Bezpieczny biznes

W dobie dynamicznego rozwoju technologii informatycznych coraz większego znaczenia nabiera problem ochrony danych osobowych. Dlatego tak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa w ich przetwarzaniu, a w szczególności świadomości zagrożeń związanych z tym obszarem wśród kadry zarządzającej. ...

Read More

Duma województwa podkarpackiego!

Rozmowa z prof. UR dr. hab. inż. Czesławem Puchalskim, Prorektorem ds. rozwoju i polityki finansowej oraz z mgr inż. Barbarą Oskrobą, z-cą Kanclerza UR

Read More

Prestiż i renoma!

Rozmowa z prof. dr. hab. Marianem Gorynią prof. zw. UEP, Rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Read More

Gala finałowa konkursu JAKOŚĆ ROKU

W niezwykłym otoczeniu luksusowych wnętrz Hotelu OSSA w Rawie Mazowieckiej, 12 lutego rozstrzygnęliśmy III Edycję konkursu JAKOŚĆ ROKU.Patronat medialny nad wydarzeniem objęła GAZETA PRAWNA. Ogłoszenie wyników poprzedziło krótkie wystąpienie redaktora naczelnego Biznes Raportu, organizatora konkursu ...

Read More

Światło pod kontrolą

Włocławski ANWIS, europejski lider produkujący żaluzje i komponenty do ich wytwarzania, zmienia strategię rynkową. Wraz z nowymi produktami spółka wprowadza nowe logo i nową wizualizację dla dealerów. Firma chce doradzać klientom jak efektywnie kontrolować światło ...

Read More

Marka zdobyta jakością

BRANŻA SPOŻYWCZA / MAJONEZ KIELECKI WYRÓŻNIONY NAGRODĄ JAKOŚĆ ROKU 2008 Rozmowa z Jerzym Misiakiem, prezesem zarządu Wytwórczej Spółdzielni Pracy Społem - Rok 2008 przyniósł kieleckiej Społem sukces w organizowanym przez naszą redakcję konkursie JAKOŚĆ ROKU. Proszę przyjąć ...

Read More