Fizyka na złoto

Instytut Fizyki PAN na najwyższym światowym poziomie prowadzi badania w dziedzinie nanotechnologii, magnetyzmu, fizyki molekularnej i półprzewodników oraz biofizyki. Jego laboratoria badawcze i technologiczne zostały zaopatrzone w sprzęt światowej klasy dzięki dofinansowaniu 12 projektów ze środków POIG. Do największych z nich zaliczyć można „Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe do Zastosowań w Biologii i Medycynie”. Za jego realizację Instytut otrzymał czterokrotne wyróżnienie JAKOŚĆ ROKU.

Osiągnięcia naukowe przyniosły pracownikom IF PAN prestiżowe nagrody na wielu międzynarodowych wystawach, w tym złoty medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii „BRUSSELS INNOVA” 2014, za opracowanie metody pokryć antybakteryjnych.

Instytut przykłada olbrzymią wagę do kształcenia i rozwoju młodej, wybitnej kadry naukowej. W tym celu prowadzi 4-letnie Międzynarodowe Studium Doktoranckie, które ze stopniem doktora ukończyło już ponad 500 osób. – Nabory odbywają się każdego roku w czerwcu i we wrześniu. Zapraszamy absolwentów studiów magisterskich chcących odmienić swoje życie. Pomożemy im zrozumieć otaczający ich świat mówi prof. dr hab. Leszek Sirko, dyrektor Instytutu Fizyki PAN.

Współczesną wizytówką jednostki jest prestiżowy grant Unii Europejskiej EAgLE, numer 316014, otrzymany w konkursie FP7-REGPOT 2012-2013-1.

– Uzyskane dofinansowanie o wartości około 5 mln euro, przeznaczyliśmy na edukację kadry naukowej, budowę laboratoriów technologii wytwarzania nanomateriałów, a także rozwój unikatowych technik diagnostyki oraz charakteryzacji materiałów i struktur, jak np. rentgenowskiej spektroskopii fotoemisyjnej. Cieszymy się również z zakupu chłodziarki rozcieńczalnikowej, która pozwoli nam na badanie materiałów i struktur w temperaturach milikelwinowych – dodaje prof.  Leszek Sirko.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa