fot. Mateusz Ochocki / KFP

OPEC – Jakość na europejskim poziomie

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdyni to firma ze 100% kapitałem polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.

Przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej do mieszkańców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do części gminy Kosakowo, a także produkcja energii elektrycznej w kogeneracji. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła skutecznie obniża emisję CO2 – nawet do 50%, w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem. Pozwala także na obniżenie zużycia paliwa oraz zwiększa sprawność ogólną procesu wytwarzania energii.

OPEC po raz czwarty przystąpił do programu promocji jakości w polskich przedsiębiorstwach, ponieważ w ciągu swojej wieloletniej działalności firma kładzie nieustanny nacisk na jakość świadczonych usług. Tytuł JAKOŚĆ ROKU® podtrzymuje wizerunek partnera solidnego i godnego zaufania, zarówno w oczach klientów, jak i kontrahentów. Ponadto, znalezienie się w zaszczytnym gronie firm oferujących najwyższą jakość usług także jest dużym wyróżnieniem i świadczy, że przedsiębiorstwo jest nowoczesne i aktywnie reaguje na oczekiwania konkurencyjnego rynku.

Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC Gdynia
Janusz Różalski, prezes zarządu OPEC Gdynia

Obecna, wysoka pozycja gdyńskiego OPEC na polskim rynku ciepłowniczym jest naturalnym efektem działań podejmowanych przez zarząd i pracowników firmy w poprzednich dziesięcioleciach. Na początku lat 90-tych ubiegłego wieku otrzymaliśmy kredyt z Banku Światowego w wysokości 25 mln dol., następnie pozyskiwaliśmy środki z EkoFunduszu, GEF, z funduszy Unii Europejskiej, co – biorąc pod uwagę wkład własny – pozwoliło nam w szerokim zakresie rozwinąć i zmodernizować infrastrukturę techniczną. Zbudowaliśmy nowoczesne systemy ciepłownicze, spełniające wysokie, europejskie standardy jakościowe. Od ponad 25 lat współpracujemy z Europą, szczególnie ze Skandynawią, budując efektywne, ekologiczne i zoptymalizowane ekonomicznie ciepłownictwo. Wszystkie działania przekładają się na wartość techniczną, bezpieczeństwo dostaw i akceptowalną cenę. Dążymy do daleko posuniętej racjonalizacji dystrybucji ciepła.

Agnieszka Szablikowska, kierownik Działu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w OPEC Gdynia
Agnieszka Szablikowska – ISO
fot. Krzysztof Mystkowski / KFP

Obok wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001, funkcjonujemy również w oparciu o System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Skutecznie eliminujemy w ten sposób tzw. niską emisję, czyli pyły zawieszone, które w największym stopniu odpowiadają za powstawanie uciążliwego smogu zimą. W ten sposób wymiernie poprawiamy jakość powietrza, którym oddychamy.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania pomorskiego OPEC opiera się na budowaniu satysfakcji odbiorców ciepła. W tym celu prowadzone są stosowne ankiety, których celem jest uzyskanie feedbacku od klientów. Zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje zwrotne od klientów są w pełni analizowane, a wnioski natychmiast wdrażane w życie. Spółka traktuje normy Zintegrowanego Systemu Zarządzania jako wytyczne, nadające rzeczywisty kierunek naszym codziennym działaniom. Rokrocznie poddajemy się zewnętrznym audytom, aby stale utrzymywać wysoki standard pracy. Osobiste zaangażowanie pracowników przenosi się na codzienne procesy produkcyjne. Przejawia się to w podejściu do wszelkich zaistniałych problemów pracowniczych, które rozwiązywane są zawsze na drodze poszanowania i dialogu.

Firma nie ogranicza się tylko do bieżącej działalności ciepłowniczej, ale również bardzo aktywnie uczestniczy w życiu lokalnego środowiska, wspierając m.in.: organizacje pozarządowe, sport, kulturę oraz inicjatywy służące kultywowaniu historii i wartości patriotycznych. Hasło na firmowym sztandarze „OPEC W SŁUŻBIE DLA SPOŁECZEŃSTWA” podkreśla wielopłaszczyznowy sens pracy na rzecz mieszkańców.

oprac. red.

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Potęga biznesowej niezależności

Jakość za wszelką cenę

Wesołych Świąt!

IKAR budzi jakość