KORONAWIRUS W POLSCE CZAS NA ZMIANĘ ZACHOWAŃ. DBAJMY O SIEBIE NAWZAJEM

Zasada: zostań w domu nadal obowiązuje. Co można, a czego lepiej nie robić podczas akcji #zostajewdomu? Nowe przepisy nie zabraniają wykonywania czynności zaspokajających „niezbędne codzienne potrzeby”. Wyjście do sklepu, apteki, do miejsca zatrudnienia możliwe jest z zachowaniem wszystkich środków ostrożności. Do takiej kategorii można zaliczyć również spacer czy wyjście do lasu, ale z zachowaniem ograniczeń odległości oraz limitu przemieszczających się osób. Możemy pójść pobiegać, przejechać się na rowerze. Ale róbmy to w samotności. I zastanówmy się dwa razy, czy naprawdę musimy

Zasłoń usta i nos! Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, szalika czy apaszki. Z tego obowiązku są zwolnione dzieci do ukończenia 4. roku życia, a także osoby, które nie są w stanie samodzielnie zakrywać lub odkrywać ust lub nosa.

W dalszym ciągu zakazane są wszelkie zgromadzenia, imprezy czy spotkania. Zgodnie z przepisami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa, śluby w Polsce mogą się odbywać, ale z ograniczoną liczbą gości. Do kościoła na uroczystość może wejść jedna osoba na 15 m². Śluby cywilne również mogą się odbywać, wprowadzono jednak środki ostrożności: młoda para musi być w maseczkach i zachować dystans. Na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.

Zniesiono zakaz wstępu do lasów, parków, skwerów, bulwarów. Można też spacerować i biegać, ale obowiązuje obowiązek zachowania 2 metrów dystansu od innych osób. W lesie nie ma obowiązku korzystania z maseczki.

Listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata bez konieczności składania przez niego specjalnego wniosku. Zmiany nie dotyczą jednak przesyłek wysłanych przez sądy, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.

Osoby powyżej 13. roku życia mogą wychodzić z domu bez opieki dorosłych. Zakaz wstępu na place zabaw zostaje utrzymany.

Złagodzono restrykcje w handlu. Do sklepów o powierzchni do 100 m² w jednym czasie będzie mogło wejść czterech klientów na 1 kasę. Do większych sklepów: jedna osoba na 15 m². Zasada 1 osoba na 15 m² obowiązuje również w kościołach. Od 4 maja ponownie działać będą hotele, miejsca noclegowe oraz galerie handlowe za wyjątkiem klubów fitness, siłowni, restauracji i przestrzeni rekreacyjnych.

Od 4 maja działalność mogą wznowić gabinety rehabilitacyjne, otwarte zostają boiska szkolne instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Od 6 maja rząd dopuszcza możliwość otwarcia żłobkówprzedszkoli. Decyzje podejmować będą organy prowadzące. Osoby, które nie będą mogły odprowadzić dziecka do placówki, będą mogły wciąż pobierać zasiłek opiekuńczy.

Martyna Motylska

Pena lista ograniczeń znajduje się w serwisie gov.pl: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Globalna gospodarka na zakręcie

Tarcza antykryzysowa 2.0. Co to takiego?

PANDEMIA COVID – 19 Kompendium