Dwa oblicza USG

Zastosowanie ultradźwięków do obrazowania tkanek w medycynie to obecnie jedna z najpopularniejszych metod diagnostycznych. Nieinwazyjność oraz duża dokładność badania sprawiły, że trwają poszukiwania szerszego zastosowania ultrasonografów w innych dziedzinach np. przemyśle. Usprawnienia obecnie funkcjonujących urządzeń podjęła się grupa naukowców Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN pod kierownictwem prof. dra hab. inż. Andrzeja Nowickiego.

– IPPT to największy instytut techniczny Polskiej Akademii Nauk. Posiada najwyższą kategorię naukową A+, co potwierdza, że prace badawcze na styku czterech dyscyplin: mechaniki, informatyki, elektroniki oraz inżynierii materiałowej, prowadzimy w naszym Instytucie na najwyższym światowym poziomie – mówi prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor IPPT PAN.

Jednym z największych projektów realizowanych obecnie w Instytucie jest „Diagnostyczna aparatura ultradźwiękowa – nowe metody badania i obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zespół prof. Nowickiego podjął się równoległego działania w dwóch obszarach: naukowym i technicznym. Pierwszy bazował na zasobach ludzkich, które były związane z Zakładem Ultradźwięków i miały doświadczenie w poszukiwaniu nowych metod badania oraz obrazowania struktury tkankowej narządów człowieka. Tymczasem zadaniem zespołu technicznego było zbudowanie nowej klasy urządzenia badawczego, które umożliwiłoby wdrożenie metod opracowanych przez dział naukowy projektu.

W ten sposób powstała nowoczesna platforma ultrasonografu o dużej mocy obliczeniowej w czasie rzeczywistym kierowana do przemysłu, a także ultrasonograf do wysokiej częstotliwości usprawniający pracę dermatologom i okulistom. – Rozpoczynając projekt przewidzieliśmy, że ta sama aparatura po drobnych modyfikacjach będzie wykorzystywana zarówno w medycynie, jak i badaniach nieniszczących. Najbardziej zainteresowanymi odbiorcami mogą być producenci skupieni wokół przemysłu lotniczego np. do badań poszycia samolotów, przemysł petrochemiczny, wyroby hutnicze oraz kolej – mówi dr Marcin Lewandowski, kierownik Zespołu Projektowania Systemów Elektronicznych i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów w IPPT PAN.

Wszystkie wyniki projektu zostaną zaprezentowane w październiku w Tajwanie podczas największej konferencji dotyczącej zastosowań ultradźwięków w medycynie i przemyśle.

unia

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa