Diament tkwi w szczegółach

Rozmowa z Andrzejem Janiszewskim, szefem marketingu w ZCB Owczary R.E.R. Stępień Sp.j.

– Zakład w Owczarach nieustannie stawia sobie ambitne wyzwania, czego przykładem jest najnowszy, wysoce zaawansowany pustak ceramiczny TERMOton P+W 25 DIAMENT. Często opatrzony jest określeniem „naj”, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego prefiksu. Dlaczego?

– Mówiąc w skrócie, to najbardziej innowacyjny i najcieplejszy pustak w branży ceramicznej, który śmiało może konkurować z najnowocześniejszymi technologiami producentów zagranicznych. To prawdziwy „diament” w budownictwie stanowiący dowód na to, że polski produkt również może być doskonały. Niestety brakuje dziś jeszcze świadomości znaczenia konkretnych parametrów pustaków, które, zwłaszcza w budownictwie ekologicznym, odgrywają niesłychanie ważną rolę, a silny autorytet marek zagranicznych koncernów nie pozwala dostrzec, że „diament” tkwi w szczegółach.

To znaczy?

– Chodzi o ponadprzeciętne parametry pustaka TERMOton P+W 25 DIAMENT, a szczególnie niską nasiąkliwość i wysoką wytrzymałość oraz wynikający z tego niespotykany dotychczas w Polsce współczynnik przewodnictwa cieplnego na poziomie ʎ=0,170 W/mK. Takie parametry udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu jednocześnie dwóch sposobów poprawiania jego izolacyjności cieplnej. Pierwszy, to mieszanka surowcowa, pozwalająca na uzyskanie odpowiedniej sieci mikroporów skutecznie polepszających współczynnik przewodnictwa cieplnego. Drugi, to zastosowanie takiego kształtu wyrobu, który maksymalnie wydłuża drogę strumienia ciepła przenikającego z jednej powierzchni pustaka na drugą. Nasz produkt posiada ścianki wewnętrzne o grubości 3-4mm i specyficzny kształt przypominający plaster miodu, złożony z „diamencików” właśnie.

– Jakie korzyści wynikają z tego dla konsumenta?

– Połączenie wspomnianych metod daje potwierdzony niezależnymi badaniami wyrób w pełni ekologiczny, pozwalający na wznoszenie tanich budynków energooszczędnych, w których panuje zdrowy mikroklimat. Dzięki ciągłemu unowocześnianiu i automatyzacji produkcji obniżającej koszty wytwarzania, te ultra nowoczesne pustaki możemy oferować w kwotach porównywalnych do standardowych produktów budowlanych. Jak pokazują wyliczenia, przystępna cena skutkuje tym, że różnica w koszcie budowy domu z „DIAMENTU” w porównaniu z wykorzystaniem materiałów o niższych parametrach, wynosi ok. 1700 zł. Inwestycja zatem zwraca się już w 1 roku użytkowania budynku.  Nasze moce produkcyjne pozwalają nam w pełni odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku, wytwarzając miesięcznie materiał na ok. 340 domów. W Polsce nie obserwuje się jeszcze w pełni świadomego budowania domów energooszczędnych.

– Czego w tym zakresie brakuje?

– Potrzebna jest edukacja i propagowanie np. w formie dofinansowania ze strony państwa, postaw ekologicznych. Konsumenci powinni wiedzieć, że mamy idealne polskie wyroby, które pozwalają spełnić aktualne, a nawet przyszłe wymagania cieplne stawiane ścianom zewnętrznym, których normy  zaostrzone zostaną do poziomu U = 0,20 W/m2K. Warto dodać, że TERMOton DIAMENT będzie dostępny również w wersji szlifowanej na zaprawę cienkowarstwową. Jesteśmy dumni, że to właśnie ZCB Owczary może przyczyniać się do rozwoju budownictwa  energooszczędnego.

– Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje