Invest in Lublin

Z peryferyjnego miasta we wschodniej Polsce Lublin wyrósł na lidera

 

Rozmowa z Krzysztofem Żukiem, Prezydentem Miasta Lublin

 

Dlaczego warto inwestować w Lublinie?

Prezydent Miasta Lublin, Krzysztof Żuk: Lublin to miasto o znaczącym potencjale inwestycyjnym. Doceniany jest zarówno w Polsce, jak i w całym obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, który cieszy się obecnie ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw o globalnym zasięgu. Stajemy się widoczni dzięki wciąż zwiększającej się dostępności komunikacyjnej miasta – portowi lotniczemu oraz powstającym szybkim połączeniom drogowym. Lublin oferuje wysokiej jakości powierzchnie biurowe, magazynowe i produkcyjne, wykwalifikowaną kadrę, zaplecze naukowe przy lokalnych uczelniach, a także rozbudowany system wsparcia przedsiębiorców. To dane potwierdzone niejednokrotnie w niezależnych raportach i rankingach, takich jak „Business Environment Assesment Study” stworzonym przez Antal, Cushman & Wakefield, Vastint, „Badanie Postrzegania Przyjazności Miast dla Biznesu” autorstwa Emerging Europe czy w analizie PwC „Raport o polskich metropoliach”. Przyjazny klimat biznesowy Lublina wynika również z wysokiej jakości życia w mieście, która zachęca do rozpoczęcia tu studiów, pracy czy ulokowania i rozwijania biznesu.

 

Jak Miasto Lublin wspiera inwestorów i przedsiębiorców?

Wsparcie miasta zaczyna się jeszcze na etapie planowania inwestycji. Przedsiębiorca zainteresowany ulokowaniem kapitału w Lublinie otrzymuje pomoc w zakresie procesów administracyjnych, pozyskania powierzchni do prowadzenia działalności czy wprowadzenia w sieć kontaktów biznesowych, a także w zakresie analizy rynku pracy i rekrutacji pracowników. Po zakończeniu tego etapu inwestor może liczyć na pomoc ze strony działających w Lublinie klastrów wspierających kluczowe dla miasta sektory gospodarki, w tym przemysł motoryzacyjny, biotechnologiczny, medyczny, lotniczy, a także branże IT i nowoczesnych usług dla biznesu. Klastry organizują szkolenia, ułatwiają przepływ wiedzy i doświadczeń między przedsiębiorstwami, pomagają w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych. Zadaniem miasta jest również pozyskiwanie i przygotowywanie terenów inwestycyjnych.

 

Jak obecna strategia rozwoju miasta wpłynęła na jego wizerunek i atrakcyjność biznesową?

