Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Sami nie wiecie, co posiadacie. Bo choć niektórym ciężko w to uwierzyć, Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym pod względem turystycznym. Co prawda nie posiadamy obiektów o ogólnoświatowej sławie, jak np. Wieża Eiffla, ani też szczególnie korzystnych warunków naturalnych, to jednak naszym atutem jest duża różnorodność atrakcji turystycznych, w tym bogactwo dzikiej przyrody i zróżnicowane środowisko naturalne – dostęp do morza, jak i do gór

Dla wielu gmin turystyka jest ważnym elementem rozwoju lokalnego. Dla obszarów atrakcyjnych jest to turystyka ogólna, jednak coraz częściej gminy tworzą oferty lub produkty związane z lokalną specyfiką, takie jak turystyka religijna, uzdrowiskowa, przemysłowa czy historyczna. Coraz więcej gmin uwzględnia także rozwój turystyki w swoich programach rozwoju, a także w działaniach promocyjnych. Samorządy, na których terenie nie ma żadnego przemysłu, próbują wykorzystać walory przyrodnicze i architektoniczne do promowania turystyki, która jest jedyną szansą na podreperowanie gminnych budżetów.

Miasta i gminy, które chcą rozwijać turystykę na swoim terenie, muszą zadbać o organizację różnego rodzaju imprez kulturalno-sportowo-rozrywkowych. Mogą to być np. koncerty, wystawy lokalnych artystów, zawody sportowe. Oczywiście zadanie to wymaga często nakładu niemałych środków finansowych, jednak imprezy takie zawsze przyciągają turystów. Dodatkowo są one doskonałą formą promocji miasta.

Właściwa realizacja zadań związanych z turystyką może przynieść każdej gminie doskonałą promocję oraz rozwój. Aby tak się stało, należy w pierwszej kolejności zastanowić się nad tym, co można zaoferować turystom. Zadowolony turysta wraca tam, gdzie jest mu dobrze, zatem to może być sposób na lepszą przyszłość gmin. Konsekwencje rozwoju turystyki w regionie oznaczają głównie wzrost jego zamożności, który z kolei przekłada się na rozwój gospodarczy obszaru, a także na poprawę poziomu życia mieszkańców.

Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje: „Coraz więcej polskich miast rozwija się dzięki turystyce. Wzrost liczby wyjazdów turystycznych Polaków sprawił, że coraz więcej miast wiąże swój rozwój bezpośrednio z turystyką” – ocenia PIE w najnowszym wydaniu „Tygodnika Gospodarczego PIE”. Jak podkreślono, wzrost liczby wyjazdów turystycznych Polaków sprawił, że „coraz więcej miast czynnikiem rozwoju uczyniło zapewnianie turystom warunków do spędzania wolnego czasu”.

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego niespełna 20 proc. miast turystycznych znajduje się na Dolnym Śląsku, 16 proc. na Pomorzu Zachodnim, 13 proc. w województwie warmińsko-mazurskim, a najmniej w centralnej Polsce. „Miasta turystyczne to przede wszystkim niewielkie ośrodki od nieco ponad 1 tys. do prawie 33 tys. mieszkańców, przy czym w przypadku połowy z nich ich ludność nie przekraczała 5,7 tys. mieszkańców” – wykazuje PIE.

Badacze PIE podkreślają w analizie, że pobudkami „zdecydowanie pozytywnie wpływającymi na rozwój miast turystycznych” są: wzrost dochodów ludności w Polsce, wzrost liczby przyjeżdżających cudzoziemców, m.in. dzięki promocji turystycznych walorów naszego kraju przez biura podróży, a także zwiększanie się liczby Polaków chętniej korzystających z wyjazdów turystycznych.

„Zidentyfikowane zagrożenia rozwoju polskich miast turystycznych, takie jak rosnąca liczba wyjazdów Polaków na urlop za granicę, ograniczone środki na promocję miast turystycznych w Polsce czy zmiany klimatu, nie spotęgują słabych stron rozwoju miast turystycznych i nie osłabią ich mocnych stron” – ocenili specjaliści Instytutu.

Wśród słabych stron rozwoju miast turystycznych w Polsce, które podkreśla PIE, znalazły się takie czynniki, jak: rosnące w sezonie ceny usług turystycznych, niedostateczna sieć parkingów i nie zawsze dostosowana struktura obiektów noclegowych do potrzeb turystów. „Natomiast mocnymi stronami rozwoju polskich miast turystycznych są: walory środowiska naturalnego i atrakcyjność zabytków, gościnność mieszkańców i profesjonalna kadra turystyczna oraz dynamicznie rozwijająca się baza noclegowa i oferta gastronomiczna” – zaznaczono w artykule.

Według podkreślonych przez PIE danych GUS, w 2017 r. 59 proc. populacji Polaków powyżej 15. roku życia podróżowało turystycznie w ramach kraju. Był to wynik o 14 pkt. proc. wyższy niż w 2010 r. Największą dynamiką charakteryzowały się wyjazdy krótkie (2-4 dni).

Martyna Motylska

Źródło danych:
http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/06/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_23-2019.pdf

 

 

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Jakość z dbałością o ekologię

Dobre życie w gminie – Koneck wzorem dla samorządów

Kryzys, ekran komputera i współpraca…

Budowanie jakości w sektorze prywatnej opieki medycznej