Odpowiedzialna rola

Samowystarczalność w żywieniu to strategiczny cel dla każdego narodu. W Polsce sektor rolniczy stanowi jeden z najważniejszych segmentów gospodarki. Tym samym agrobiznes, wykorzystując ponad połowę ogólnej powierzchni kraju, wyznacza kierunki użytkowania ziemi, kształtując środowisko przyrodnicze i krajobraz. Jednym z wiodących przedsiębiorców, kompleksowo obsługujących producentów rolnych w środki do produkcji, skupującym i przechowującym plony jest Rola Sp. z o.o.

Rola powstała w 1999 roku z inicjatywy rolników. Będąca w stu procentach ich własnością, skupia działania na wsparciu i rozwoju gospodarstw funkcjonujących w kraju.

Firma od lat współpracuje z wiodącymi producentami nawozów i środków ochrony roślin: Anwil, Fosfan, Bayer, FNAgro, Syngenta czy Basf. Ponadto przy udziale m.in. specjalistów z Akademii Rolniczej w Poznaniu prowadzi regularne szkolenia i konferencje w zakresie nowych trendów w technologii upraw, wzrostu świadomości funkcjonowania rynków rolnych oraz ich specyfiki. Pracujemy nad tym, aby klienci postrzegali nas jako partnerów, dlatego staramy się wspierać agro przedsiębiorstwa i kierujemy się nastawieniem proklienckim – podkreśla Krzysztof Jamrowski, prezes Rola Sp. z o.o.

Spółka respektuje w swojej działalności dobre praktyki działalności, normy wewnątrzkrajowe oraz dyrektywy unijne. Wdrożyła certyfikat RedCert, odpowiedzialny za promowanie odnawialnych źródeł energii i normy GMP+. Dodatkowo, wzorując się na normie HAACP, stosuje standardy jakościowe. Natomiast reagując na potrzeby zgłaszane od partnerów, zmodernizowała bazę magazynową, wyposażając ją m.in. w system pomiaru temperatur i schładzania, nowoczesny system przyjęcia i wydania, mający na celu utrzymanie najwyższej jakości przechowywanego zboża. 

Działania te zaowocowały nominacją do prestiżowego tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015 w kategorii USŁUGA.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje