Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

„Future of Quality”. Pod takim hasłem odbył się IV Europejski Kongres Jakości, który w Łodzi zgromadził przedstawicieli świata biznesu i nauki. To industrialne, rozwijające się miasto w pierwszy dzień wiosny stało się stolicą jakości. Licznie zgromadzeni uczestnicy, prelegenci i paneliści w szerokim gronie promowali  wdrożone w swoich organizacjach rozwiązania, przedstawili realne case studies i poznali najnowsze trendy związane z systemami zarządzania jakością. Kulminacyjnym punktem wydarzenia było wręczenie Certyfikatów JAKOŚĆ ROKU® oraz zaprezentowanie nowego projektu Fundacji Qualitas: European Quality Certificate®.   Nietuzinkowe wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Mateusz Grzesiak –ekspert i wykładowca Wyższej ...

Czytaj więcej

Tradycyjnie, rodzinnie i z pasją

Roleski to w 100% polska firma, która swoim przykładem udowadnia, że w rodzinie i mądrym zarządzaniu tkwi  ogromna siła i potencjał. Od ponad 45 lat dba nie tylko o swoich konsumentów i pracowników, ale również wykazuje dużą odpowiedzialność za otoczenie, inspiruje, wyznacza kierunki i z sukcesem realizuje wyznaczane sobie cele. W tym roku Roleski to laureat tytułu honorowego ORZEŁ JAKOŚCI  przyznawanego firmom od lat dającym przykład w kształtowaniu postaw opartych na uczciwych praktykach biznesowych ...

Czytaj więcej

„Prawo firmy do istnienie nie jest wieczne – trzeba je wciąż na nowo zdobywać” – Robert Simonson

Zarządzanie nowoczesnym przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów znajomości branży, otoczenia firmy, kreatywności oraz identyfikacji obszarów zwiększających przewagę nad konkurencją. Postęp techniczny i zmienność otoczenia, w którym działają przedsiębiorstwa, powoduje, że menedżerowie skupiają się na ciągłym doskonaleniu jakości, a także poprawie efektywności gospodarowania. Ostateczną miarą jakości usługi jest ocena dokonywana przez klienta, co oznacza, że usługodawca powinien aktywnie zarządzać jakością, kontrolować najważniejsze czynności procesu usługowego oraz stosować ocenę końcową wykonanej usługi. Wzrost poziomu jakości wyrażony jest się nie tylko wzrostem satysfakcji klienta, ale też poprawą wydajności oraz obniżką ...

Czytaj więcej

Bezpiecznie … czyli jak?

Często jakość jest błędnie utożsamiana jedynie z technicznymi parametrami produktów czy usług. Jednak takie podejście to zwyczajne uproszczenie. Jakość zaczyna się wcześniej i ma szerszy wymiar. Widoczny w Polsce trend w tym zakresie to opieranie się na dokumentacji i ślepym wypełnianiu punktów z normy ISO. A przecież na etapie przygotowania do realizacji każdej inwestycji najważniejsza jest współpraca wszystkich uczestników procesu. Aktywny udział muszą brać nie tylko osoby ze szczebli decyzyjnych, ale ...

Czytaj więcej

Jak wykorzystać Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®?

Przedsiębiorstwo poddaje się audytowi, pozytywnie przechodzi weryfikację i tym samym dołącza do grona Laureatów Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®, otrzymując godło. Na tym jednak nie koniec. Trzeba tą informację odpowiednio zakomunikować otoczeniu. W jaki sposób i przy użyciu jakich kanałów komunikacji? Możliwości jest naprawdę sporo. Współcześnie rynkiem rządzi konsument, który oczekuje wysoko jakościowych produktów i usług  oraz szybkiej i sprawnej obsługi na najwyższym poziomie. Dlatego tak istotna staje się dbałość o standardy ...

Czytaj więcej