Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

[:pl]road in Russian mountains

Rozmowa z Kamilem Szczygielskim, prezesem zarządu oraz Łukaszem Ochocińskim, dyrektorem handlowym EKOTECH Inżynieria Popiołów Sp. z o.o.

 – Początkiem 2015 roku w artykule „Minerały przyszłości” pisaliśmy, że Grupa EKOTECH będzie się skupiać na technologii materiałów mocno przetworzonych. Mniejsza konkurencyjność oraz niższe ryzyko pozwoli wyprzedzać identyfikację potrzeb, jakie dopiero zaistnieją na rynku i lokować fundusze w technologie kapitałochłonne. Czy te przewidywania były trafne?

Kamil Szczygielski: Bardzo. Udoskonaliliśmy spoiwo hydrauliczne TEFRA 25 i dziś mogę śmiało powiedzieć, że dobrze się przyjęło, a tym samym potwierdziło słuszność naszych planów i strategii.

– Przypomnijmy zatem jego przeznaczenie i główne zalety.

Łukasz Ochociński: Spoiwo TEFRA 25 to materiał antropogeniczny o niskiej emisji CO2, który przy osuszaniu gruntów skutecznie zastępuje cement czy wapno. Stabilizuje i polepsza drobnoziarniste podłoże w budownictwie komunikacyjnym. Dzięki swoim właściwościom podnosi wytrzymałość na ściskanie warstw drogowych, znacznie poprawia współczynnik nośności i gwarantuje wymagany wskaźnik mrozoodporności. Poza tym grupa produktów obejmuje jeszcze TEFRĘ 15 dla nawierzchni drogowej i kolejowej oraz iniekcyjną TEFRĘ IN, przeznaczoną do przesłon przeciwfiltracyjnych.

Ekotech_grupa - logo– To tylko jeden z segmentów Państwa działalności. Powiedzmy też o innych.

KS: Zajmujemy się również produkcją siarkowo-wapniowych nawozów rolniczych AgroSupra S i rekultywacją terenów zdegradowanych oraz ich przekształcaniem inwestycyjnym. Wszystkie te gałęzie działalności charakteryzują się sezonowością. My, z uwagi na znajomość mechanizmów obecnych w tych branżach, współpracę z wiodącymi ośrodkami naukowymi i badawczymi, a także zdobyte doświadczenie, zdecydowaliśmy się na swój udział rynkowy we wszystkich. Dzięki takiej dywersyfikacji, wyeliminowaliśmy przestoje. Co więcej, staliśmy się bardziej konkurencyjni.

– Kontynuujmy tę myśl…

ŁO: Naszym ogromnym atutem są moce przerobowe. Dysponujemy zakładem do produkcji nawozów i dwoma kolejnymi do spoiw. Dodatkowo, posiadamy mobilny węzeł Rapidmix, który obecnie jako jedyny w kraju gwarantuje wydajność do 400 ton na godzinę. W ubiegłym roku zmodernizowaliśmy instalację produkcyjną, otrzymując tym samym efektywność na poziomie 100 tys. ton rocznie przetworzonych materiałów. Po drugie, wiedziemy prym w kwestii logistyki. W szczytowych momentach 2016 roku wysyłaliśmy do odbiorców z całej Polski nawet 80 samochodów dziennie i realizowaliśmy jednocześnie 10-12 kontraktów. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nie posiadamy własnej floty, dlatego szczególnie koncentrujemy się na doskonaleniu działań logistyczno-produkcyjnych, kluczowych w naszej organizacji. Wreszcie – konkurujemy sferą płatności. Dzięki dywersyfikacji osiągnęliśmy bardzo dobrą płynność i jako nieliczni dotrzymujemy ustalonych terminów.

– Jakie wyzwania stawiacie Państwo przed sobą w najbliższym czasie?

KS: W ramach planów sprzedażowych chcemy powtórzyć roczny wynik finansowy na poziomie minimum 40 mln zł i skupimy się na eksporcie AgroSupry, poprzez współpracę z dwoma zagranicznymi dystrybutorami. Dodatkowo, rozpoczniemy duży projekt w energetyce, w ramach Grupy EKOTECH powołaliśmy do życia spółkę EKOTECH Innowacje i ponownie wystąpimy o Certyfikat JAKOŚĆ ROKU®.

– Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnej realizacji tych zamierzeń.

 

 Katarzyna Krawiec[:]

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa