W trosce o dobro mieszkańców.

Rozmowa ze Zbigniewem Lekstonem, prezesem zarządu Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Read More

Nowoczesna bankowość

Doskonalenie się i dążenie do coraz wyższych standardów świadczonych usług stanowi fundament naszego rozwoju. Trudno wyobrazić sobie rozwój banku bez nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań informatycznych, które mają wpływ na wzrost jakości obsługi klienta i jego satysfakcji ...

Read More

Profesjonalne testy oprogramowania

Rozmowa z Tomaszem Szadkowskim, prezesem zarządu oraz z Michałem Górskim, doradcą zarządu Soflab Technology Sp. z o. o.

Read More

Co z tą ekologią? Żółta kartka dla Polski!

Polska to ogromne boisko, na którym nieustannie rozgrywa się mecz środowisko kontra przemysł i wzrost konsumpcji.

Read More

Globalne bezpieczeństwo

Rozmowa z Barbarą Pióro, prezesem zarządu Global Information Security Sp. z o.o.

Read More

Szkolenia z pasją

Europejskie Centrum Kształcenia „EUREKA” jako instytucja szkoleniowa działa nieprzerwanie od 2000 roku.

Read More