Outsourcing usług PR? To się opłaca!

Postanowione: chcesz uruchomić bądź zmodyfikować dotychczas prowadzone działania z zakresu PR i marketingu w swojej organizacji. Masz do wyboru zatrudnienie specjalisty na etacie, zorganizowanie kilkuosobowego działu, współpracę z freelancerem lub zewnętrzną agencją PR. Każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Na pierwszy ogień bierzemy 9 korzyści płynących z outsourcingu usług PR i marketingu

1. Przewagą nawiązania współpracy z agencją jest fakt, że przedsiębiorca nie ponosi kosztów utworzenia i utrzymania stanowiska pracy, a także zakupu niezbędnego sprzętu i oprogramowania. Nie ma konieczności inwestowania w pracownika dodatkowych środków, np. na szkolenia, seminaria, konferencje branżowe, naukę języków obcych, badania lekarskie. Nie trzeba wynagradzać go dodatkowymi benefitami, jak np. karty do klubów fitness czy opieka medyczna. A na koniec miesiąca zamiast pensji oraz składek opłaca się fakturę, z której przedsiębiorca może odliczyć sobie VAT.

2. Co ważne, współpracując z agencją nie ma ryzyka czasowych nieobecności pracownika w pracy, np. z powodu choroby, urlopu, urlopu na żądanie itd. Agencja w takich przypadkach działa zespołowo – zawsze są na miejscu osoby, które systematycznie realizują zamierzone działania i płynnie przejmują obowiązki swoich współpracowników.

3. Agencja wyróżnia się interdyscyplinarnością – zatrudnia bowiem grono specjalistów, w którym każda osoba posiada inną wiedzę i doświadczenia, bo pracowała z innymi klientami, dla różnych branż i z rozmaitymi produktami czy projektami. Agencja stanowi zatem synergię wszystkich tych doświadczeń, dzięki czemu jest w stanie zagwarantować klientowi możliwie najwyższą jakość wykonywanych usług, a także wysoki poziom kreatywności i różnorodności.

4. Agencja przejmuje całkowitą odpowiedzialność za swoje działania. To w jej gestii leży, aby zapewnić kompetentny zespół do delegowanych jej przez klienta działań. Odpowiada także za efekty, rezultaty i osiągnięcie zamierzonych celów.

5. Kolejną zaletą outsourcingu jest fakt, że agencje mają wynegocjowane dużo korzystniejsze stawki na zakup mediów, korzystanie z usług agencji reklamowych, drukarni itp. Przy większych kampaniach niesie to za sobą naprawdę spore oszczędności.

6. Pracownicy agencji posiadają stałe, systematyczne i nierzadko budowane przez lata kontakty z dziennikarzami, co znacząco usprawnia proces komunikacji. Dodatkowo agencja zna oczekiwania dziennikarzy i dzięki temu jest w stanie skuteczniej zarządzać komunikacją pomiędzy firmą a mediami.

7. Pracownicy agencji, dzięki pracy z wieloma projektami i klientami jednocześnie, bardzo często są bardziej na bieżąco z nowymi trendami, technologiami, sposobami skutecznego działania niż pracownik etatowy.

8. Skorzystanie z usług agencji to zapewnienie sobie świeżego, obiektywnego spojrzenia na swoją organizację. Pracownik, który od lat zajmuje się działaniami marketingowymi, często popada w rutynę, a swoje działania realizuje w sposób schematyczny, zgodnie z ustalonym planem działania. Inaczej sprawa ma się w przypadku agencji. Fakt, że nad projektami pracuje grupa osób, mających rozmaite doświadczenie i szeroką wiedzę, a także generujących dużą liczę różnych pomysłów, zapewnia stały powiew świeżości.

9. Współpraca z agencją zapewnia większą elastyczność. Jeżeli klient w trakcie współpracy chce w krótkim czasie dodatkowo uruchomić większą kampanię, agencja płynnie i praktycznie od razu jest w stanie przydzielić do zespołu dodatkowe osoby, a po realizacji założonych działań z powrotem uszczuplić dział. Taka sytuacja jest niemożliwa do zrealizowania w tak szybkim czasie przez etatowego pracownika – jedna osoba może nie udźwignąć dużej ilości dodatkowych obowiązków, a zatrudnienie kolejnych osób jest czasochłonne i może się wiązać z dodatkowymi kosztami.

10. Jak widać, outsourcing usług PR i marketingu niesie za sobą wiele korzyści. Klient, dokonując wyboru agencji, powinien jednak zwrócić uwagę na jej portfolio oraz zorientować się, jakie jest doświadczenie pracowników w niej zatrudnionych: w czym się specjalizują oraz dla jakich klientów pracowali. Niemniej istotna jest forma i warunki współpracy. Warto podkreślić fakt, że powierzając działania z zakresu PR / marketingu zewnętrznym specjalistom, przedsiębiorstwo może skupić się na głównych obszarach swojej działalności.

Karolina Moskal
Specjalista ds. PR
Agencja Marketingowa Flying Pig

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Kryzys, ekran komputera i współpraca…

Budowanie jakości w sektorze prywatnej opieki medycznej

Odpowiedzialność za wyżywienie świata – kwestionariusz jakości

Zakasać rękawy