu i wprowadziliśmy nowy produkt – beton drogowy Kruszbet CCR. Wykorzystaliśmy bardzo mocne punkty dotychczas znanych mieszanek, przy jednoczesnej redukcji ograniczeń technologicznych, które niosły ze sobą do tej pory. Z powodzeniem stosujemy go już drugi rok na drogi lokalne, gminne, powiatowe, place przeładunkowe, manewrowe czy postojowe – mówi Tomasz Odrzywolski, prezes zarządu PPMD KRUSZBET SA. – W ślad za tym stworzyliśmy nowy dział świadczący kompleksowe usługi projektu, ZRID-u i wykonawstwa.

Możliwość startu w przetargach ogłaszanych przez samorządy z propozycją zastosowania dowolnej technologii już zaowocowała szeregiem realizacji wykorzystujących beton CCR, między innymi wykonaniem 11 ha placu przed fabryką mebli Forte. Na potrzeby budowy dróg spółka opracowała własną, szczegółową specyfikację techniczną, w zależności od kategorii ruchu, obciążenia czy warunków użytkowania drogi, np. w postaci środków odladzających. Ponadto prowadzi rozmowy z Politechniką Białostocką w kontekście kontroli parametrów użytkowych wykonanych dróg i placów na przestrzeni czasu. Takie badania mogą zaowocować także wprowadzeniem ewentualnych poprawek poślizgu czy równości. W najbliższym czasie firma planuje również rozszerzyć zakres współpracy przy budowie drogi ekspresowej S61 oraz uruchomić mobilny zakład wytwarzania betonu, co pozwoli zwiększyć zasięg działalności pod kątem oferowania usługi betonu CCR.

Katarzyna Krawiec

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Czy należy suplementować dietę u chorych z dermatozami?

Aby życie miało dobry smak

Drukujemy emocje

Jakość to także umiejętność przewidywania…