Strategię należy utożsamiać z wyznaczaniem długookresowych celów rozwoju miasta oraz z wykorzystaniem posiadanych zasobów, w tym zwłaszcza zasobów finansowych dla ich realizacji. Precyzyjne przeanalizowanie potrzeb Lublina i wyznaczenie kluczowych działań ujętych w postaci wieloletniego programu inwestycyjnego było przełomowe dla miasta. Prace nad dokumentem rozpoczęły się w 2011 roku, gdy Lublin zmagał się jeszcze z negatywnymi skutkami transformacji gospodarczej. Strategia Rozwoju Lublina 2013-2020 skupia się na czterech podstawowych obszarach: otwartości, przyjazności, akademickości i przedsiębiorczości. Dziś, w końcowym okresie jej obowiązywania, obserwujemy wymierne efekty konsekwentnego wdrażania jej założeń. Lublin stał się przyjaznym środowiskiem dla rozwijania biznesu i nowych inwestycji. To właśnie na podstawie dokumentu strategii ruszyły programy wsparcia nie tylko dla dużych przedsiębiorców, ale też małych i średnich firm oraz startupów. Dziś w Lublinie zarejestrowanych jest 45 tys. przedsiębiorstw, rozwija się 400 startupów. W samej Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec kapitał ulokowało 70 inwestorów. W wyniku zrealizowanych przez miasto inwestycji przekraczających 5 mld zł zdecydowanie polepszyła się infrastruktura techniczna i społeczna w mieście, powstały nowe centra kulturalne i społeczne, a lublinianie przekonali się do alternatywnych, ekologicznych i zeroemisyjnych środków transportu. Lublin może pochwalić się np. jednym z najnowocześniejszych systemów transportu miejskiego oraz jednym z największych w Polsce systemem roweru miejskiego. W systemie znajduje się 98 stacji i 961 rowerów, a od początku jego działania rowery były wypożyczane 3 mln razy. Lubelskie uczelnie cechuje jeden z najwyższych wskaźników umiędzynarodowienia w kraju. W roku akademickim 2018/2019 studiowało tu ponad 6,3 tysiąca obcokrajowców, m. in. ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Norwegii, Tajwanu, Tajlandii, Ukrainy, Białorusi czy też z państw arabskich i afrykańskich, stanowiąc 10 proc. wszystkich lubelskich studentów. Ta wartość stawia Lublin ex aequo z Warszawą na pozycji lidera wśród dużych ośrodków akademickich. Przede wszystkim jednak udało się otworzyć Lublin komunikacyjnie, poprzez kluczowe połączenia lotnicze i powstające drogi ekspresowe, które już wkrótce włączą miasto w międzynarodową sieć transportową.

 

Perspektywa obowiązującej strategii kończy się w 2020 roku. Jaki kierunek rozwoju obierze miasto w kolejnym dokumencie?

Prace nad nową Strategią Lublin 2030 już trwają. Warto zaznaczyć, że jest to projekt unikatowy ze względu na swój partycypacyjny charakter. Chcemy, aby lublinianie włączyli się w tworzenie strategii. Dlatego Miasto prowadzi konsultacje z ekspertami i studentami, a także samymi mieszkańcami. Projekt został wyróżniony przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w konkursie „Human Smart City”, dzięki czemu zdobył dofinansowanie i stał się dobrą praktyką dla innych miast. Na chwilę obecną trudno powiedzieć, jaki ostateczny kształt przybierze nowa strategia, ale z pewnością znajdą się w niej hasła, takie jak innowacyjne rozwiązania, nowoczesna gospodarka, ekologia, silna akademickość i dostępność komunikacyjna.

 

Lublin to ośrodek akademicki. Czy zatem łatwo tu pozyskać wykwalifikowanego pracownika?

Lublin od lat znany jest jako silny ośrodek akademicki. Działa tu 9 uczelni wyższych, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne, które kształcą na 200 kierunkach z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, technicznych, medycznych i przyrodniczych. Każdego roku studia w Lublinie kończy około 17 tys. młodych ludzi. Do tego należy dodać absolwentów szkół branżowych i techników, m.in. chemicznego, spożywczego czy ekonomicznego. Coraz więcej z nich chce zostać w Lublinie ze względu na rozwijający się rynek pracy, wysoką jakoś infrastruktury i niskie koszty utrzymania. To silny argument dla potencjalnego inwestora. Kluczowy jest jednak zasób kadry doświadczonej, mogącej podejmować pracę na stanowiskach specjalistów. W Lublinie – w przeciwieństwie do innych miast – gwarantujemy inwestorom dostępność wykwalifikowanych pracowników i bardzo niski wskaźnik fluktuacji na poziomie 5-7 proc. w zależności od branży. Ten trend możemy zaobserwować w szybko rozwijającej się lubelskiej branży IT, w której transfer wysoko wykwalifikowanych pracowników staje się zjawiskiem coraz powszechniejszym. Dodajmy, iż menedżerowie firm z tego sektora mają silny wpływ na programy kształcenia studentów, dostosowując je do swoich potrzeb. Ważne jest, aby tę praktykę przenieść też do innych branż – przemysłowej, medycznej i biotechnologicznej. Jednym ze sposobów działania jest również pozyskiwanie wybitnych talentów z całej Polski i z zagranicy, także wśród tych, którzy niegdyś wyjechali z Lublina z powodów ekonomicznych.

 

Jaki wpływ na pozyskanie inwestora ma jakość życia w mieście?

Wyniki analizy „Raport o polskich metropoliach: Lublin” opublikowanej przez PwC na początku września br. potwierdzają, że Lublin jest jedną z najbardziej otwartych i przyjaznych do życia polskich metropolii, a jego największą wartością są aktywni i oddani miastu mieszkańcy, będący jego najlepszymi ambasadorami. Eksperci PwC za główne atuty Lublina uznali wysoką jakość życia w mieście, bardzo dobry stan środowiska naturalnego, poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców i aktywność obywatelską. Lublin znajduje się w czołówce polskich metropolii pod względem wykorzystania funduszy europejskich. Ponadto, miasto wyróżniają duże wydatki na inwestycje oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Lublin oferuje doskonałe warunki do życia i naturalny potencjał biznesowy wynikający z efektywności kosztowej. Przyjęliśmy strategię, w której równolegle do rozwoju twardej infrastruktury realizujemy inwestycje w kapitał ludzki. Staramy się być aktywni w każdej sferze społecznej, od kultury do polityki senioralnej, głównie dzięki współpracy z NGO-sami. To stanowi wzajemne uzupełnienie, dzięki któremu Lublin wyróżnia się na mapie Polski. Zdarza się, że jakość życia jest kryterium decydującym o ulokowaniu inwestycji w Lublinie. Wiele miast oferuje bardzo podobne warunki – nowoczesne powierzchnie na wynajem, wykwalifikowaną kadrę, dobrą infrastrukturę. Niektórym brakuje jednak bogatej oferty kulturalnej i przestrzeni dla mieszkańców. Aktualnie wysoka jakość życia, możliwość realizowania pasji i odpoczynku w najbliższym otoczeniu przestają być wartością dodaną, a stają się standardem. Inwestujący w Lublinie zdają sobie sprawę, że to właśnie ten czynnik pomoże im przyciągnąć najlepszych pracowników do firmy.

 

Czy Lublin da się lubić?

Po blisko dekadzie intensywnej pracy, Lublin jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Przyjazny klimat dla przedsiębiorczości, inwestycje na wielką skalę, rozbudowa infrastruktury w dzielnicach czy bogata oferta kulturalna sprzyjają poprawie jakości życia oraz budują atrakcyjność miasta dla inwestorów i turystów. W ostatnich latach udało się przeprowadzić szereg inwestycji, dzięki którym znacznie poprawił się krajobraz miasta m.in. poprzez wprowadzenie budżetu obywatelskiego oraz pierwszego w Polsce zielonego budżetu.  Lublin posiada ekologiczny transport publiczny wyposażony w nowe trolejbusy, autobusy hybrydowe i autobus elektryczny. Popularnością cieszą się rower miejski, a także mobilność współdzielona – elektryczne skutery, samochody i auta dostawcze na krótki wynajem. To działania, które podjęliśmy w ramach idei smart city. Lublin buduje swoją markę i sieć dobrych relacji w Europie i na świecie poprzez współpracę z licznymi miastami partnerskimi i działania proeuropejskie. Europejskość Lublina jest dostrzegana i nagradzana. W roku 2017 nasze miasto otrzymało Nagrodę Rady Europy – najwyższe wyróżnienie, które miasto może otrzymać od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy za promowanie ideałów europejskich. Wszystkie te działania sprawiły, że Lublin stał się miastem inteligentnym, które wyrasta na lidera wschodniej części Europy i utwierdza swoją pozycję najważniejszego miasta Polski Wschodniej. To zróżnicowane i przyjazne dla swych mieszkańców miasto, które może się poszczycić certyfikatem Smart City oraz jednym z najwyższych współczynników jakości życia w Polsce.

Rozmawiał Marcin Kałużny

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Czekamy na Ciebie!

IKAR budzi jakość

Wesołych Świąt!

QUALITY COUNTS