Nabieramy tempa!

Program promocji jakości w Polskich przedsiębiorstwach JAKOŚĆ ROKU na stałe wpisał się już w krajową rzeczywistość biznesową. Program ten organizowany przez naszą redakcję wspólnie z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród wielu przedsiębiorstw, nie tylko z sektora MSP. Logo JAKOŚĆ ROKU staje się także coraz bardziej rozpoznawalne przez klientów. Pojawia się w licznych reklamach naszych laureatów, także telewizyjnych.

Wraz z końcem ubiegłego roku zakończyliśmy trzecią edycję konkursu, do której zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, niema dwukrotnie przewyższająca ubiegłe lata.

Analiza ankiet weryfikacyjnych dostarczonych przez uczestników pokazała, że jakość traktowana jest przez nich jako sprawa priorytetowa. Zdecydowana większość z ubiegających się o laur przedsiębiorstw wdrożyła system zarządzania jakością lub działa według restrykcyjnych wewnątrzzakładowych norm i procedur. Właśnie te podmioty wyróżniliśmy w konkursie przyznając im nagrody, które wręczymy podczas uroczystej gali finałowej, kończącej edycję 2008 roku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. W sposób szczególny chcemy uhonorować dwukrotnych i trzykrotnych laureatów. Przyznaliśmy im nagrody specjalne, potwierdzone statuetkami, odpowiednio srebrnymi i złotymi.

Jednocześnie informujemy, że od początku bieżącego roku trwa kolejna, czwarta już edycja konkursu JAKOŚĆ ROKU. Zapraszamy do udziału w nim wszystkie ceniące jakość przedsiębiorstwa.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem 32 258 20 66 lub drogą elektroniczną na adres redakcja@biznesraport.com.

ks

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje