Ekologiczne napędy przyszłości

Rewolucja na polskim rynku biopaliw. Bioten z Poznania opracował innowacyjną, bezodpadową, ekologicznie bezpieczną technologię produkcji biopaliwa II generacji.

 – Nasza spółka powstała 3 lata temu, aby rozstrzygnąć w jaki sposób rozwiązać problem zagospodarowania surowej, odpadowej fazy glicerynowej powstającej podczas produkcji biodesla – mówi Krzysztof Kaczmarkiewicz, prezes zarządu Bioten Sp. z o.o.

Na taką potrzebę rynku odpowiada POSTERUS 2020. To rozwiązanie, którego twórcą jest prof. Jan Gąsiorek, stanowi przełom w produkcji biopaliw ze względu na zagospodarowanie odpadów powstających w produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych. To uniwersalna instalacja przeznaczona do produkcji biopaliwa I i II generacji na bazie oleju rzepakowego metodą przemienną. Wszystkie produkty procesu dają się w pełni zagospodarować, dzięki czemu jest to technologia bezodpadowa oraz w pełni ekologiczna. Jej niebywałą zaletę stanowi niski koszt inwestycyjny dla producentów oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla o blisko 50%.

Najbliższe plany firmy Bioten to wdrożenie na rynek oraz komercjalizacja instalacji. Pierwsze próby technologiczno-wdrożeniowe zakończyły się sukcesem. W perspektywie czasu spółka zamierza w dalszym ciągu prowadzić działalność badawczo – rozwojową i starać się o środki unijne na ich realizację, gdyż same badania pochłaniają znaczne nakłady finansowe. Dlatego też, obecny projekt  przedsiębiorstwo realizuje w partnerstwie z innym podmiotem gospodarczym – firmą Biotim. Dodatkowymi partnerami są Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie oraz Poznański Park Naukowo – Technologiczny. Bioten współpracuje także z uczelniami wyższymi, m.in. Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Potwierdzeniem innowacyjności rozwiązania Biotenu są liczne nagrody, które spółka otrzymała w 2015 roku.

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje