Harmonijny rozwój w trosce o mieszkańca

Rosnący standard nieruchomości, poprawa komfortu mieszkania i walory estetyczne osiedli, to części składowe, nad którymi pracują władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”, których wypadkową jest sukces, a tym gliwicka spółdzielnia może się poszczycić.

 

1 kwietnia 1992r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach rozpoczęła samodzielną działalność. Przejęła najstarsze budynki spółdzielcze w mieście, zgrupowane w 5 oddalonych od siebie administracjach: Centrum, Chorzowska, Warszawska, Operetka, Góry Chełmskiej. W chwili obecnej jest właścicielem lub współwłaścicielem 68 budynków, nadal zgrupowanych w 5 osiedlach, a bezpośredni nadzór nad ich bieżącym funkcjonowaniem pełnią Administratorzy wraz z podległymi im pracownikami. Zarządza również Wspólnotami Mieszkaniowymi, a oprócz zasobów mieszkaniowych – spółdzielczymi lokalami użytkowymi o różnorodnej funkcji usługowej. Prowadzi też działalność kulturalno-oświatową w dziecięcym klubie „Mrowisko”.

Szczególnym osiągnięciem spółdzielni jest to, iż przeważająca część zasobów przeszła kapitalne remonty, co podniosło jakość zamieszkiwania oraz zadowolenie mieszkańców. Planujemy na bieżąco dalsze prowadzenie prac termomodernizacyjnych oraz remontów kapitalnych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że sytuacja finansowa spółdzielni jest stabilna. Realizowany co rok plan finansowy z pozostałej działalności – m.in. z najmu lokali, zarządzania wspólnotami na zlecenie – jest przeznaczony na obniżenie opłat za mieszkania oraz na zwiększenie funduszu remontowego, co zapewnia środki na dalsze prace remontowe oraz podniesienie estetyki osiedli – podkreśla Stanisław Kolanus – Prezes Zarządu.

Quality Magazyn SM Śródmieśce - foto2

Niezmiennie misją spółdzielni jest zagwarantowanie wysokiego poziomu obsługi mieszkańców oraz sprawne zarządzanie nieruchomościami. Weryfikacja tych działań dokonywana jest zarówno przez Radę Nadzorczą, jak i poprzez lustrację spółdzielni przeprowadzoną przez Regionalny Związek Rewizyjny SM. Zawsze podkreślam, że w przypadku naszej pracy nie są to puste deklaracje na papierze. Wszystkie działania potwierdzają duże oddanie mieszkańcom i każdej najmniejszej sprawie, która jest nam powierzona – dodaje.

Sytuacja spółdzielni jest dobra i stabilna, jednakże władze podkreślają, że zawsze może być lepiej, dlatego też nie ustają w działaniach. Wiedzą, że stać ich na więcej, stąd sukcesywnie dążą do realizacji kolejnych stawianych sobie celów. Na dobre oceny SM Śródmieście wpływają dwa czynniki: wykonywane inwestycje oraz sam sposób podejścia do pracy.  Wydaje się zatem, że recepta na skuteczne zarządzanie to stabilny zarząd, nieustanne inwestycje i sprawna współpraca z otoczeniem. Znaczący udział ma także zespół pracowników – kompetentnych, z kwalifikacjami, zawsze gotowych do pomocy, a takim spółdzielnia właśnie może się pochwalić. Co ważne władze spółdzielni otaczają swoich mieszkańców opieką z każdej strony, ponieważ stosują politykę tzw. otwartych drzwi. Rozwiązują ich problemy za pośrednictwem administratorów osiedli, stacjonarnie w biurze, elektronicznie poprzez e-mail czy stronę internetową. O kwestiach szczególnie ważnych sygnalizują też w okolicznościowych wydaniach biuletynów informacyjnych.

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

ForMeds ® ZAWSZE CZYSTY SKŁAD

Produkty przyjazne środowisku

Uczelnia z europejskimi standardami

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 🐰🐥🐣