Dobre życie w gminie – Koneck wzorem dla samorządów

Mieszkańcy gminy doceniają jej rozwój. Obecnego wójta – Ryszarda Borowskiego – wybrali już szósty raz. Typowo rolnicza gmina rozwija się prężnie niczym aglomeracja. Nowe drogi i dbałość o mieszkańców to tylko początek…

Koneck, jako jedna z niewielu niezadłużonych gmin w województwie kujawsko-pomorskim, regularnie wprowadza nowe inwestycje. Finanse pozyskuje zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. W ciągu ostatnich dwóch lat gmina wybudowała 8 km nowych dróg, zmodernizowała infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a także postawiła na rozwój oświaty.

Aby życie mieszkańców było ciekawe, w Konecku prowadzone są działania aktywizujące różne grupy wiekowe. Na terenie gminy funkcjonują koła gospodyń wiejskich, w których udzielają się nie tylko panie. Członkowie kół angażują się w rozwój gminy i podtrzymują regionalne tradycje. Mieszkańcy mogą oddawać się swoim obowiązkom i przyjemnościom, nie obawiając się o swoje bezpieczeństwo – na terenie gminy są aż cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Ważnym czynnikiem dla jakości życia mieszkańców jest też pomoc gminy w walce z alkoholizmem. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są podejmowane odpowiednie kroki. W programach uświadamiających biorą udział dorośli, młodzież szkolna i dzieci. W ubiegłym roku gmina zorganizowała kampanię uwrażliwiającą dorosłych, dotyczącą problemu spożywania alkoholu przez młodzież. Kolejnym programem, realizowanym w tym roku, jest Społeczny Program Profilaktyki Uzależnień pn. „Wspierajmy się”.

Władze Konecka nie spoczywają jednak na laurach. Plany rozwoju gminy na przyszłe lata są imponujące. Dotyczą między innymi rozbudowy szkoły muzycznej, modernizacji szkoły podstawowej, dalszej budowy i remontów dróg, budowy ścieżek pieszo-rowerowych oraz zacieśniania więzi społecznych wśród wszystkich mieszkańców Gminy Koneck.

Marta Turek

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

STALE INWESTUJĄ

Dwie dekady innowacyjnego nauczania

ZWOLTEX – Polska Fabryka Ręczników od 1946 roku

W trosce o dobro i bezpieczeństwo mieszkańców