Quality Magazyn SM Sródmieście

Dla wspólnego dobra

Rozmowa ze Stanisławem Kolanusem, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Gliwicach. – Od powstania Spółdzielni minęło 25 lat. Od początku działacie bardzo konsekwentnie – w oparciu o wypracowane procedury, przejrzystą politykę zarządzania oraz realizowanie wyznaczanych celów. – Uważamy, że recepta na skuteczne zarządzanie to stabilny zarząd, nieustanne inwestycje i sprawna współpraca z otoczeniem. Znaczący udział ma także zespół pracowników - kompetentnych, z kwalifikacjami, zawsze gotowych do pomocy. Nasz cel to przecież zadowolenie ...

Czytaj więcej

Dłonie na miarę złota

Od 2014 roku na dłoniach wielu bramkarzy w Polsce i za granicą gości marka Football Masters, w branży znana jako FM-ki. Z jej twórcą, Wojciechem Małeckim, rozmawia Katarzyna Krawiec. – Zdobywając tytuł Wybór Polaków powiedział Pan, że dedykuje to wyróżnienie użytkownikom rękawic i zapowiedział nowości produktowe w 2017 roku. Co wydarzyło się w tym temacie? – Wiosną br. zakończyliśmy fazę testów szesnastu prototypów, z których tylko pięć przeszło je pozytywnie i ...

Czytaj więcej

Format sukcesu

Fordon, niegdyś samodzielne miasto, a dziś dzielnica Bydgoszczy, kryje w sobie bogatą historię. Poruszając się jego ulicami natrafiamy na jeden z ocalałych budynków – dawną cegielnię. Pieczołowicie odrestaurowany stał się wizytówką okolicy oraz miejscem ponownie tętniącym życiem. Podobnie zrekultywowane otoczenie cegielni, które zachwyca roślinnością i wpływa na komfort pracy. Ocalony budynek dostrzegł i nagrodził prezydent miasta, przyznając VauPe pierwszą nagrodę Bydgoskiego Feniksa w 2007 roku.   Obecnie  obiekt pełni funkcję siedziby VauPe ...

Czytaj więcej

Banki Spółdzielcze SGB blisko ludzi

Banki spółdzielcze SGB oferują nie tylko korzystne usługi finan­sowe, ale angażują się w życie tzw. małych ojczyzn. Wspierają wydarzenia społeczno­-kulturalne, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego terenów, na których prowa­dzą działalność.   Kierując się ideą spółdzielczo­ści, banki SGB nie są obojętne na sprawy ludzi, którzy korzystają z ich usług. -To wyraźnie odróżnia je nie tylko od banków komercyjnych, ale od większości przedsiębiorstw, któ­rych głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie kapitału ...

Czytaj więcej

Na właściwych torach

Łódzka Kolej Aglomeracyjna w czasie niespełna trzech lat zyskała miano najintensywniej rozwijającego się regionalnego przewoźnika kolejowego. Spółkę wyróżnia dynamiczny wzrost liczby pasażerów na poziomie ponad 50%. Wśród najważniejszych czynników rozwoju ŁKA wskazuje menedżerskie zarządzanie, atrakcyjny rozkład jazdy, rozwój kanałów sprzedaży, ofert biletowych czy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podpatrywanych nawet przez sąsiadów z zachodu.   Spółka dąży do efektywnego zaspokajania potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców. Już dziś łączy komunikacyjnie większą część województwa łódzkiego oferując połączenia ...

Czytaj więcej

FIEGE gwarantem jakości w logistyce

Coraz bardziej konkurencyjny rynek i niezwykle wymagający klienci sprawiają, że firmy decydują się na coraz częstsze i większe wykorzystanie zewnętrznych usług logistyki kontraktowej. Przed podjęciem decyzji biorą pod uwagę nie tylko cenę, ale przede wszystkim jakość usług, w tym terminowość, kompletność i brak uszkodzeń. Nie bez znaczenia pozostaje też kompleksowość usług. FIEGE oferuje nie tylko outsourcing w zakresie operacji przyjęcia, magazynowania, wydania i transportu, ale także wiele usług kreujących wartość ...

Czytaj więcej

MPO Kraków- nowocześnie i ekologicznie

MPO Kraków niedawno obchodziło jubileusz 150-lecia, nie oznacza to jednak, że spółka nie stosuje nowoczesnych rozwiązań. Dziś MPO samodzielnie zarządza dwoma systemami miejskimi: systemem gospodarowania odpadami i systemem oczyszczania miasta. Każdego roku do obu systemów wprowadzane są usprawnienia i modyfikacje, które podnoszą jakość świadczonych mieszkańcom Krakowa usług i zwiększają ekologiczną efektywność tych usług. Maksymalne wykorzystanie dostępnych surowców i materiałów, by nie szkodzić środowisku i nie eksploatować niepotrzebnie zasobów Ziemi i ...

Czytaj więcej

Siedem grzechów głównych

Odzież ochronna zgodna z normą EN ISO 20471, oferowana jest dla zwiększenia widoczności i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników podczas pracy. Nie każdy jednak ma świadomość, jak niewiele trzeba, aby narazić na szwank swoje bezpieczeństwo. Spółka Berendsen Textile Service przygotowała najczęściej popełniane błędy i zalecenia w pracy wymagającej zapewnienia szczególnej widoczności: Zdjęta kurtka. Kiedy pracownik porusza się bez kurtki, jego widoczność ulega pogorszeniu, nie spełnia on stosownych wymagań i traci atest ...

Czytaj więcej

60 lat wspólnych sukcesów!

Mijający 2017 rok okazał się dla Spółdzielni Mieszkaniowej Metalowiec czasem bieżącej wytężonej pracy, a także zrealizowanej z powodzeniem ogromnej inwestycji związanej z budową niezwykle nowoczesnego kompleksu handlowo- usługowego na ul. Grabiszyńskiej 240. To doskonały moment aby świętować 60 lecie istnienia.  Oficjalne otwarcie obiektu  miało miejsce 9 czerwca. To jedna z największych inwestycji jakie zostały zrealizowane z udziałem Spółdzielni. SM Metalowiec znalazła inwestora dla obiektu o blisko 10 000 m2 powierzchni. ...

Czytaj więcej

POLSKI DZIEŃ JAKOŚCI

Już po raz dwudziesty drugi odbył się POLSKI DZIEŃ JAKOŚCI. Przedstawiciele Fundacji Qualitas - prowadzącego Certyfikat Jakość Roku - wzięli udział w spotkanie które miało nowoczesną formułę opartą na dyskusji i wymianie doświadczeń. Do udziału w dyskusjach panelowych zaproszeni zostali eksperci oraz specjaliści w dziedzinie systemów zarządzania jakością oraz oceny bezpieczeństwa wyrobów. Celem konferencji było przede wszystkim rozpowszechnianie wiedzy na temat istoty i wagi analizy ryzyka w systemach zarządzania jakością oraz potrzeby ...

Czytaj więcej