FUNDACJA QUALITAS – TWÓJ MENTOR JAKOŚCI

Jeśli szukasz solidnego partnera mogącego wesprzeć Twój biznes, to jesteś w dobrym miejscu. Poniższy przewodnik pozwoli Ci na zaznajomienie się z projektami Fundacji Qualitas – Europejskiego Centrum Promocji Dobrych Praktyk Biznesowych – oraz w wyborze odpowiedniej opcji dla siebie.

Promowanie idei jakości i wspieranie przedsiębiorców we wdrażaniu dobrych praktyk biznesowych jest nadrzędnym celem fundacji. Dzięki temu działające w Polsce firmy mają szansę na udział w najlepszych jakościowo projektach, konferencjach i seminariach. Budowana przez lata społeczność jest najlepszym przykładem na to, że dążenie do wspólnych wartości jest gwarancją sukcesu.

Wielka trójka jakości

Fundacja od początku swojego istnienia wspiera programy jakościowe: JAKOŚĆ ROKU®, EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® i WYBÓR POLEK/WYBÓR POLAKÓW®. Udział w projektach i zdobycie godła świadczy nie tylko o wysokiej jakości zgłoszonego produktu, usługi czy rozwiązania, ale również przyczynia się do wzrostu sprzedaży i stanowi doskonałe narzędzie marketingowe.

W tym miejscu warto przypomnieć badania (ABR SESTA), które jednoznacznie pokazują, że dla aż 86 proc. konsumentów jakość produktów jest ważna. W dodatku dla co trzeciego Polaka certyfikaty i znaki są ważne w momencie podejmowania decyzji o wyborze danego dobra. Programy fundacji odpowiadają na te potrzeby i pomagają w wyróżnieniu się na tle konkurencji i udowodnieniu swojej jakości. Niezależna ocena wyklucza nieczyste praktyki oraz potwierdza, że działania zarządcze w firmie są słuszne. Zdobyty certyfikat stanowi jasny przekaz dla klientów. Natomiast wspólne logo poniższych godeł wpływa pozytywnie na ich szeroką rozpoznawalność. Tu pojawia się pytanie: Czy zrobiłeś wszystko, aby Twój klient wiedział, że to, co oferujesz, jest najwyższej jakości?

JAKOŚĆ ROKU® – To istniejąca od ponad 14 lat inicjatywa, której celem jest szerzenie jakości wszędzie tam, gdzie tylko się da. Godło zostało wykorzystane na tysiącach produktów i niezmiennie cieszy się wysokim zaufaniem klientów. Jeżeli szukasz sprawdzonego sposobu na wypromowanie tego, co robisz, to odpowiedź już znalazłeś. Jednak godło nie jest rozdawane za piękne oczy. Aby je zdobyć, musisz się wysilić i dobrze zastanowić nad swoim biznesem. Wybrany przez Ciebie produkt, usługa, innowacyjne czy ekologiczne rozwiązanie zostanie poddane weryfikacji. Ponadto należy udowodnić, że Twoja firma nie zalega z płatnościami w ZUS i US. Dopiero spełnienie odpowiednich kryteriów pozwoli na otrzymanie nagrody i jej praktyczne wykorzystywanie.

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® – Godło z międzynarodową rozpoznawalnością. Jeśli zależy Ci na utrzymaniu europejskich standardów i podboju rynków zagranicznych – to certyfikat dla Ciebie. Program jest obecnie największą w Polsce inicjatywą promującą przedsiębiorstwa, organizacje i jednostki naukowo-badawcze, dla których wysoka jakość produktów, usług czy innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań stanowi priorytet, a także wyznacza ścieżkę dalszego rozwoju. Godło jest prawnie chronione i posiada akceptację European Organization for Quality (ponadnarodowej instytucji zajmującej się jakością). Jeśli Twoja firma spełni określone kryteria i podda się jakościowemu audytowi, to certyfikat jest w zasięgu Twojej ręki. Koniecznym jest również przeprowadzenie samooceny w specjalnym kwestionariuszu i dostarczenie zaświadczeń o niezaleganiu z płatnościami z ZUS i US.

WYBÓR POLEK® i WYBÓR POLAKÓW® – nie od dziś wiadomo, że preferencje zakupowe kobiet i mężczyzn nie są tożsame. Płeć, a co za tym idzie – specyficzne potrzeby, wpływają na podejmowane w sklepie decyzje. Stąd też tak częsty podział na marki typowo kobiece oraz te dedykowane jedynie mężczyznom. Ponadto już dawno udowodniono, że konsument podczas wyboru danego dobra kieruje się opiniami innych. Jeżeli są one sprawdzone i potwierdzone, istnieje duża szansa, że klient nabędzie Twój produkt lub skorzysta z Twojej usługi. Idąc za ciosem, masz do wyboru aż dwa godła, które pomogą Twojemu klientowi dokonać słusznego wyboru. Jednak najpierw musisz potwierdzić, że wykorzystujesz wszystkie możliwe narzędzia służące do wzrostu rozpoznawalności produktu. W dodatku poddasz się weryfikacji ze strony kapituły programowej oraz podobnie jak w innych programach fundacji zaświadczysz, że nie masz żadnych zaległości w płatnościach w ZUS i US.

Wiesz już, które godło będzie najlepiej pasować do Twojej działalności? Jeśli tak, to zapraszamy już teraz do edycji 2020! Razem z nami wejdź z rozpędem w nową dekadę!

Najwyższy poziom jakości

ORZEŁ JAKOŚCI to wyjątkowe wyróżnienie tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców, którzy przez lata udowadniali, że jakość zarządzania ma znaczenie dla sukcesu w biznesie. Zdobywcy tytułu stanowią wzór dla innych i często dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na łamach „Quality Magazyn”. Zatem czytaj uważnie, aby uzyskane informacje wykorzystać w swojej działalności.

Laureaci tytułu honorowego mogą być powoływani do RADY PROGRAMOWEJ Fundacji Qualitas, a także do KAPITUŁY EUROPEAN QUALITY CERTFICATE®. Jednak zaproszenie do elitarnego grona Orłów Jakości dostają tylko najlepsi. Aby ubiegać się o to zaszczytne miejsce, otrzymać tytuł honorowy oraz statuetkę, musisz sześciokrotnie potwierdzić swoją jakość w prowadzonych przez fundację programach. Czy podejmiesz się tego wyzwania?

IKAR JAKOŚCI – Młoda myśl w zarządzaniu

Jeżeli Ty lub Twój pracownik jesteście studentami lub świeżymi absolwentami studiów pierwszego lub drugiego stopnia w państwowych oraz prywatnych uczelniach w Polsce, to zapraszamy do Ikara Jakości im. Prof. Romualda Kolmana. To ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania, który jest realizowany na podstawie zgłoszeń dokonanych przez promotorów prac obronionych na państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce.

– Uznanie wartości nauk o organizacji i zarządzaniu, w tym również jakości, musi mieć swoje konsekwencje w jej nauczaniu, badaniu i rozwijaniu. Dlatego powinnością jest powołanie do życia konkursu na najlepszą pracę z zakresu zarządzania. Działanie to wypełnia bowiem lukę, która w tym zakresie oraz wymiarze ogólnopolskim do tej pory istniała – mówi dr hab. inż. Marek Roszak, Prof. nzw. W Pol. Śl., Przewodniczący Kapituły ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI.

Ikar Jakości jest inicjatywą, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania. Jej celem jest promowanie tematyki związanej z zarządzaniem jakością oraz propagowanie rozwiązań, które w istotny sposób mogą wpłynąć na praktyczne aspekty działalności firm o różnych profilach. Istotnym skutkiem programu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy studentami i absolwentami, a przedstawicielami świata biznesu. Projekt służy również krzewieniu wśród opinii publicznej projakościowych postaw w kontekście zarządzania, a także popularyzowanie innowacyjności i kreatywności wśród młodego pokolenia. Konkurs jest objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Warto zapoznać się z sylwetką patrona konkursu, czyli prof. dr hab. n. techn. Romualda Kolmana, urodzonego w 1922 roku we Lwowie, zmarłego w 2016 roku w Gdańsku. Prof. Romuald Kolman specjalizował się w zagadnieniach dotyczących dokładności wytwarzania oraz szeroko pojętej jakości, oryginalnej koncepcji kwantyfikacji poziomu jakości. Był autorem ponad 40 analitycznych metod inżynierii jakości, koncepcji i elementów teorii przemian jakościowych, a także ponad 350 publikacji naukowych oraz 4 patentów.

Autorytet profesora wynika z jego szerokiego spojrzenia na sprawy zarządzania, a w szczególności jakości. Był nestorem polskiej nauki w zakresie kwalitonomii. Na problematykę zarządzania jakością, jako obszaru wyraźnie związanego z działalnością inżynierską, wskazywał, pisząc w latach 90. XX stulecia: „Jest potrzebna przebudowa od podstaw społecznej świadomości w rozumieniu jakości. Można to osiągnąć przez działalność wychowawczą i rozległe szkolenia w różnych aspektach”.

MENEDŻER JAKOŚCI, czyli Top Szef Roku

Uważasz, że zarządzanie to Twój konik? Masz odważne wizje i nie boisz się je realizować? Posiadasz dobre relacji z podwładnymi? A ponadto Twoja działalność wpływa pozytywnie na rozwój branży i regionu? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, zgłoś swoją kandydaturę do Menedżera Jakości 2020!

Program jest specjalną nagrodą – przyznawaną najlepszemu Menedżerowi przez Audytorów Fundacji Qualitas. Każda organizacja potrzebuje wyrazistego lidera, który odpowiednio pokierują firmą. Szef, który potrafi wyznaczać ambitne cele i zapalić pracowników do wspólnej wizji, jest na dobrej drodze do osiągnięcia sukcesu. Przy ocenie audytorzy biorą pod uwagę wiele kryteriów, m.in. poziom etyki zawodowej, relacje z pracownikami, zaangażowanie w projekty doskonalące jakość w firmie oraz zaangażowanie we wspieranie regionu i branży. Nagroda wręczana jest podczas Europejskiego Kongresu Jakości.

EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI – spotkanie na szczycie

Najlepsze jakościowe wydarzenie roku, na jakim nie może Cię zabraknąć! Europejski Kongres Jakości to jedyne tego rodzaju przedsięwzięcie w Polsce, gdzie teoria spotyka się z praktyką projakościowego zarządzania firmami.

Podczas kongresu masz możliwość wzięcia udziału w wielu panelach tematycznych i wymienić się swoją wiedzą i doświadczeniami. W dodatku możesz zaczerpnąć inspiracji od najlepszych menedżerów w Polsce, którzy pokażą Ci, jak budować silną markę. W trakcie kongresu możesz również zaprezentować swoją firmę, pochwalić się swoją działalnością i podzielić się tajnikami swojego sukcesu. To również świetna okazja do nawiązania kontaktów biznesowych ze sprawdzonymi firmami. Wydarzenie rokrocznie jest także ukoronowaniem działalności Fundacji Qualitas. Podczas Gali wręczane są Certyfikaty dla najbardziej projakościowych firm.

Kamil Zygmunczyk

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Kryzys, ekran komputera i współpraca…

Budowanie jakości w sektorze prywatnej opieki medycznej

Odpowiedzialność za wyżywienie świata – kwestionariusz jakości

Zakasać rękawy