MPO Kraków- nowocześnie i ekologicznie

MPO Kraków niedawno obchodziło jubileusz 150-lecia, nie oznacza to jednak, że spółka nie stosuje nowoczesnych rozwiązań. Dziś MPO samodzielnie zarządza dwoma systemami miejskimi: systemem gospodarowania odpadami i systemem oczyszczania miasta. Każdego roku do obu systemów wprowadzane są usprawnienia i modyfikacje, które podnoszą jakość świadczonych mieszkańcom Krakowa usług i zwiększają ekologiczną efektywność tych usług. Maksymalne wykorzystanie dostępnych surowców i materiałów, by nie szkodzić środowisku i nie eksploatować niepotrzebnie zasobów Ziemi i paliw kopalnych, jest wpisane w filozofię organizacji i funkcjonowania MPO Kraków.

Oczyszczanie ulic wodą deszczową

Krakowskie ulice są oczyszczane wodą opadową zbieraną do wybudowanego w 2016 r. podziemnego zbiornika na deszczówkę. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest obniżenie kosztów działania oraz zachowanie najwyższych standardów ekologicznych. Plany na najbliższe lata uwzględniają budowę kolejnych zbiorników tego typu oraz pokrycie dużych powierzchni dachowych kolektorami słonecznymi, co przyczyni się do dalszych oszczędności energetycznych.

Wszystkie ulice objęte czyszczeniem mechanicznym

Stałym oczyszczaniem mechanicznym objęte są wszystkie ulice w Krakowie mające twardą nawierzchnię. Łącznie oczyszczanych jest ponad 2300 km technologicznych dróg w mieście. Do oczyszczania mechanicznego używane są zamiatarki z systemem gwarantującym recykling wody i wyposażone w urządzenia z certyfikatem PM10. Uzupełnieniem oczyszczania jest zmywanie, które kończy proces. W podobny sposób mechanicznie oczyszczane są miejskie chodniki.

Wszystkie ścieżki rowerowe oczyszczane w najwyższym standardzie

Wszystkie drogi rowerowe objęte są utrzymaniem mechanicznym w najwyższym standardzie – takim samym jak chodniki, zarówno w okresie zimowym, jak i letnim. Łącznie utrzymaniem objętych jest 100 km dróg rowerowych, 25 km dróg dla rowerów z ruchem pieszych, 23 km chodników z dopuszczonym ruchem rowerowym i 25 km kontrapasów.

Zimą do oczyszczania z lodu i śniegu dróg rowerowych używane są zamiatarki z głowicami czyszczącymi, które skuteczniej niż powszechnie używane w innych miastach pługi oczyszczają nawierzchnię i dzięki którym nie ma konieczności używania soli i innych środków chemicznych.

Edukacja ekologiczna

Jednym z najważniejszych działań proekologicznych realizowanych przez spółkę jest kształtowanie postaw mieszkańców i edukacja ekologiczna. MPO Kraków prowadzi łącznie dziewięć programów edukacyjnych obejmujących warsztaty, wykłady, ćwiczenia i zajęcia. Mieszkańcy miasta mogą w nich brać udział bezpłatnie, a zakres i organizacja programów są autorskim rozwiązaniem pracowników spółki. Treści w poszczególnych programach są dostosowane do wieku uczestników zajęć, aczkolwiek zdecydowaną większość uczestników stanowią dzieci i młodzież szkolna.

Każdego roku przez programy i warsztaty edukacyjne MPO Kraków przechodzi łącznie ponad 10 tys. osób, a spółka wciąż zwiększa liczbę dostępnych programów. Ma to na celu poprawę jakości segregacji odpadów wśród mieszkańców  oraz propagowanie idei obiegu zamkniętego w postępowaniu z odpadami.

Piotr Odorczuk

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Konkurencyjność tkwi w detalach

Zwoltex – POLSKI Producent markowych ręczników

Muszynianka premium już dostępna!

Zawsze czysty skład