Lubelska fundacja uznana w Europie

ECCC to skrót od Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych (z ang. European Computer Competence Certificate). Idea jest oddolną inicjatywą Fundacji ECCC, powstałej w 2009 roku, aby wspomagać budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie. Lubelska fundacja stworzyła standard weryfikacji kompetencji cyfrowych określanych certyfikatem. W 2016 roku została finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 2006 roku wskazują osiem kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. To: porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje cyfrowe, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, przedsiębiorczość oraz świadomość i ekspresja kulturalna. Kompetencje cyfrowe zostały uznane za jeden z priorytetów Komisji Europejskiej w najnowszych politykach, działaniach i strategii.

CERTYFIKACJA

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na czterech poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy poziom ekspercki. Obszary wykorzystania technologii informatycznych zostały podzielone na ogólny i branżowy. Do pierwszego – ogólnego obszaru kompetencji ECCC – należą następujące moduły certyfikacyjne: sprzęt i oprogramowanie komputerowe, edycja dokumentów, obliczenia arkuszowe, bazy danych, multimedia, technologie informacyjno-komunikacyjne, technologie mobilne oraz grafika biznesowa. W obszarze branżowym wyróżniono następujące moduły: e-nauczanie, służba zdrowia oraz obsługa turystyki. Lista modułów branżowych, ale też i ogólnych, będzie ustawicznie rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy.

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC.

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu, którego czas trwania i zawartość merytoryczna zależą od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba. Może ona wybrać dowolny moduł i poziom certyfikacji swoich kompetencji.

ZALETY CERTYFIKACJI

System certyfikacji ECCC nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów. Każdy może sobie dobrać indywidualnie zarówno zakres, jak i poziom weryfikowanych kompetencji. Można w ten sposób dostosować swoje kompetencje do potrzeb stanowiska pracy.

Egzaminy ECCC są tak skonstruowane, by sprawdzić kompetencje zdefiniowane w sylabusach ECCC. Sylabusy są elementem standardu i są upublicznione. Wyznaczają zakres egzaminów i mogą służyć jako podstawa do opracowywania programów szkoleń.

Rezultat egzaminu podawany jest w procentach, co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza certyfikatu ECCC.

W miarę rozwoju technologii informatyczno-komunikacyjnych i jej zastosowań tworzone są nowe moduły certyfikacji kompetencji ECCC. Pozwala to na dostosowanie certyfikacji do zmieniającego się świata.

System certyfikacji ECCC dzięki swoim cechom, takim jak elastyczność, dokładność, rozszerzalność, niezależność od platformy oraz, przede wszystkim, dzięki możliwości dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy, jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej.

Fundacja ECCC wdrożyła komputerowo wspomagany system zapewnienia wysokiej jakości opracowywanych i modyfikowanych modułów certyfikacyjnych.

MOCNY FUNDAMENT DLA RYNKU PRACY

Dla pracodawcy niekompetentny pracownik przynosi stratę. Pracuje wolniej, częściej się myli i musi naprawiać pomyłki, uczy się zamiast wykonywać swoje obowiązki, popełnia błędy, za które potem płaci pracodawca. Kandydat do pracy z Certyfikatem ECCC posiada ściśle określone i sprawdzone kwalifikacje.

Dla pracownika posiadanie Certyfikatu ECCC podnosi szanse na rynku pracy. Pracownik, dokumentując kompetencje w konkretnym obszarze wykorzystania technologii informatycznych poprzez zdanie niezależnego i obiektywnego egzaminu, zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania pracy.

Dla szkoły standard ECCC przyczynia się do podniesienia prestiżu placówki, poprzez możliwość zaproponowania uczniom potwierdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w procesie kształcenia egzaminem i certyfikatem, co jest możliwe dzięki korelacji treści poszczególnych modułów ECCC z podstawą programową.

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Work-life balance

31 maja 2019 r., rozpocznie się Internetowa Rejestracja Kandydatów w PWSZ Elbląg na rok akademicki 2019/2020

Orientacja na jakość

Activejet zaprasza do zabawy