Zaangażowani we wspólne dobro

[:pl]SM śródmieście LOGORozmowa ze Stanisławem Kolanusem, prezesem zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” z Gliwic.

 

– Jasno sprecyzowana strategia rozwoju Państwa Spółdzielni bezpośrednio przyczynia się do poprawy komfortu życia mieszkańców. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje zrealizowali Państwo, aby wpłynąć na satysfakcję lokatorów?

– Od kilku lat prowadzimy dużą akcję termomodernizacyjną, dzięki której niedawno na estetyce zyskało osiedle Operetka, a także bloki przy ulicach Kochanowskiego i Dunikowskiego. Celem unowocześnienia kilku wind zamontowaliśmy w nich falowniki, zapewniające energooszczędne sterowanie. Oddaliśmy także do użytku siłownię pod chmurką. Ponadto uzyskaliśmy próg 100% przyłączy do sieci ciepłowniczej. Z tego tytułu kieruję szczególne podziękowania za współpracę na ręce Rudolfa Widziszowskiego, prezesa PEC Gliwice Sp. z o.o.

– A co planujecie w rozpoczynającym się 2017 roku?

– Nieustannie stawiamy na rosnący standard nieruchomości, poprawę komfortu mieszkania i walory estetyczne osiedli. Dwa największe zadania obejmą kontynuację prac termomodernizacyjnych, związanych z wymianą stolarki okiennej i ocieplaniem budynków oraz remonty instalacji: wewnętrznych – gazowych i wodno-kanalizacyjnych, a także zewnętrznych – deszczowych. Zajmiemy się również odświeżaniem klatek schodowych, remontami dachów czy bieżącym pielęgnowaniem zieleni, należącej do naszych zasobów.

– Jak ocenia Pan obecną kondycję SM Śródmieście?

– Dobrze i stabilnie, aczkolwiek zawsze może być lepiej, dlatego nie ustajemy w działaniach. Wiemy, że stać nas na więcej, stąd sukcesywnie dążymy do realizacji kolejnych celów. Otrzymujemy doskonałe oceny, zarówno podczas walnych zgromadzeń, uzyskując corocznie absolutorium, jak i w czasie lustracji, którym poddajemy się obowiązkowo co 3 lata. Na taki stan rzeczy wpływają dwa czynniki: wykonywane inwestycje, o jakich właśnie powiedzieliśmy oraz sam sposób podejścia do pracy. Dodatkowo sami zlecamy przygotowanie badania sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Nadzorczej i  Walnego Zgromadzenia Członków SM Śródmieście.

SM Śródmieście - ul. Z Starego23– Jak wypadła ostatnia opinia?

– Wykazała, że sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej, zostało sporządzone zgodnie z praktykowaną polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także pozostaje zgodne z przepisami prawa czy postanowieniami statutu jednostki, wpływającymi na jego treść.

Spółdzielnia to jednak nie tylko budynki, inwestycje i sprawozdania.

– Oczywiście. Pojmujemy spółdzielnię jako zintegrowaną grupę mieszkańców i pracowników, działającą na rzecz wspólnego dobra. Takie podejście spotyka się z aprobatą społeczną i wyróżnieniami. W ostatnim czasie miesięcznik „Administrator” dostrzegł nasze starania, pieczętując je tytułem Lidera Spółdzielczości Mieszkaniowej 2016. Dodatkowo, od pięciu lat potwierdzamy wysoki poziom usług, poddając się audytom Fundacji Qualitas, a tym samym aktualizując Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®.

– Życząc dalszych sukcesów, dziękuję za rozmowę.

 

 

 Katarzyna Krawiec

[:]

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa