Odpowiedzialność to podstawa

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku cechuje ciągły rozwój, poprzez unowocześnianie stosowanych technologii i intensywnie prowadzoną misję edukacyjną. Zgodnie z planem, w maju tego roku zakończył rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Niemysłowicach. Sukcesywnie inwestuje również w wymianę sieci wodociągowych. Ponadto, od tego roku wspiera Gminę Prudnik w realizacji projektu, w którym będzie można uczyć najmłodszych szacunku do  przyrody.

Od wielu lat ZWiK Prudnik dokłada wszelkich starań, nie tylko do najwyższej jakości wody, gwarantowanej w niskiej cenie, ale również odpowiedzialności za edukację najmłodszych w zakresie ekologii i odpowiednich postaw. Na terenie przedsiębiorstwa powstanie specjalna ścieżka edukacyjna. Będzie miejscem zdobywania wiedzy ekologicznej, nie tylko w ujęciu powstałego parku, ale również działalności ZWiK i odnawialnych źródeł energii. Idea ta została powiązana ze stopniowymi zmianami, dotyczącymi zwiększenia możliwości energetycznej, bez szkody dla środowiska.

W perspektywie najbliższych 5 lat spółka zamierza wymienić dotychczasową sieć wodomierzy na wyspecjalizowane urządzenia o wyższym stopniu dokładności, umożliwiających zdalny odczyt i monitoring zużycia.

Zakład nieustannie inwestuje w rozwój pracowników. Korzystając z dotacji w ramach rozwoju kadry 45+, pracownicy otrzymali możliwość zdobycia wiedzy na poziomie studiów podyplomowych. – Wszystko co robimy odbywa się z myślą o naszych Klientach, pracownikach, a także otoczeniu. Zgodnie z modyfikacją w normie ISO 9001:2015, korzyści wszystkich interesariuszy muszą być zapewnione i ściśle łączą się z odpowiedzialnością społeczną, która zawsze dla ZWiK odgrywała kluczową rolę. Jesteśmy dumni, że dziś możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że działaliśmy zgodnie z nową normą od lat – puentuje Paweł Kawecki, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje