Innowacyjność kluczem oszczędności

Czy możliwe jest zwiększenie efektywności produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy oraz kosztów wytwarzania, w tak wymagającej branży jak rolnicza? Feerum S.A. udowadnia, że tak! Inwestycje w działalność badawczo-rozwojową oraz konsekwentne wdrażanie nowych technologii spowodowały, że firma w krótkim czasie, z jednoosobowej działalności gospodarczej, przekształciła się w potężne przedsiębiorstwo, będące obecnie dominującym graczem wśród producentów kompleksowych elewatorów zbożowych.

Kluczową postacią, decydującą o dynamicznym rozwoju spółki, jest Prezes Zarządu Daniel Janusz, który zbudował firmę od podstaw. Doświadczenie zdobyte w handlu, specjalistyczna wiedza, a także instynkt biznesowy oraz zaangażowanie i  pasja, związana z szukaniem rozwiązań w zakresie efektywnego suszenia oraz magazynowania produktów roślinnych, sprawiły, że za jego wizją  podąża liczny zespół fachowców. Są to ludzie  oddani swojej pracy, zmotywowani do tworzenia innowacyjnych na skalę światową rozwiązań. Feerum, powstałe w 2002 r. jako jednoosobowa działalność gospodarcza, pięć lat później przekształciło się w Spółkę Akcyjną, a w 2013 roku zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Głównymi produktami oferowanymi przez Feerum są suszarnie i silosy. W tym zakresie, firma proponuje wiele autorskich rozwiązań. Umożliwiają one najwyższą dbałość o ziarno podczas procesu suszenia, transportu i składowania. Ponadto, mają na celu minimalizowanie kosztów produkcji w rolnictwie, m.in. poprzez niskie zużycie energii oraz jej wysoce efektywne wykorzystanie.

Istotny element, stanowiący o jakości Feerum, to szeroko rozumiana kompleksowość obsługi. Do każdego klienta podchodzi się w sposób indywidualny. Rozpoczynając od analizy jego potrzeb i konsultacji, poprzez wybór odpowiedniego rozwiązania technologicznego, do produkcji urządzeń, uruchomienia obiektu, aż po usługi posprzedażowe.

Spółka uznawana jest za największego w Polsce producenta elewatorów zbożowych, a jej działalność została również doceniana na wielu rynkach zagranicznych. Szereg projektów przeprowadziła na:  Białorusi, Litwie czy Ukrainie. Obiekty Feerum można znaleźć także w Niemczech i Rumunii, a nawet przy chińskiej granicy na terytorium Mongolii. Wciąż jednak kluczowym rynkiem działalności firmy pozostaje Polska, na której terenie odbywa się ponad 80% sprzedaży.

Przedsiębiorstwo słynie z jakości oferowanych produktów. Wynika ona z wieloletniego funkcjonowania własnego Działu Badań i Rozwoju, który nieustannie pracuje nad unowocześnianiem technologii i stosowanego sprzętu. Stanowi to jeden z kluczowych elementów strategii Feerum, opartej na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie budowy elewatorów, opracowywanych w ścisłej współpracy z renomowanymi placówkami naukowymi, takimi jak Uniwersytet Zielonogórski czy Politechnika Wrocławska. Ponadto firma podpisała porozumienie z Zespołem Szkół w Chocianowie, wedle którego zobowiązuje się w najbliższych latach wspierać uczniów technikum, kształcących się w zawodzie technik mechatronik.

Najnowszym osiągnięciem spółki jest rozszerzenie oferty produktowej o nowoczesną suszarnię, wyposażoną w zintegrowane systemy odzysku ciepła oraz odpylania. Charakteryzuje się ona mniejszym zużyciem energii, niższą wagą oraz znacznie ograniczonym stopniem oddziaływania na środowisko, dzięki   redukcji hałasu oraz emisji pyłów. To kolejny dowód zdecydowanej przewagi konkurencyjnej  Feerum. Suszarnia z rekuperatorem powietrza stała się  kluczowym skokiem technologicznym. To rozwiązanie sprawia, że pobierane jest do 30% mniej paliwa, przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności. Dodatkowym atutem tej innowacji jest nowoczesny system odpyleń, umożliwiający budowę obiektów suszarniczych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Dynamika rozwoju oraz dotychczasowe sukcesy Feerum skłaniają do pytania: jakie kolejne rozwiązanie wymyśli chojnowska firma i czego dotyczyć będą następne innowacje spółki kierowanej przez Daniela Janusza?

Feerum S.A.

– największy w Polsce producent kompleksowych elewatorów zbożowych,

– wprowadza rozwiązania zwiększające efektywność produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i pracochłonności,

– tworzy innowacyjne technologie w zakresie suszenia i magazynowania płodów rolnych,

– kompleksowo realizuje inwestycje w charakterze generalnego wykonawstwa,

– wykonał ponad 130 obiektów w sześciu krajach poza Polską.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje