Dwa oblicza USG

Zastosowanie ultradźwięków do obrazowania tkanek w medycynie to obecnie jedna z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Nieinwazyjność oraz duża dokładność badania sprawiły, że trwają poszukiwania szerszego zastosowania ultrasonografów w innych dziedzinach np. przemyśle. Usprawnienia obecnie funkcjonujących urządzeń podjęła się grupa naukowców Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Andrzeja Nowickiego.

Read More

Interdyscyplinarność podstawą sukcesu

Ponad 200 badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki z renomowanych ośrodków naukowych z całej Polski, 23 zadania, ponad 220 międzynarodowych publikacji, 14 zgłoszeń patentowych, ponad 20 wdrożeń do praktyki lekarskiej,
35 doktoratów, 4 habilitacje, 6 tytułów naukowych profesora, 30 prac magisterskich i licencjackich. Tak w liczbowym skrócie można przedstawić skalę
i rozmach projektu realizowanego w ramach PO IG WroVasc – Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej. Przedsięwzięcie o bezprecedensowej ...

Read More