fot. Mateusz Ochocki / KFP

OPEC – Jakość na europejskim poziomie

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni to firma ze 100% kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin "Dolina Redy i Chylonki", Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. Przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej do mieszkańców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do części gminy Kosakowo, a także produkcja energii elektrycznej w kogeneracji. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie ...

Read More

Wydobywcy innowacji

Bytomska spółka Glimarpol od 1995 roku udowadnia, że innowacyjność i dynamika rozwoju w branży górniczej czy hutniczej ma równie duże znaczenie jak cena i terminy płatności. Dotyczy to szczególnie małej mechanizacji, czyli dostępnego wachlarza narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych, a także elektronarzędzi.   W 2017 roku spółka zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP. Wniosek zakładał wdrożenie ...

Read More

Inwestujemy w mieszkańców

Podstawę dobrego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych stanowi dziś umiejętność współpracy z otoczeniem, w połączeniu z rozsądną i efektywną polityką finansową. Przykładem zarządzania według takiego modelu jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” z Gliwic, która od pięciu lat posiada certyfikat jakościowy i podejmuje liczne działania pozwalające na ciągłą poprawę komfortu życia mieszkańców.   Jesienią 2017 roku Spółdzielnia obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Powstała, w efekcie podziału, jako jedna z kilku mniejszych następczyń Gliwickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Swoim zasięgiem ...

Read More
QM Coletto

Coletto – prosta droga do sukcesu

Częstochowa nie bez powodu zyskała miano „zagłębia wózkarskiego”. To właśnie to miejsce upodobali sobie wytwórcy komponentów – kół, profili, amortyzatorów, wanienek, rączek etc., a w ślad za nimi producenci wózków dziecięcych i fotelików samochodowych. Co ciekawe, taki zbieg zdarzeń spowodował, że dzisiaj z dostępnych na światowych rynkach produktów, niezależnie od marki, możemy wybierać te powstałe w fabrykach w Chinach lub bezpośrednio w Polsce. DESIGN & QUALITY to przewodnie hasło jednego z ...

Read More
Quality Magazyn SM Sródmieście

Dla wspólnego dobra

Rozmowa ze Stanisławem Kolanusem, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Gliwicach. – Od powstania Spółdzielni minęło 25 lat. Od początku działacie bardzo konsekwentnie – w oparciu o wypracowane procedury, przejrzystą politykę zarządzania oraz realizowanie wyznaczanych celów. – Uważamy, że recepta na skuteczne zarządzanie to stabilny zarząd, nieustanne inwestycje i sprawna współpraca z otoczeniem. Znaczący udział ma także zespół pracowników - kompetentnych, z kwalifikacjami, zawsze gotowych do pomocy. Nasz cel to przecież zadowolenie ...

Read More

Dłonie na miarę złota

Od 2014 roku na dłoniach wielu bramkarzy w Polsce i za granicą gości marka Football Masters, w branży znana jako FM-ki. Z jej twórcą, Wojciechem Małeckim, rozmawia Katarzyna Krawiec. – Zdobywając tytuł Wybór Polaków powiedział Pan, że dedykuje to wyróżnienie użytkownikom rękawic i zapowiedział nowości produktowe w 2017 roku. Co wydarzyło się w tym temacie? – Wiosną br. zakończyliśmy fazę testów szesnastu prototypów, z których tylko pięć przeszło je pozytywnie i ...

Read More

Format sukcesu

Fordon, niegdyś samodzielne miasto, a dziś dzielnica Bydgoszczy, kryje w sobie bogatą historię. Poruszając się jego ulicami natrafiamy na jeden z ocalałych budynków – dawną cegielnię. Pieczołowicie odrestaurowany stał się wizytówką okolicy oraz miejscem ponownie tętniącym życiem. Podobnie zrekultywowane otoczenie cegielni, które zachwyca roślinnością i wpływa na komfort pracy. Ocalony budynek dostrzegł i nagrodził prezydent miasta, przyznając VauPe pierwszą nagrodę Bydgoskiego Feniksa w 2007 roku.   Obecnie  obiekt pełni funkcję siedziby VauPe ...

Read More

Banki Spółdzielcze SGB blisko ludzi

Banki spółdzielcze SGB oferują nie tylko korzystne usługi finan­sowe, ale angażują się w życie tzw. małych ojczyzn. Wspierają wydarzenia społeczno­-kulturalne, przyczyniając się tym samym do rozwoju gospodarczego terenów, na których prowa­dzą działalność.   Kierując się ideą spółdzielczo­ści, banki SGB nie są obojętne na sprawy ludzi, którzy korzystają z ich usług. -To wyraźnie odróżnia je nie tylko od banków komercyjnych, ale od większości przedsiębiorstw, któ­rych głównym celem jest maksymalizacja zysku i pomnażanie kapitału ...

Read More

Na właściwych torach

Łódzka Kolej Aglomeracyjna w czasie niespełna trzech lat zyskała miano najintensywniej rozwijającego się regionalnego przewoźnika kolejowego. Spółkę wyróżnia dynamiczny wzrost liczby pasażerów na poziomie ponad 50%. Wśród najważniejszych czynników rozwoju ŁKA wskazuje menedżerskie zarządzanie, atrakcyjny rozkład jazdy, rozwój kanałów sprzedaży, ofert biletowych czy wdrażanie innowacyjnych rozwiązań podpatrywanych nawet przez sąsiadów z zachodu.   Spółka dąży do efektywnego zaspokajania potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców. Już dziś łączy komunikacyjnie większą część województwa łódzkiego oferując połączenia ...

Read More

FIEGE gwarantem jakości w logistyce

Coraz bardziej konkurencyjny rynek i niezwykle wymagający klienci sprawiają, że firmy decydują się na coraz częstsze i większe wykorzystanie zewnętrznych usług logistyki kontraktowej. Przed podjęciem decyzji biorą pod uwagę nie tylko cenę, ale przede wszystkim jakość usług, w tym terminowość, kompletność i brak uszkodzeń. Nie bez znaczenia pozostaje też kompleksowość usług. FIEGE oferuje nie tylko outsourcing w zakresie operacji przyjęcia, magazynowania, wydania i transportu, ale także wiele usług kreujących wartość ...

Read More