Innowacje w służbie jakości

Zagadnienie innowacji jest popularne medialnie – jako określenie czegoś bardzo oczekiwanego – ma także kluczowe znaczenie praktyczne i strategiczne dla organizacji, jak i klientów. Nie można go oddzielić od jakości.

 

 Prowadzący: Dr hab. inż. Marek Roszak, prof. PŚ, prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000

Termin innowacyjność jest bardzo szeroki. Określa się nim zarówno wprowadzenie nowego produktu na rynek, jak i stworzenie nowej metody produkcji, zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów, czy też wprowadzenie do szerokiego użytku nowych procesów lub sposobów postępowania. Innowacyjność powinna stanowić jedno z kryterium budowy rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Innowacje i innowacyjność ściśle związana jest z klientem i z jego gotowością do zakupu nowych produktów. Dynamika zmian jego potrzeb wymusiła zwiększenie tempa podejmowanych przez producentów działań związanych z poszukiwaniem innowacji, w szczególności dotyczących wykorzystywania nowych technologii, gdyż to rozwój technologiczny przedsiębiorstw odpowiedzialny jest za uzyskanie poprawy walorów użytkowych ich produktów, tak więc wprost – jakości użytkowej wymaganej i oczekiwanej przez klienta.

Praktyczne aspekty innowacyjności dotyczą wielu zagadnień, jednakże zasadnicze wydaje się spojrzenie na zagadnienie planowania innowacji i ustalenia strategii biznesowej przedsiębiorstw. Poprawność ustaleń mierzy się wskaźnikiem wzrostu rynku konsumenckiego, co powinno przełożyć się na wzrost zyskowności prowadzonej działalności. Nie bez znaczenia jest również wpływ innowacji na aspekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym aspektów społecznych i środowiskowych.

Potencjalne zmiany w działalności przedsiębiorstw związane z innowacjami stanowią jedno z kryteriów, przybliżających je do funkcjonowania, w myśl koncepcji Przemysłu 4.0 – nowej jakości gospodarki.

 Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu ACTION S.A., właściciela marki Activejet

Innowacja to ostatnimi czasy niezwykle modne słowo, odmieniane przez niemal wszystkie przypadki. Innowacyjne produkty, innowacyjne technologie, innowacyjne rozwiązania… Według mnie, z innowacyjnością w biznesie jest trochę tak, jak z byciem wpływową osobą ze słynnego cytatu pani Margaret Thatcher – jeśli musisz mówić ludziom, że jesteś innowacyjny, to znaczy, że tak naprawdę nie jesteś. Prawdziwa innowacja to coś, czego nie trzeba nazywać; prawdziwą innowację rynek zauważy sam. Gdybym więc miał przestawić własną definicję, to powiedziałbym, że jest to podjęcie ryzyka, które zakończyło się sukcesem.

 

 

 

 

Marcin Śpiewok,  menedżer ds. rozwoju, założyciel spółki SILBO – wiodącego polskiego producenta opakowań do żywności

 

Aby być innowacyjnym, trzeba nauczyć się spoglądać na swój produkt zawsze z zupełnie innej strony, wprowadzać nowe technologie oraz przeciwstawiać się obowiązującym trendom. Myśleć i działać nieszablonowo. Inwestować nawet w potencjalnie ryzykowne działania rozwojowe. Doświadczenie nauczyło nas, że w dłuższej perspektywie czasu, takie działania przynoszą rezultaty.

 

 

Zygmunt Król, prezes zarządu, Saatbau Polska Sp. z o.o.

To ciągła praca opierająca się na inwestowaniu w badania i rozwój technologiczny. Współczesne rolnictwo różni się diametralnie od tego, które funkcjonowało kilkadziesiąt lat temu. To ogromna zmiana pokoleniowa. Dziś rolnictwo stanowi najbardziej obiecującą i strategiczną grupę zawodową, zapewniającą wysoko wydajną gospodarkę. Młodzi rolnicy nieustannie poszukują nowoczesnych rozwiązań, rewolucjonizują wszystko, przenosząc technologię na wyższy poziom. Staramy się kierować wizjonerskim credo:

„Jeżeli jesteśmy w stanie coś wymarzyć, to jesteśmy w stanie to wdrożyć”

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Wesołych Świąt!

IKAR budzi jakość

QUALITY COUNTS

Invest in Lublin