Dwie dekady innowacyjnego nauczania

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również nie boi  się wyzwań i chętnie tworzy nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy. Z okazji 20-lecia działalności rozmawiamy z Teresą Bogacką, Kanclerz WSEI Lublin.

Podsumujmy 20 lat działalności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

20 lat to wbrew pozorom długi czas w życiu zawodowym człowieka i funkcjonowania instytucji. To wystarczający czas na odniesienie sukcesów, popełnienie błędów i wyciągnięcie z nich wniosków. To odpowiedni czas, aby zdobyć niezbędne kompetencje, doświadczenie i potencjał, który zostanie wykorzystany w przyszłości. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie z pewnością ma, z czego korzystać. Minione 20 lat to bardzo efektywny okres funkcjonowania Uczelni. Podsumowanie wszystkich naszych działań zajęłoby kilka stron, dlatego przy takiej okazji warto podać efekty tych wysiłków w postaci kilku liczb. Na studia w WSEI w pierwszym roku funkcjonowania Uczelni zapisało się kilkaset osób. Dziś naszych absolwentów jest już ponad 36tys. To dobrze wykształceni, świadomi swoich umiejętności i kompetencji ludzie działający w różnych branżach nie tylko w Lublinie, ale w całym województwie lubelskim. 6,5 tys. obecnie studiujących osób to liczba, z której również jesteśmy bardzo dumni. Bycie największą niepubliczną Uczelnią w Lublinie zobowiązuje i potwierdza skuteczność naszych działań. Tymi działaniami jest np. pozyskiwanie funduszy unijnych. Uczelnia przez blisko 20 lat pozyskała z różnego rodzaju projektów zewnętrznych ponad 220 mln zł.  Dzięki funduszom unijnym WSEI rozwija się wielotorowo, począwszy od inwestycji w infrastrukturę, kadrę, aż po inwestycje w najnowocześniejsze laboratoria, których jest już 17 i ta liczba stale się powiększa. Warto wspomnieć również o innych sukcesach. Jest to utworzenie przy Uczelni dwóch szkół średnich: pierwsze w województwie bezpłatne Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego i Akademickie Liceum Ogólnokształcące WSEI. W naszych liceach kształci się już ponad 360 uczniów. Do naszego dorobku, oprócz nowoczesnej bazy dydaktycznej, dobrze wykształconych studentów zaliczyć trzeba wieloletnią, owocną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Uczelnia podpisała ponad 400 umów dotyczących współpracy w zakresie praktyk i staży zawodowych, umów z otoczeniem biznesu, innymi uczelniami i przedsiębiorcami. Cieszy nas również fakt, że z naszej oferty dydaktycznej korzysta coraz więcej studentów z zagranicy. W chwili obecnej na naszej Uczelni studiują studenci z ponad 20 krajów.

Powiedzmy o realizacji nowatorskich pomysłów dydaktycznych.

Kształcenie na każdym z oferowanych kierunków na poziomie, zarówno licencjackim, inżynierskim, jak i magisterskim, odbywa się przy współpracy z partnerami z otoczenia gospodarczego, instytucjami samorządowymi i państwowymi – dzięki czemu nasi studenci są dobrze przygotowywani do wykonywania konkretnych zawodów. Jest to cel, który realizujemy konsekwentnie od 20 lat. Nowatorskość w edukacji wiąże się z szybkim reagowaniem na zmiany, elastycznością w działaniu, a także dostosowywaniem się do aktualnej rzeczywistości starając się przewidzieć przyszłe trendy lub je wręcz kreować.

