Dla satysfakcji mieszkańców

Rozmowa ze Stanisławem Kolanusem, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście z Gliwic

– Zarządza Pan spółdzielnią, która dwukrotnie otrzymała tytuł JAKOŚĆ ROKU. Co to oznacza?

– By w pełni odpowiedzieć na to pytanie muszę wspomnieć, że w sejmie od dłuższego czasu trwają prace nad kształtem i przyszłością spółdzielczości w Polsce. Stąd szczególne znaczenie, w czasie odczuwalnej dla naszej branży „rynkowej nagonki”, zyskują zabiegi, które podkreślają wartość takiej formy własności i pokazują towarzyszące jej osiągnięcia. Dlatego ten tytuł, to ogromna nobilitacja. Mamy satysfakcję, że w obecnej rzeczywistości sami potrafimy zaprezentować to, co robimy. Możemy pokazać publicznie nasze osiągnięcia i nie zamierzamy spocząć na laurach.

Jest Pan zadowolony z obecnej kondycji SM Śródmieście?

– Poniekąd tak. Pozytywnie przeszliśmy lustrację i nieprzerwanie prowadzimy prace poprawiające standard zasobów. Ważne jest też to, że zarząd każdego roku uzyskuje absolutorium. Wiem jednak, że stać nas na więcej, stąd sukcesywnie dążymy do realizacji kolejnych celów.

– Proszę podać przykłady…

– W bieżącym roku w zakresie administracji uruchomimy tzw. e-kartotekę. Ułatwi ona dostęp do samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego. Z pewnością utrzymamy także comiesięczne analizy danych finansowo-księgowych oraz cykliczne badania poziomu zadowolenia i oczekiwań mieszkańców. Będą oni mogli ocenić stan techniczny zasobów, kompetencje pracowników, a także komfort zamieszkania.

W ramach inwestycji w zasoby, chcemy kontynuować termomodernizację obiektów, korzystając z pomocy finansowej WFOŚiGW. Ze strony estetyki osiedli zajmiemy się bieżącą konserwacją płaszczyzn zielonych. Zwiększymy także ilość miejsc parkingowych, zamontujemy szlabany, a na wniosek mieszkańców wzbogacimy wybrane obiekty o monitoring. Ponadto celem poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymienimy hydranty.

– Bardzo konkretne plany. Takie podejście to Państwa recepta na sukces?

– Owszem. Mamy jasno sprecyzowaną strategię rozwoju. Wierzymy, że bezpośrednio przyczyni się ona do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz do ich satysfakcji. Pośrednio natomiast życzymy sobie, by była jasną przesłanką do przyznania Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście tytułu JAKOŚĆ ROKU SREBRO.

– Życząc pomyślnej realizacji tych zamierzeń, dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje