Bo jakość tkwi w szczegółach!

DORADZTWO FINANSOWO – PRAWNE / Kancelaria dr Piotra Rojka solidnym partnerem w dziedzinie rachunkowości

Rozmowa z dr Piotrem Rojkiem, prezesem zarządu Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych Sp. z o.o.

– Prowadzona przez Pana Kancelaria zbliża się do dwudziestolecia swojego istnienia. Jak podsumuje Pan ostatni rok jej działalności?

– Z pewnością pozytywnie. W bieżącym roku miał miejsce dalszy rozwój naszej spółki. Pozyskaliśmy wielu nowych klientów, co przekłada się na ilość przeprowadzonych audytów sprawozdań finansowych w spółkach. W roku 2008 wykonaliśmy ich ponad 400.

Był to bardzo dobry rok również ze względu na fakt poszerzenia naszych kadr o blisko 10%. Przybyło Kancelarii biegłych rewidentów – głównie młodych ludzi, absolwentów śląskich uczelni ekonomicznych, takich jak np. Akademia Ekonomiczna. Są to osoby nie tylko stosownie wykształcone, ale również posiadające odpowiednie cechy charakteru – sumienność, skrupulatność, dokładność czy odpowiedzialność. Widzę w nich przyszłość Kancelarii.

– Rok bieżący kojarzy się również z kryzysem w sektorze finansowym. Czy klienci Kancelarii odczuli jego skutki?

– Niestety tak. Sytuacja jest dość trudna i otrzymujemy sygnały od naszych kontrahentów o pewnych utrudnieniach w funkcjonowaniu. Wyraża się to przede wszystkim w zmianie podejścia banków do sprawy kredytowania projektów. Banki zaostrzyły kryteria finansowania inwestycji, wymagając przy tym większych zabezpieczeń i wkładu własnego. Z pewnością w dłuższym okresie może się to odbić na rozwoju gospodarczym. Miejmy jednak nadzieję, że kryzys nie okaże się tak głęboki i długotrwały oraz że w jak najmniejszym stopniu będzie dotyczył Polski i jej głównych partnerów handlowych.

– Pańska Kancelaria już dwukrotnie zyskała uznanie kapituły konkursu JAKOŚĆ ROKU. W latach 2006 – 2007 przyznano jej nagrodę w tym programie, a w roku ubiegłym kolejną nominację. Jakie znaczenie mają dla Pana uzyskiwane nagrody?

– Przede wszystkim jest to olbrzymi prestiż. Miło nam, że niezależne gremia, takie jak np. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, pozytywnie opiniują nasze starania o jak najwyższe standardy pracy. Jako firma nie boimy się poddawać wszelkiego typu ocenom, prowadzonym przez niezależne ośrodki. Każda kolejna nagroda jest z pewnością powodem do dumy i satysfakcji.

– W jaki sposób Kancelaria dba o jakość swoich usług?

– Doskonalimy się w jakości poprzez zaangażowanie w trzy kierunki działań. Po pierwsze dbamy o kształtowanie właściwych narzędzi naszej pracy. Na tym polu współpracujemy z firmą DATEV EG z Norymbergii, dzięki czemu stworzyliśmy wspólnie komputerowy program do pracy poszczególnych audytorów. Stosowanie tego rozwiązania przez naszych biegłych rewidentów wymusza na nich skrupulatność, wysoką jakość pracy i zwracanie uwagi na każdy detal. Bo jakość tkwi w szczegółach!

Po wtóre, permanentnie się doskonalimy i uzupełniamy wiedzę, poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju seminariach, konferencjach oraz stażach, odbywających się tak w Polsce jak i w Anglii czy we Włoszech.

Ponadto stosujemy stałą kontrolę wewnętrzną. Każdy z naszych pracowników może spodziewać się przynajmniej jednej w skali roku kontroli przeprowadzanego audytu. Jego raporty poddawane są analizie pod kątem poprawności wykonania. Przeprowadzają ją pracownicy z najdłuższym w firmie stażem i doświadczeniem, którzy są jednocześnie członkami krajowej komisji nadzoru. Już niedługo w naszej Kancelarii pojawi się osoba z zewnątrz, która przejmie te obowiązki. Jej zadaniem będzie niejako audytowanie pracy naszych audytorów.

– Macie Państwo mocną i ugruntowaną pozycję na polskim rynku. Czy planujecie również ekspansję zagraniczną?

– Od kilku lat działamy intensywnie na terenie Niemiec. Obsługujemy tam z powodzeniem kilkudziesięciu klientów. Planujemy dalszy rozwój naszej pracy poza granicami Polski. W najbliższym czasie skupimy się na rynkach takich krajów jak Austria, Włochy, Chorwacja czy Rosja i Ukraina.

– Dlaczego akurat takie kierunki obiera Pana Kancelaria?

– Odpowiedź jest prostsza niż Pan się spodziewa. Nasi Polscy klienci inwestują za granicami kraju, a my migrujemy razem z nimi. Aktualnie poszczególni pracownicy naszej firmy mówią w sześciu językach, co ułatwia pracę w Europie. Pomagamy naszym kontrahentom w adaptacji do nowych, odmiennych warunków prawnych prowadzenia działalności za granicą. Przygotowujemy w ich imieniu stosowne dokumentacje przetargowe, wszelkiego rodzaju wnioski czy certyfikacje.

W działalności międzynarodowej bazujemy na wiedzy i doświadczeniach naszych partnerów z grupy Moore Stephens obecnych na danym rynku. To w znaczący sposób ułatwia pracę i zwiększa jej efektywność.

– Na koniec nie mogę nie zapytać o Pańskie plany na najbliższą przyszłość.

– Zamierzamy w dalszym ciągu się rozwijać. Jeśli rynek zgłosi takie zapotrzebowanie to otworzymy kolejny po warszawskim i wrocławskim oddział naszej Kancelarii. Rok 2009 będzie także czasem przeprowadzki firmy do własnego biurowca. Obecnie jesteśmy na ukończeniu prac budowlanych, więc w kolejne dwudziestolecie działalności wejdziemy z nową siedzibą.

– Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Stadler

JAKOŚĆ ROKU / Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych przed szansą na zdobycie Złotej Nagrody Jakość Roku

Bogata tradycja i śląska rzetelność

Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych prowadzi swoją działalność już blisko 20 lat. W tym okresie wypracowała sobie znakomitą markę nie tylko na terenie Śląska, ale całego kraju. Przez dwie dekady zaufało jej wiele przedsiębiorstw, które chwalą jej rzetelność i profesjonalizm. Te cechy potwierdza również dwukrotne zdobycie w latach 2006 – 2007 lauru w konkursie JAKOŚĆ ROKU oraz kolejna nominacja w edycji za rok 2008.

Założycielem i głównym udziałowcem katowickiej Kancelarii jest dr Piotr Rojek, biegły rewident z długoletnim stażem. Pełni on również funkcję prezesa zarządu spółki, w którym partneruje mu sześć najdłużej związanych z firmą osób. KPFK Sp. z o.o. od ponad 10-ciu lat utrzymuje wysoką pozycję w pierwszej dziesiątce rankingu audytorów spółek giełdowych, publikowanego rokrocznie w Rzeczpospolitej.

Podstawową działalnością i główną specjalizacją firmy jest badanie rocznych sprawozdań finansowych spółek, pod kątem poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o Ustawę o rachunkowości. W bieżącym roku spółka przeprowadziła 400 tego typu audytów. Ponadto Kancelaria oferuje szereg usług doradczych m.in. w zakresie fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych, w zakresie organizacji rachunkowości w firmach, czy w zakresie podatków. Firma zajmuje się również usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, książek przychodów i wydatków, sporządzaniem ekspertyz i opinii ekonomiczno – finansowych. Warto nadmienić, że cała działalność Kancelarii objęta jest stosownym ubezpieczeniem, właściwym dla wymogów polskiego prawa.

Dzięki wysokim standardom jakościowym oferowanych usług, Kancelaria została w 1999 roku członkiem międzynarodowej grupy Moore Stephens. Ta jedna z największych na świecie korporacji firm audytorskich działa już od 1907 roku. Wywodzi się z Londynu, a obecnie skupia wokół siebie blisko 400 firm z 78 krajów, zatrudniających 10.000 pracowników. Kancelaria Rojek współpracując z tą międzynarodową korporacją może liczyć na pomoc i korzystać z doświadczeń podobnych jej firm, funkcjonujących w świecie. Pozwala to na uzyskanie efektu synergii z potencjalnymi współuczestnikami konsorcjum – przedstawicielami wielu różnych branż – będących jednocześnie członkami grupy. Tak bliska współpraca spółek zrzeszonych w organizacji Moore Stephens zapewnia klientom kompleksową obsługę. Jakość usług firm stowarzyszonych z Moore Stephens stoi na bardzo wysokim poziomie. Organizacja zapewnia firmom członkowskim strukturę, w ramach której firmy te służą swoim klientom pomocą w prowadzeniu interesów w skali międzynarodowej. Moore Stephens świadczy głównie usługi audytorskie, księgowe oraz doradcze. Polska część grupy skupia pięciu partnerów zatrudniających ponad 100 pracowników, w tym osoby posiadające doświadczenie w pracy za granicą. Wśród nich jest również Kancelaria pana dr Rojka.

KPFK posiada także wielu polskich partnerów. Są nimi Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w ramach programu Giełdowych Firm Partnerskich LIDER RYNKU PIERWOTNEGO, Giełda NewConnect, Polsko – Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa. Współpraca z tak uznanymi podmiotami to potwierdzenie rzetelności i profesjonalizmu pracy Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.

Krzysztof Stadler

Ramka:

Kancelaria Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek wywodzi się z Katowic. Mimo tego jest obecna także w Warszawie i we Wrocławiu, czyli równie istotnych centrach gospodarczych Polski. W znaczący sposób ułatwia to klientom dostęp do oferowanych przez Kancelarię usług i zwiększa zasięg jej działania. Poniżej dane teleadresowe wszystkich oddziałów firmy:

Centrala:

40-954 Katowice, ul. Powstańców 34, tel. 32 256 13 53, fax. 32 750 06 77, biuro@kpfk.pl

Stolica:

00-043 Warszawa, ul. Czackiego 7/9, tel. 22 505 84 40, fax. 22 50 84 40, warszawa@kpfk.pl

Dolny Śląsk:

50-126 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 81, tel. 71 341 02 46, fax. 71 341 02 46, wroclaw@kpfk.pl

ks

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje