zwik-prudnik-zdjeciePodstawowa cecha zarządu oraz pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku to bieżąca analiza rozwoju działalności i dewiza, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Konsekwencja w dążeniu do celów pozwoliła na unowocześnienie technologii, stworzenie nowych miejsc pracy, a także rozwój dotychczasowej  kadry.

– Podczas mijających sześciu lat dwukrotnie zwiększyliśmy długość sieci kanalizacyjnych, które obecnie obejmują 87% gminy- mówi Paweł Kawecki, prezes zarządu, ZWiK Prudnik jednoosobowa spółka gminy Prudnik sp. z o.o.

– Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że ¾ dostarczanej mieszkańcom wody posiada taki sam skład jak woda dystrybuowana przez sponsora naszej reprezentacji – dodaje.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku długo pracował nad rozwiązaniem, dzięki któremu przyczynił się do stworzenia patentu na mobilne stacje zlewcze. Okazały się  one doskonałym rozwiązaniem i znalazły zastosowanie w różnych branżach.

Najbliższy czas to realizacja sprecyzowanych planów na objęcie certyfikacją działu obsługi klienta oraz wprowadzenie wodomierzy  z możliwością zdalnego odczytu.

– Oznacza to, że do wykrycia wszelkich nieprawidłowości nie będzie już potrzebna wizyta osoby odczytującej. Pomiar licznika będzie trwał przez 24h 7 dni w tygodniu. Dzięki temu, w  przypadku wszelkich problemów, jak np. przeciekanie wody, informacje będą automatycznie aktualizowane w systemie, a czas reakcji na nieprawidłowość natychmiastowa –podkreśla Kawecki.

zwik-prudnik-logoDzięki proaktywnemu podejściu, działania spółki praktycznie zawsze były oparte o metodę FMEA – Failure Mode and Effect Analysis, czyli analizę rodzajów i skutków możliwych błędów, które mogą wystąpić w fazie planowania oraz w fazie wytwarzania. Przygotowaliśmy również warunki dla inwestora. Został zrealizowany szereg prac, dotyczących doprowadzenia wody dostosowanej do wymogów firmy, będącej nowym pracodawcą dla mieszkańców Prudnika- mówi Kawecki.

Spółkę charakteryzuje duża dbałość nie tylko o jakość wody, ale również o dodatkowe aspekty, takie jak odpowiedzialność społeczna czy pomoc w  rozwoju pracownikom. Przykładem mogą być dwa projekty zrealizowane na przestrzeni ostatnich lat, związane ze studiami podyplomowymi podjętymi przez zatrudnionych w wieku 45+ oraz 50+. Pozwoliło to w znaczny sposób wzmocnić współpracę między działem obsługi klienta i  działem rachunkowości. Zaangażowanie prezesa firmy spotkało się z nominacją do specjalnego wyróżnienia organizatora Europejskiego Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® czyli wyróżnienia Managera Roku 2015.

Natalia Zarzeka