Krajowa biotechnologia – globalna rewitalizacja

Rozmowa z Markiem Majcher, dyrektorem naukowym Energo Natura Sp. z o.o.

– Istotę działań proekologicznych uświadamiamy sobie od najmłodszych lat. Indywidualnie nie mamy jednak wpływu na sferę przemysłową, która w największym stopniu oddziałuje na kondycję środowiska. Czy jesteśmy zatem skazani na zanieczyszczenia?

– Dziś nowoczesne przedsiębiorstwo to nie tylko najnowsze linie produkcyjne i oprogramowanie, ale także rozwój w kierunku ekologii i oszczędności. Wraz z postępem technologicznym należy szukać możliwości ograniczenia złego wpływu na otoczenie, np. poprzez redukcję zużycia paliw, czy też zmniejszenia liczby odpadów lub przyśpieszenia ich utylizacji. Jeden człowiek generuje około 300-500 kg odpadów rocznie, dodajmy do tego szkodliwą, globalną działalność sfery biznes i wyobraźmy sobie świat, w którym przyjdzie nam kiedyś żyć. Istnieją jednak ludzie, którzy myśląc o ekologii tworzą produkty o szerokim spektrum zastosowania, ograniczające galopującą degradację środowiska naturalnego.

– Czy takie działania podejmuje szczecińska Energo Natura?

– Spółka to synergia doświadczenia, wiedzy oraz innowacji w zakresie ekologii i wzrostu wydajności produkcji energii w skali globalnej. Autorskie projekty środowiskowe wdrażamy w regionach Europy, Bliskiego Wschodu, Afryki, a także Azji i Australii. Ponadto, osiągnięcia naszych biotechnologów zostały wyróżnione w projekcie GreenEvo Akcelelator zielonych technologii, pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie, produkt EcoBiosed reprezentuje firmę w największym polskim projekcie jakościowym – JAKOŚĆ ROKU.

– Dlaczego właśnie EcoBiosed?

−  To cudowne dziecko w dziedzinie biotechnologii. Całkowicie naturalny, nietoksyczny, bezpieczny dla człowieka i otoczenia innowacyjny preparat, zawierający specjalne dodatki, umożliwiający stymulację i wielokrotne przyspieszenie naturalnych procesów biodegradacji odpadów. Nasz produkt pozwala na przywrócenie zanieczyszczonej glebie jej pierwotnych funkcji w ciągu tylko jednego roku.

– Gdzie będzie można wykorzystać tę innowację?

– Przede wszystkim w przekształcaniu odpadów roślinnych, a nawet zwierzęcych w wysokowartościowy materiał, posiadający najlepsze właściwości zarówno nawozów mineralnych jak i organicznych. Dzięki naszym technologiom możemy w łatwy i szybki sposób zredukować negatywne skutki składowania odpadów komunalnych, czyli zmniejszyć ich masę, toksyczność i odór oraz skrócić czas przetwarzania. Warto również wspomnieć o zastosowaniu naszego preparatu do stabilizacji osadów ściekowych oraz odnowy terenów skażonych substancjami ropopochodnymi, pestycydami, metalami ciężkimi i innymi związkami toksycznymi.

– Może Pan podać przykład?

– Obecnie trwa rewitalizacja zdegradowanych terenów po Elektrowni Halemba w Rudzie Śląskiej z użyciem EcoBiosedu. Ponadto podczas seminarium w Indiach otrzymaliśmy zaproszenie do światowego programu oczyszczania rzeki Ganges i jej dorzecza. Również w tym przypadku zostanie wykorzystana technologia Ecobiosed.

– Czy spółka skupia się jedynie na pracy nad powstałymi już szkodami? Co więcej można zrobić?

−  Rozwińmy zatem myśl oszczędzania. Patrząc obiektywnie na wszystkie procesy zachodzące w przemyśle czy w codziennym życiu, mamy możliwość uniknięcia tak dużej skali zanieczyszczeń przy jednoczesnym zysku ekonomicznym. Po wieloletnich badaniach i testach w spedycji lądowej i transoceanicznej, potwierdziliśmy pozytywny wpływ naszego autorskiego katalizatora Redux na optymalizację procesów spalania paliw i bardzo duże ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. Wszelkie zakłady wykorzystujące olej opałowy, mazut czy inne oleje ciężkie, mogą skorzystać z wynalazku oszczędzając na kosztach paliwa nawet 12%. Tym samym poprawiamy funkcjonowanie urządzeń i maszyn cieplnych – substancja usuwa wszelkie osady, nagary i zanieczyszczenia, czyli utrzymuje maszyny w doskonałym stanie i przedłuża ich żywotność.

– Dlaczego tego typu rozwiązania nie są w powszechnym użyciu?

– Nauka ma wiele gałęzi, które bywają pomijane w pędzie konsumpcjonizmu i pod presją ograniczania badań naukowych tylko do tych z pozoru opłacalnych. Szukanie innowacji w dziedzinie biotechnologii to balans na granicy chemii i fizyki. Energo Natura łączy te obszary, dzięki czemu usprawniliśmy znany wszystkim proces spalania, który dopiero teraz wydaje się być bardziej wydajny i naturalny. Efekt naszej wieloletniej pracy to szansa na zdrowsze środowisko, w którym żyjemy – nie tylko lokalnie, ale i globalnie.

Życząc dalszych sukcesów, dziękuję za rozmowę.

Działanie technologii EcoBiosed na składowiskach odpadów:

  • Redukcja objętości nagromadzonych odpadów.
  • Zmniejszenie toksyczności odcieku.
  • Redukcja odoru.
  • Eliminowanie gryzoni, ptaków i owadów ze składowiska.
  • Poprawa warunków sanitarno-higienicznych (zabicie mikroorganizmów patogennych).
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych.
  • Zmniejszenie zawartości substancji toksycznych i metali ciężkich na terenie składowiska.
  • Możliwość pełnego demontażu i usunięcia składowiska w ciągu 6-12 miesięcy, co umożliwia wykorzystanie odzyskanych gruntów do innych celów np. budowlanych.

W przypadku wykorzystania preparatu EcoBiosed do przetwarzania odpadów rolniczych, jako efekt końcowy przetwarzania powstaje nam biokompost, wysoko efektywny produkt przydatny do nawożenia roślin.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Warszawska Awangarda

Muszynianka to podstawa!

Laureaci - European Quality Certificate

IV EUROPEJSKI KONGRES JAKOŚCI ZA NAMI!

Odpowiadamy na wyzwania nowoczesnego rolnictwa