Z Kopernikiem za pan brat

Heliocentryczny model wszechświata autorstwa najsłynniejszego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika, to przykład rzadkiego w dziejach nauki pionierskiego i oryginalnego myślenia. Taki sam sposób odważnego rozumowania przyjmuje również Spółdzielnia Mieszkaniowa „KOPERNIK” w Toruniu, która nie boi się wyzwań i podejmuje inwestycje mieszkaniowe, co zaowocowało nominacją do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015.

Read More

Innowacyjność kluczem oszczędności

Czy możliwe jest zwiększenie efektywności produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy oraz kosztów wytwarzania, w tak wymagającej branży jak rolnicza? Feerum S.A. udowadnia, że tak! Inwestycje w działalność badawczo-rozwojową oraz konsekwentne wdrażanie nowych technologii spowodowały, że firma w krótkim czasie, z jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształciła się w potężne przedsiębiorstwo, będące obecnie dominującym graczem wśród producentów kompleksowych elewatorów zbożowych.

Read More