IGRE – gotowy!

Aktualne prognozy wskazują, że zużycie energii na świecie do roku 2050 wzrośnie dwukrotnie, a w samej Europie zwiększy się o blisko 40%. W obliczu nieuchronnego wyczerpywania się tradycyjnych źródeł, pozyskiwanie jej w sposób alternatywny nabiera strategicznego znaczenia. Zgodnie z polityką Unii Europejskiej do 2020 roku planowane jest wytwarzanie 20% energii oraz paliw w oparciu o OZE, z uwzględnieniem biomasy. W odpowiedzi na powyższe wytyczne UE, zrealizowano projekt o akronimie IGRE pt. „Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIG, 2007-2013.

W trakcie badań, naukowcy stworzyli katalog optymalnych cech jakościowych: zbóż, buraka cukrowego, kukurydzy, sorgo, mozgi trzcinowatej i ślazowca pensylwańskiego, jako kluczowych w procesie otrzymania pełnowartościowego surowca dla przemysłu biopaliw i biogazu. Ponadto, opracowali rejestr modelowych technologii produkcji ww. roślin przeznaczonych do wyrobu biomasy. Wśród rezultatów projektu znalazło się również oprogramowanie, pozwalające na wyznaczanie optymalnej technologii uprawy roślin będących komponentem w procesie wytwarzania biomasy z uwzględnieniem aspektów klimatyczno-glebowych, środowiskowych oraz ekonomicznych.

 

 

Od 28 do 29 maja 2015 roku, w siedzibie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. Wzięli w niej udział przedstawiciele Konsorcjum Naukowego pn. „Agro-Centrum Innowacyjnych Technologii”, w skład którego wchodzą: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Koordynator Projektu, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

dr inż. Karol Wajszczuk

kierownik projektu IGRE

 

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa