Małopolski triumfator

Rozwój ekonomiczny Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce realizuje się w oparciu o trzy najważniejsze wartości: przejrzystość, uczciwość oraz zaangażowanie w relacjach z klientami.

Doświadczenie nabywane przez 110 lat istnienia pozwoliło na to, że z powodzeniem funkcjonuje on w dzisiejszej rynkowej rzeczywistości. Ciężka praca oraz zaangażowanie zaowocowały zdobyciem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2011.

Transformacja ustrojowa oraz reformy gospodarcze zapoczątkowane w Polsce pod koniec 1989 roku postawiły przed wielicką placówką nie tylko nowe wyzwania, ale również stworzyły szanse rozwoju, które jego władze umiejętnie wykorzystały. Podejmowane działania znalazły wyraz we wzroście sumy bilansowej, która obecnie, według danych banku przekracza 500 mln zł oraz funduszy własnych, które stanowią równowartość ok. 10 mln euro. Dzięki temu zajmuje on miejsce w czołówce największych banków spółdzielczych w Polsce.

– Prowadzenie biznesu przy uwzględnieniu wartości etycznych, poszanowania prawa, szacunku dla podwładnych i społeczności lokalnej zaskarbia nam zaufanie kontrahentów – mówi Edward Biernacki, prezes zarządu Małopolskiego Banku Spółdzielczego w Wieliczce. – Dla instytucji lokalnej dobry wizerunek wśród mieszkańców i władz samorządowych jest nie do przecenienia – dodaje.

Dobre warunki świadczenia usług, którym sprzyja stabilny zespół pracowników stwarzają przyjazny klimat obsługi. Bank pomaga zatrudnionym w osiąganiu równowagi między życiem zawodowym i osobistym, dba o podnoszenie poziomu zawodowego poprzez różne formy szkoleń. Aktywność na tym polu przynosi korzyści, które widoczne są w wynikach i pozycji rynkowej.

Marek Waligóra

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Bezpieczeństwo to podstawa

W zgodzie z naturą

Mamy lekarstwo na brak słońca!