Misją jakość i bezpieczeństwo

AUTOMATYKA KOLEJOWA / Bombardier walczy o srebrną nagrodę Jakość Roku

Firma Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o. z sukcesem wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom klientów. Swoje cele realizuje poprzez doskonalenie zarządzania procesami, personelem oraz zasobami. Praca zespołowa, rozwój zawodowy pracowników i dobra atmosfera w firmie stanowią niewątpliwie podstawę sukcesu spółki Bombardier.

Praca Bombardiera związana jest bezpośrednio z utrzymaniem bezpieczeństwa na kolei. Dlatego najważniejszym celem stawianym w firmie jest zapewnienie najwyższego poziomu usług konsultingowo projektowych oraz bezpieczeństwa stosowanych rozwiązań. Drugą, równie ważną rzeczą, jest terminowa realizacja usług wolnych od wad. Dla każdego projektu wyznaczany jest więc odrębny projektant oraz sprawdzający, o udokumentowanych uprawnieniach budowlanych w wymaganej specjalności. Bombardier wykonuje okresowe przeglądy realizacji zadań w projektach. Uczestniczą w nich Kierownicy Zespołów Projektowych. Projekty przechodzą także proces sprawdzania przez Zespół Sprawdzający, w którym po pozytywnej weryfikacji uzyskują Deklarację Zgodności. Potwierdza ona, że projekt spełnia warunki ustanowionego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2005. Ponadto projekty przechodzą pełną procedurę walidacji w laboratorium oraz w terenie. Bombardier wkłada również wiele wysiłku w szkolenia pracowników.

Jakość odgrywa w firmie ogromną rolę. – Dla zagwarantowania oraz doskonalenia przyjętej polityki jakości, spośród członków Zarządu wyznaczony jest upoważniony i kompetentny Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego. Odpowiada on za pisemne rozwinięcie polityki i celów ZSZ w wymierne i jednoznacznie określone zadania, dotyczące poszczególnych stanowisk lub komórek organizacyjnych Spółki. Natomiast kierownicy komórek organizacyjnych prowadzą działania tak, aby polityka, cele i zasady postępowania dotyczące ZSZ były jednoznaczne i zrozumiałe przez podległych im pracowników, a także odpowiednio wdrożone i utrzymane w codziennej działalności. Wszyscy pracownicy odpowiadają za szeroko pojętą jakość swojej pracy i spełnienia w niej wymagań środowiskowych oraz za stosowanie zasad ZSZ określonych w Księdze Jakości. Można więc powiedzieć, że jakość jest priorytetem na każdym szczeblu organizacyjnym firmy – mówi Krystyna Kornaś, członek zarządu, Dyrektor ds. realizacji projektów w Bombardier Transportation (Rail Engineering) Polska Sp. z o.o.

Świadczą o tym również dokonane w firmie wdrożenia. W 2001 roku Bombardier wdrożył System Zarządzania Jakością, zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO 9001:2001 i uzyskał Certyfikat Systemu Jakości. Kolejnym etapem rozwoju systemów zarządzania, jako wyraz szczególnej dbałości o środowisko, było wdrożenie 30 marca 2008 roku Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z międzynarodową normą PN-EN ISO 14001:2005. Oba systemy zostały połączone i obecnie działają jako jeden Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Zarządzania Środowiskowego, zgodny z międzynarodowymi normami. Dbając o ciągłe podnoszenie jakości swoich usług, firma w najbliższym czasie rozpocznie przygotowania do wprowadzenia Systemu Zarządzania Jakością „IRIS”, dedykowanego specjalnie dla transportu kolejowego.

Firma Bombardier dysponuje zespołem projektowym, który specjalizuje się w realizacji projektów ERTMS/ETCS, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Wdrożenie tego nowoczesnego systemu o charakterze interoperacyjnym wraz z budową w Polsce linii dużych prędkości to główny kierunek rozwoju polskiej kolei w najbliższym czasie.

Dagmara Szkudlarek

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje