Kompetencje i odpowiedzialność najmocniejszym filarem

Jerzy Kruk, Prezes Zarządu SM Metalowiec z Wrocławia, mówi o najważniejszych wydarzeniach w życiu spółdzielni, a także podpowiada, w jaki sposób rozwijać stabilną organizację nie tylko w branży spółdzielczej.

Przełomowym momentem we współczesnej historii SM Metalowiec była budowa dwóch nowoczesnych obiektów. Swoistą „kropką nad i” tych wydarzeń były obchody 60-lecia istnienia spółdzielni, a także uzyskanie DIAMENTU w inicjatywie European Quality Certificate®.

Jerzy Kruk: Rzeczywiście, wszystkie te ważne dla spółdzielni momenty miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. W 2017 i 2018 roku spółdzielnia zakończyła wielką przebudowę obiektu handlowo-usługowego przy ul. Grabiszyńskiej 240. Zwiększyła powierzchnię obiektu: z ok. 5 tys. do 10 tys. metrów kwadratowych i dostosowała do współczesnych norm i przepisów. Poprawiło to znacząco usługi na rzecz mieszkańców: bank, poczta, operator spożywczy – nie licząc innych, niezbędnych usług, takich jak apteka, sprzęt AGD, księgarnia, kawiarnia, restauracja, przychodnia zdrowia, gabinety stomatologiczne. Przy okazji została również poprawiona infrastruktura techniczna: sieci, drogi i duży parking na 160 miejsc. To ogromne przedsięwzięcie miało swój finał podczas otwarcia w dn. 9 czerwca 2017 roku. W 2016 roku rozpoczęliśmy budowę wysokiego domu mieszkalnego przy ul. Grabiszyńskiej 309 – nie tylko realizując zadanie budowy mieszkań dla członków i ich rodzin, ale również unowocześniając infrastrukturę techniczną i małą architekturę w tym rejonie. W maju 2018 roku rozpoczęto jego zasiedlanie. Grabiszyńska 309 to nowoczesny wieżowiec spełniający wszystkie współczesne wymogi techniczne i komfortu zamieszkania.Chcieliśmy pokazać, że rządowy program budowy mieszkań „Mieszkanie+”musi uwzględnić spółdzielnie. Ale to nie zastąpi – bez zmiany niekorzystnych przepisów spółdzielni.

W 2003 roku ukończył Pan Akademię Jakości, uzyskując honorowy tytuł Menedżera Jakości w kategorii Przywództwo. Wpływa to w znaczny sposób na funkcjonowanie spółdzielni?

Bardzo cieszy mnie niezależne potwierdzenie na posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania i współpracy opartej na dobrych praktykach biznesowych. Raz na kwartał zarząd spółdzielni ocenia wyniki audytów zewnętrznych i wdrażania wniosków. W spółdzielni pracuje 6 kierowników z licencjami zarządcy nieruchomości z dużym doświadczeniu zawodowym i wysokimi kompetencjami, nie licząc pozostałych specjalistów w innych dziedzinach (ds. ekonomiczno-finansowych, terenowo-prawnych, samorządowych, gospodarki lokalami, technicznoinwestycyjnych z uprawnieniami budowlanymi i wielu innych).Więc jest to na pewno sukces zbiorowy.

Jak Pan myśli – co, oprócz wdrożonych systemów jakości, jest podstawą prawidłowo funkcjonującej organizacji?

Fundamentem i wartością nadrzędną jest tzw. polityka otwartych drzwi i wzajemna życzliwość w codziennej współpracy. Dzięki temu każdy pracownik jest w pełni zaangażowany i tworzy coś na kształt spółdzielczej rodziny, a członkowie nie czują się intruzami. Kolejną zasadą jest przekazywanie uprawnień decyzyjnych na możliwie najniższy szczebel. Ma to szczególne uzasadnienie w naszej spółdzielni, gdyż zarząd jest jednoosobowy. Podejmowanie decyzji zawsze odbywa się szybko i kompetentnie. W tym zakresie zaufanie do współpracowników ma podstawowe znaczenie, większość pracuje w naszej spółdzielni już ponad 20 lat. Załoga odwzajemnia się zaangażowaniem w kompetentnym wykonywaniu zadań, często wykraczając poza ramy standardowego zakresu czynności. Corocznie wszyscy pracownicy przechodzą wymagane szkolenia z zakresu bhp, uprawnień zawodowych czy ochrony danych w związku z RODO.U nas, w tym zakresie przywiązuje się wielką rolę informacji dla członków ( jest to zresztą podstawowa zasada demokracji spółdzielczej)Dotyczy to wszystkich spraw ( członkowie mają dostęp do strony internetowej, w tym do części logowanej, zawierającej treści dostępne tylko dla nich  tj. uchwały samorządu, kartoteka finansowa lokalu), co pozwala na zgłaszanie wniosków, ale też sygnalizację usterek w budynku.

