Innowacyjnie i praktycznie- tak kształci WSEI w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale przede wszystkim na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowanym na wielu płaszczyznach. O tym, jak wygląda nowoczesne kształcenie i w jakim kierunku zmierza, mówi mgr Teresa Bogacka, Kanclerz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Czy Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie czuje konkurencję ze strony uczelni publicznych?

Uczelnie publiczne rządzą się nieco innymi prawami. Są przede wszystkim inaczej finansowane, przez co mają więcej pieniędzy na prowadzenie badań naukowych, rozbudowę laboratoriów, zatrudnianie ogromnej ilości specjalistów z różnych dziedzin i podnoszenie jakości nauki i rozbudowę infrastruktury. Z dumą mogę powiedzieć, że mimo to my, jako placówka niepubliczna doskonale radzimy sobie na rynku edukacyjnym i w niczym nie ustępujemy Uniwersytetom, a w niektórych obszarach jesteśmy często pionierami rozwiązań, które są później powielane w dużych ośrodkach akademickich. Oczywiście nie jesteśmy w stanie zaoferować tak jak wielowiekowe placówki po kilkadziesiąt kierunków studiów i setki specjalizacji, natomiast znając swoje możliwości w naszej ofercie kształcenia znajdują się konkretne studia bardzo mocno nastawione na praktykę. Zauważają i doceniają to młodzi ludzie, którzy coraz częściej szukając kierunku studiów, a co za tym idzie swojego przyszłego zawodu chcą jak najszybciej zdobyć odpowiednie kwalifikacje i rozpocząć pracę. Nasze nowatorskie i praktyczne podejście do procesu nauki powoduje, że większość studentów WSEI pracuje już od pierwszych lat studiów. Jest to wartość, która sprawia, że w murach naszej Uczelni pojawia się coraz więcej młodzieży. Uczelnia stale inwestuje i rozbudowuje laboratoria. Oprócz Centrum Edukacji Technicznej Haas z drukarkami 3D, maszynami sterowanymi numerycznie, ważną rolę w realizacji projektów badawczych z obszaru pedagogiki i psychologii pełni Laboratorium Psychologii Eksperymentalnej. Prowadzone są tam badania z wykorzystaniem wiedeńskiego systemu testów, lustra fenickiego, wariografów, zestawów do badań reakcji psychofizycznych, czy kamer do badań mikroekspersji mimicznych. Uczelnia kładzie nacisk na kształcenie praktyczne powiązane z potrzebami pracodawców. Równolegle do rozwoju kierunków technicznych i społecznych prowadzone są aktywne działania zwiększające komfort i stopień zaawansowania nauki na kierunku Pielęgniarstwo. W styczniu 2019 roku zostało oddane dla studentów Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, które kosztowało ponad 3 miliony złotych.

Jak wygląda współpraca uczelni z biznesem, czy wykładowcami są praktycy? 

Współpracujemy z pracodawcami już od samego początku istnienia Uczelni, czyli od prawie 20 lat. Zwiększając wpływ pracodawców na sposób kształcenia rokrocznie podpisujemy z nimi kilkadziesiąt umów, w tym z największymi firmami w Polsce. Umowy zakładają wielopłaszczyznową współpracę m.in. przy organizowaniu praktyk i staży, realizacji prac dyplomowych i przewodów doktorskich czy organizację i udział stron w projektach badawczo-rozwojowych. Podpisaliśmy prawie 400 umów o współpracy z pracodawcami oraz uczelniami. Taka współpraca gwarantuje nam, że absolwenci proponowanych kierunków kształcenia po ukończonych studiach znajdą dobrze płatną pracę w zawodzie. Dostajemy również informację zwrotną, na jakie zawody i specjalności jest zapotrzebowanie. Myślę, że współpraca nauki z biznesem to przyszłość szkolnictwa a zarazem konieczność, do której wszyscy będziemy musieli się dostosować. Nasza Uczelnia robi to już od dawna. Innowacyjnie i praktycznie- tak od prawie 20 lat kształci WSEI w Lublinie.

Czy szkoła poszerza na bieżąco swoją ofertę edukacyjną?

Oczywiście. Przykładem tego są nowe kierunki, które wdrożyliśmy tylko w ciągu ostatniego roku. Są to przede wszystkim studia dualne na 4 kierunkach: Administracja, Finanse i Rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie, a także Zarządzanie II stopnia, studia II stopnia „Cyberbezpieczeństwo” oraz „Programowanie i analiza danych” oraz 5-letnie studia pedagogiczne na kierunku „Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna”. Warto dodać, że studia dualne to studia o charakterze praktycznym, łączące jednocześnie zdobywanie wiedzy i doświadczenia. To naprzemienna (kształcenie teoretyczne na Uczelni i praktyczne u pracodawców), nowa forma kształcenia. Studia dualne są obecnie jedną z najbardziej oczekiwanych przez pracodawców form studiowania. Proponowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie kierunki studiów zyskują nową, jeszcze lepszą, jakość przez to że nadajemy im charakter jeszcze większej użyteczności i praktyczności zawodowej, która będzie bardzo mocnym punktem w CV absolwenta, wyróżniającym go na rynku pracy. Studia dualne są bezpłatne. Studenci spędzą na praktykach zawodowych u pracodawców w okresie trzech lat od 69 miesięcy. Za czas spędzony u pracodawcy studenci otrzymają stypendia, a najlepsi z nich mają szansę na stałe zatrudnienie.

