IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI!

„Future of the Quality” – pod takim hasłem 21 marca 2018 r. w Łodzi odbędzie się IV Europejski Kongres Jakości. To cykliczne spotkanie przedstawicieli świata biznesu i nauki, zarówno z Polski jak i Europy, którzy wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami. Ideą Kongresu jest propagowanie wartości, które są mocno związane z jakością.

Jak co roku, główną część wydarzenia stanowić będą panele tematyczne, dyskusje oraz case studies. Wystąpienie inaugurujące IV EKJ wygłosi dr Mateusz Grzesiak – przedsiębiorca, trener i konsultant.

W ramach bieżącej edycji dodatkowo poruszone zostaną zagadnienia związane z prowadzeniem firm rodzinnych, ochroną danych osobowych oraz zarządzaniem jakością.

Po części merytorycznej odbędzie się uroczysta Gala, w ramach której Laureaci Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® otrzymają statuetki oraz dyplomy.

Zapraszamy!

Rejestracja dostępna na: http://europeanquality.eu/kongres

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Kryzys, ekran komputera i współpraca…

Budowanie jakości w sektorze prywatnej opieki medycznej

Odpowiedzialność za wyżywienie świata – kwestionariusz jakości

Zakasać rękawy