Oferowane przez nas specjalności są różnorodne oraz, co należy podkreślić, skorelowane z potrzebami rynku pracy dziś i w przyszłości. Znaczna część zajęć jest prowadzona w sposób aktywizujący studentów. Kształcimy z wykorzystaniem Platformy e-learning, używaniem różnego rodzaju symulacji, czy analizy case study. To tylko niektóre z przykładów rozwiązań, które sprawiają, że nasi absolwenci dobrze radzą sobie na rynku pracy, co także potwierdzają sami pracodawcy. Uczelnia od wielu lat utrzymuje bliskie związki z pracodawcami i organizacjami zrzeszającymi pracodawców. Wynikiem stałej współpracy są m.in. programy studiów uwzględniające ich oczekiwania. Jako jedni z pierwszych w skali kraju wprowadziliśmy do programu studia o profilu praktycznym, praktyki zawodowe w zwiększonym wymiarze czy kształcenie modułowe. Ogromnym sukcesem i owocem tej współpracy jest kształcenie naprzemienne w ramach studiów dualnych z bezpośrednim udziałem pracodawców, które wprowadziliśmy w ubiegłym roku.

Jak oferta dydaktyczna zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat?

Oferta dydaktyczna jest stale dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy. Jako pierwsi w Lublinie zaczęliśmy kształcić studentów na takich kierunkach, jak transport i logistyka, czy też bezpieczeństwo wewnętrzne. Inny przykład to pielęgniarstwo. Wiedzieliśmy, że po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmienią się przepisy i przedstawiciele tego zawodu będą potrzebować dyplomu Uczelni Wyższej. Czas pokazał, że była to świetna decyzja. Do tej pory wykształciliśmy już ponad 2 tysiące dyplomowanych pielęgniarek na poziomie licencjackim i magisterskim oraz prowadzimy pierwsze w Polsce studia w języku angielskim. Zaczynaliśmy od kierunków ekonomicznych i związanych z finansami stopniowo poszerzając ofertę naszych kierunków o takie dziedziny jak np. studia inżynierskie – informatyka, psychologia, pedagogika, czy  pielęgniarstwo. Mamy także bardzo bogatą ofertę studiów podyplomowych, które od zawsze wyróżniały naszą Uczelnię na tle kraju. Zajęcia od początku prowadzone przez praktyków życia zawodowego cieszyły się i nadal cieszą nieustającym zainteresowaniem.

Znaczną grupę studentów stanowią też młodzi ludzie z zagranicy. Co uczelnia może im zaproponować?

Kilkaset osób z ponad 20 krajów świata przyjechało do Lublina uczyć się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Poza prowadzonymi anglojęzycznymi kierunkami studiów, Uczelnia bierze udział w międzynarodowych projektach i konferencjach, międzynarodowej wymianie studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+, oraz prowadzi współpracę naukowo-badawczą z partnerami zagranicznymi, w których mogą uczestniczyć również studenci. Staramy się wspierać naszych gości z zagranicy na każdym etapie studiów, począwszy od przyjazdu, aż po pomoc w znalezieniu praktyk i staży. Do dyspozycji jest nowoczesny Dom Studenta WSEI, szkolenia z języka polskiego, a także szereg inicjatyw studenckich mających na celu pomoc w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości.

Czego życzycie Państwo swojej Uczelni na 20-lecie?

Wizja rozwoju Uczelni opiera się na szeroko pojętej współpracy na różnych poziomach i płaszczyznach. Współpracy zarówno z otoczeniem akademickim, poprzez słuchanie głosu doświadczonych praktyków profesorów, młodej kadry wnoszącej świeżość i wlewającej zapał do wspólnych przedsięwzięć ze studentami, aż po współpracę z samymi studentami, pomoc i doradztwo pracowników administracji i akademickich na każdym etapie procesu studiowania. Ważne, aby wciąż rozwijać i dbać o tę współpracę. Do realizacji obranych celów, przede wszystkim podniesienia rangi Uczelni i uzyskania statusu Akademii potrzebna jest skuteczność i konsekwentne realizowanie podejmowanych działań. Myślę, że tego możemy sobie życzyć, bo przy spełnieniu tych życzeń, reszta to tylko kwestia czasu.

Życząc samych sukcesów!

Dziękuję za rozmowę

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Orientacja na Klienta

JAKOŚĆ. NAUKA. ROZWÓJ.

Innowacyjne podejście do medycyny

Sukces firmy tworzą ludzie