W jaki sposób SM Metalowiec motywuje i nagradza pracowników?

Corocznie zarząd przyznaje nagrody dla pracowników, którzy wykazują się kulturą organizacyjną i etyką zawodową, z podziałem na zatrudnionych w działach administracyjnych i obsługi technicznej. Odrębną nagrodę przyznaje się pracownikowi, który łączy pracę zawodową z działalnością społeczną. Ostatnio doceniono organizację wycieczki  autami terenowymi na górę Ślężę dla osób niepełnosprawnych. Ważną rolę odgrywają zebrania z całą załogą (2 razy w roku), na których zarząd przedstawia sytuację firmy, wyznaczając cele na kolejne pół roku, umożliwiając zabranie głosu, składanie wniosków. Daje to zarządowi możliwość rozwiązania ewentualnych problemów pracowniczych, ale też budowania więzi.

Oprócz troski o pracowników i najwyższą jakość usług lokatorskich SM Metalowiec stara się wspierać lokalną społeczność oraz proponować mieszkańcom różne alternatywy na spędzanie wolnego czasu.

Zdecydowanie. Uważamy, że taka jest  równie istotna, jak spełnianie stałego poprawiania komfortu zamieszkania. Spółdzielnia współpracuje i pomaga szkołom osiedlowym – polega to na wspólnych przedsięwzięciach kulturalnych, artystycznych, ale także dofinansowaniu wyżywienia dzieci. Współpracujemy m.in. z harcerzami –  w spółdzielni od prawie 50 lat działa Szczep Środowiskowy Nysa i drużyny harcerskie na każdym osiedlu spółdzielnia użycza nieodpłatnie lokal na harcówkę dla Środowiskowego Szczepu Harcerskiego Nysa. Nasz Dom Kultury „Bakara” obecnie Centrum współpracuje z organizacjami osiedlowymi, ale też szkołami czy parafiami. Działają kluby seniora i świetlicy dla dzieci. Rozwija się integracja w mikro osiedlach, mieszkańcy, którzy w szczególny sposób dbają o swoje balkony i ogródki przydomowe, biorą udział w corocznych edycjach miejskiego konkursu pt. „Ukwiecamy Wrocław”, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Czy SM Metalowiec dba również o środowisko ?

Każde działanie spółdzielni ma na celu oszczędność energii i co najmniej neutralny wpływ na środowisko. Spółdzielnia za działania proekologiczne otrzymała nagrodę Banku Ochrony Środowiska – „Złoty Klon” . W zakresie oszczędności energii elektrycznej wprowadzono w dużym zakresie wymianę oświetlenia (LED) – co dało oszczędności globalne, które zamienione zostały na białe certyfikaty, a spieniężone dały spółdzielni dochód milion złotych. W dalszym ciągu prowadzimy wymianę oświetlenia, a także optymalizację zużycia ciepła – co dało nam oszczędności ok. 20-30 proc. w każdej nieruchomości (ponad 100 budynków).Ta sfera działalności została doceniona przez Polską Agencję Przedsiębiorczości – w 2017 roku otrzymaliśmy nagrodę  „Ekostrateg”

Podkreślają Państwo szybkość reakcji na problemy zgłaszane przez mieszkańców. Co ma na to wpływ?

Pracownicy chcą zawsze załatwić sprawy od ręki , w końcu mamy rozbudowaną sieć informatyczną . Np. wydanie zaświadczenia u notariusza trwa 5 minut. Wspomniana już wcześniej decyzyjność delegowana na niższe stopnie decyzyjne, także przyspiesza reagowanie na problemy mieszkańców . Każdy pracownik któremu przedstawiany jest nawet najmniejszy problem mieszkańca, traktuje go jako priorytetowy i jeśli tylko jest możliwość, rozwiązuje go natychmiast. W spółdzielni dużą pomoc w zarządzaniu okazują Rady Osiedlowe poprzez społeczne zaangażowanie w usprawnienia procesów i eliminację błędów. Również ma to niezaprzeczalny wpływ na zauważalne coraz częściej współdziałanie samych mieszkańców – przy znajdywaniu problemów technicznych w domach, ale też ich rozwiązywaniu.

W tym roku pretendują Państwo do ORŁA JAKOŚCI – honorowego wyróżnienia, które zapewni SM Metalowiec miejsce w radzie programowej przy FUNDACJI QUALITAS – organizatorze European Quality Certificate®. Życzę, aby wszystkie cele wyznaczone na 2019 rok zostały zrealizowane!

Dziękujemy! Będziemy w dalszym ciągu starać się jak najlepiej wychodzić naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców. A jeśli jest to zauważane przez instytucje o charakterze międzynarodowym – może zmobilizować nas do utrzymania wysokiej efektywności pracy. Naszym zyskiem jest zadowolenie mieszkańców.

 

Natalia Zarzeka

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Gość jest najważniejszy

Ostrzeżenie dla ludzkości

Od 20 lat budujemy dla wymagających

Plony dekady