jakub-tyczkowskiWywiad z Jakubem Tyczkowskim, prezesem zarządu REKOPOL Organizacji Odzysku Opakowań SA

 

– Jak powstała Państwa organizacja i czym się zajmuje?

– REKOPOL działa nieprzerwanie od 2002 roku. To, co wyróżnia REKOPOL to fakt, że inicjatywa wyszła od samych przedsiębiorców, wprowadzających produkty w opakowaniach, zagospodarowujących odpady i producentów opakowań, którzy dziś są akcjonariuszami Rekopolu.  Obecnie wykonujemy dwa główne zadania. Pierwsze z nich to realizacja na rzecz przedsiębiorców, wynikająca z dyrektyw obowiązku recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych, który wykonujemy m.in. poprzez koordynowanie łańcucha przepływu odpadów. Czuwamy nad tym, by odpady od mieszkańców były odbierane przez przedsiębiorstwa do tego powołane i przekazane do sortowni. Po odpowiedniej segregacji surowce przekazywane są do recyklerów. Po przetworzeniu mogą zostać użyte do wyrobu kolejnych produktów. Naszą rolą jest dbanie o najwyższe standardy funkcjonowania tego łańcucha. Drugim zadaniem REKOPOL-u jest edukowanie ekologiczne społeczeństwa w sferze odpowiedniego sortowania odpadów w domach.

– Które zadanie stanowi trudniejsze wyzwanie?

– Często to drugie. Bardzo wielu Polaków nie segreguje swoich odpadów. Oznacza to, że wytwarzają śmieci nie nadające się do wykorzystania. Przykładowo, zmieszanie makulatury z jakimś płynem w jednym pojemniku sprawia, że nie da się jej wykorzystać ponownie. Zasób został zmarnowany. Przykład naszych zachodnich sąsiadów pokazuje, że bez kar i obostrzeń ciężko będzie wyrobić u nas ten dobry nawyk. W przypadku dzieci i młodzieży dostrzegamy ogromną chęć bycia „eko” i zrozumienie, że każdy odzyskany surowiec jest na wagę złota.

– Co wyróżnia REKOPOL na tle podobnych organizacji?

– Zostaliśmy powołani do życia przez przedsiębiorstwa o wyśrubowanych standardach, w tym ekologicznych, zatem siłą rzeczy możemy poszczycić się mianem jedynej organizacji odzysku opakowań z tak odpowiedzialnym systemem zarządzania. Posiadamy autorskie rozwiązania, wpływające na znakomitą współpracę zarówno z klientami, jak i z dostawcami. Nasz know-how, wynikający z doświadczenia, pozwala uniknąć wielu błędów, a jasno sprecyzowany kodeks etyki biznesowej pomaga w stosowaniu dobrych praktyk. Dzięki stałemu monitoringowi prac instytucji Unii Europejskiej, z wyprzedzeniem jesteśmy w stanie rekomendować kierunki rozwoju systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Kolejnym wyróżnikiem jest oczywiście fakt, że jako jedyna organizacja odzysku, w tym roku ubiegamy się o EKO JAKOŚĆ ROKU®.

– Życząc powodzenia w procesie certyfikacji, dziękuję za rozmowę.

Łukasz Bąk