Pasja z natu®y

Obecnie Polacy chętnie wybierają tzw. zdrowy styl życia, w którym liczy się zarówno aktywność fizyczna, jak i odpowiednia żywność. Doskonały przykład producenta owoców i warzyw najwyższej jakości stanowi lubelska KLASA. Spółka, stosując w uprawach pożyteczne mikroorganizmy, tzw. probiotyki dostarcza bowiem plony wolne od nawozów sztucznych, pestycydów czy antybiotyków.

Czytaj więcej

Rewolucja w południowym stylu

Coraz częściej możemy w Polsce zaobserwować idee i trendy zaczerpnięte z zachodnich wzorców. W sposób szczególny przejawia się to wszędzie tam, gdzie "dobry smak" ma duże znaczenie. Przykładem może być branża budowlana. Wielu klientów decydując się na budowę domu, planuje jego kształt i wygląd w najdrobniejszych szczegółach. Od niedawna dzięki firmie Amex-Bączek miłośnicy południowego stylu mają do dyspozycji całkowitą nowość na rynku stolarki okiennej.

Czytaj więcej

Nowe oblicza metali

Przed 5 laty powstało konsorcjum naukowe, złożone z wiodących krajowych ośrodków inżynierii materiałowej dla realizacji projektu POIG.01.01.02-00-15/09  „Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania” o akronimie ZAMAT. Celem tego projektu, koordynowanego przez Instytut Metali Nieżelaznych, a realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, było stworzenie bazy, a zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla przemysłu metali nieżelaznych oraz szeregu związanych z nim nowoczesnych branż gospodarki. Elektronika, fotonika, transport, energetyka czy ...

Czytaj więcej

EKOoblicze chemii

W najbliższych tygodniach konsorcjum ZIELONA CHEMIA przystąpi do komercjalizacji technologii opracowanych w ramach projektu "Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych". Sposób produkcji syropu erytrylowego na bazie gliceryny, system wytwarzania kwasu bursztynowego, produkcja 1,3-propanodiolu oraz innowacyjna metoda immobilizacji bakterii w mikrokapsułkach o dużej wytrzymałości mechanicznej, to najnowsze odkrycia naukowców przygotowane do wdrożenia na szeroką skalę.

Czytaj więcej

Fizyka na złoto

Instytut Fizyki PAN na najwyższym światowym poziomie prowadzi badania w dziedzinie nanotechnologii, magnetyzmu, fizyki molekularnej i półprzewodników oraz biofizyki. Jego laboratoria badawcze i technologiczne zostały zaopatrzone w sprzęt światowej klasy dzięki dofinansowaniu 12 projektów ze środków POIG. Do największych z nich zaliczyć można "Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie". Za jego realizację Instytut otrzymał czterokrotne wyróżnienie JAKOŚĆ ROKU.

Czytaj więcej

IGRE – gotowy!

Aktualne prognozy wskazują, że zużycie energii na świecie do roku 2050 wzrośnie dwukrotnie, a w samej Europie zwiększy się o blisko 40%. W obliczu nieuchronnego wyczerpywania się tradycyjnych źródeł, pozyskiwanie jej w sposób alternatywny nabiera strategicznego znaczenia. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej do 2020 roku planowane jest wytwarzanie 20% energii oraz paliw w oparciu o OZE, z uwzględnieniem biomasy. W odpowiedzi na powyższe wytyczne UE, zrealizowano projekt o akronimie IGRE ...

Czytaj więcej

Projekt na miarę diamentu

Naukowcy z Katedry Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, po sześciu latach realizacji zakończyli projekt "Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej". Określane skrótem TESTOPLEK badania w 100% sfinansowano ze środków unijnych oraz Budżetu Państwa w ramach POIG, a całkowita wartość projektu przekroczyła 62 mln PLN.

Czytaj więcej