Czy WSEI, jako uczelnia niepaństwowa, zapewnia swoim studentom pomoc finansową?

Jesteśmy Uczelnią niepubliczną, a mimo to bezpłatnie studiuje u nas ponad 1200 osób. Kładziemy nacisk na to, żeby ta liczba wciąż się zwiększała. Oprócz bezpłatnych kierunków student ma do dyspozycji cały system stypendiów socjalnych, specjalnych, rektorskich, może również ubiegać się o różne zapomogi i wziąć udział w całym systemie bonifikat. Posiadamy również własny system stypendialny. Od 2 lat liczba studentów, kierunków i nowych form kształcenia wzrasta, co potwierdza naszą skuteczność i jakość na rynku edukacyjnym.

Często maturzyści nie do końca zdają sobie sprawę, czym są poszczególne kierunki studiów, a wybór, który muszą podjąć, to najważniejsza decyzja w ich dotychczasowym życiu. 

Maturzyści są coraz bardziej świadomi tego, że współczesny rynek pracy wymaga od nich nie tylko posiadania dyplomu ukończenia studiów wyższych, ale przede wszystkim konkretnych umiejętności potrzebnych do wykonywania określonych zawodów. Wybierając studia zwracają uwagę już nie tylko na prestiż czy odległość uczelni od domu. Liczy się dla nich baza dydaktyczna i dostęp do specjalistycznych laboratoriów, wykładowcy- praktycy, którzy mogą w przyszłości stać się ich pracodawcami oraz dostęp do ludzi, którzy wnoszą do studiów wartość dodaną, która w perspektywie może przełożyć się np. na wspólne kontrakty i stałą współpracę w biznesie.

Logistyka, transport komunikacja społeczna i informatyka od lat biją rekordy popularności wśród kandydatów na studia. Na ile jednak uzyskane wykształcenie daje szansę na zaistnienie na rynku pracy?

Tak jak wspomniałam uzyskanie samego wykształcenia wyższego to nie wszystko. Liczą się przede wszystkim konkretne umiejętności jak obsługa odpowiednich programów czy specjalistycznych urządzeń. Nie można zapominać o umiejętnościach miękkich jak przedsiębiorczość, umiejętność przystosowywania się do nowych warunków pracy, elastyczność czy umiejętność pracy w zespole nad konkretnymi projektami. Tylko takie połączenie daje pewność, że student poradzi sobie na rynku pracy. Absolwenci WSEI są doskonale przygotowani do wejścia na rynek pracy i bardzo szybko znajdują zatrudnienie, stając się dobrze zarabiającymi, zadowolonymi z życia najlepszymi wizytówkami Uczelni. Potwierdzeniem skuteczności działań WSEI są liczne wyróżnienia i certyfikaty, które Uczelnia regularnie otrzymuje. Tylko w ciągu ostatniego roku WSEI otrzymała kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Jednym z nich jest „Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2018” pod patronatem Prezes Urzędu Patentowego RP, „Polska Nagroda Innowacyjności” czy otrzymany od Państwa EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018- Certyfikat dla najlepszych firm i instytucji za działalność, która jest wzorem do naśladowania w stosowaniu dostępnych na rynku projakościowych rozwiązań i wysokich standardów w działalności gospodarczej. Liczne nagrody świadczą o tym, że proponowane rozwiązania i oferta studiów dobrze wpisuje się w trendy współczesnego rynku pracy.

Jakie kierunki szczególnie przyciągają do WSEI w Lublinie?

Wszystkie proponowane kierunki wzbudzają zainteresowanie. Największą popularnością cieszy się Pielęgniarstwo i Psychologia. Oprócz tego w ofercie mamy takie kierunki jak: Administracja, Transport, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Rachunkowość i Finanse, Pedagogika, Mechanika i budowa maszyn, Informatyka, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub magistra. Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia, Uczelnia realizuje 4 kierunki studiów w języku angielskim (Pielęgniarstwo, Ekonomia, Informatyka, Zarządzanie), na których studiuje ok. 300 osób z 26 krajów. W ofercie studiów podyplomowych jest aż 80 programów kształcenia. Oferta edukacyjna wciąż jest uatrakcyjniana, dlatego żeby być na bieżąco zapraszam do odwiedzania naszej strony wsei.lublin.pl i bycia z nami w kontakcie.

Dziękuję za rozmowę,

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Gość jest najważniejszy

Ostrzeżenie dla ludzkości

Od 20 lat budujemy dla wymagających

Plony dekady