Pionierzy innowacyjnego kształcenia

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce. Innowacyjna oferta dydaktyczna, nowatorskie pomysły i zadowolenie studentów – to części składowe, których wypadkową jest fakt, iż absolwent bez problemu może odnaleźć się na współczesnym rynku pracy – o tym wszystkim w rozmowie mówi Kanclerz Teresa Bogacka

Jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem i co innowacyjnego jest w ofercie dydaktycznej WSEI?

Uczelnia prowadzi studia w języku polskim na 14 kierunkach, na których studenci mają do wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności, oraz 5 kierunków w języku angielskim, takich jak: Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Informatyka i Pielęgniarstwo. Studia anglojęzyczne rozpoczęło ponad 200 osób z 24 krajów świata.

Największym zadowoleniem cieszy się pielęgniarstwo – pierwszego i drugiego stopnia, na którym studiuje około 1,5 tysiąca studentów. Tak duże zainteresowanie spowodowane jest zmieniającymi się przepisami, zapowiadającymi wyższe zarobki pielęgniarek posiadających tytuł naukowy magistra. Mówiąc o kierunkach innowacyjnych, na których wdrażane są nowe rozwiązania i których zadaniem jest przyciągnięcie do nas kandydatów, to właśnie pielęgniarstwo jest jednym z takich kierunków. Nowatorskim rozwiązaniem jest również kształcenie w języku angielskim na tym właśnie kierunku – robimy to jako jedyni w Polsce. W tej ofercie wiele kierunków to takie, na które zdobywamy fundusze europejskie, a to pozwala nam tworzyć i tym samym osiągać nowe narzędzia i metody, aby wiedzę przekazywać w trochę inny sposób niż ten tradycyjny.

Rozwińmy realizację nowatorskich pomysłów dydaktycznych…

Takim nowatorskim pomysłem są studia dualne bezpośrednio związane z profilem praktycznym, który uczelnia realizuje od 2012 roku. Projekty związane z tymi studiami mają na celu wprowadzenie takiego systemu kształcenia, który pozwoli na równoległy proces edukacji teoretycznej i praktycznej. W zależności od kierunku kształcenia ten system będzie inny, ponieważ związany jest bezpośrednio z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców. Przygotowując ofertę kształcenia, staraliśmy się uwzględnić potrzeby poszczególnych branż.

Jak wygląda współpraca na szczeblu biznes – nauka – samorząd?

Dokładamy wszelkich starań, aby ta współpraca była modelowa. Z naszymi partnerami biznesowymi definiujemy brakujące na rynku kompetencje, a następnie opracowujemy i dopasowujemy pod tym kątem programy studiów. Przykładem takiego kierunku jest na przykład informatyka – w branży obserwowalne jest wysokie zapotrzebowanie kadrowe. Dzięki temu firmy mają szansę wykształcić dla siebie młodych i zdolnych pracowników o umiejętnościach najlepiej odpowiadających ich wymaganiom. Bezpośrednio współpracujemy też z Urzędem Miasta – jako kanclerz WSEI należę do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Lublin, dbając tym samym o społeczno-gospodarczy rozwój miasta.

W 2012 roku utworzone zostało Centrum Ekspertyz Gospodarczych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, które jest jednostką uczelni. Zadaniem CEG jest transfer i komercjalizacja doświadczenia, wiedzy akademickiej i wyników badań biznesu. Było to odpowiedzią na zapotrzebowanie otoczenia gospodarczego Lubelszczyzny – przedsiębiorców i pracodawców – na specjalistyczny ośrodek akademicki świadczący profesjonalną pomoc przedsiębiorcom w różnych sferach życia gospodarczego.

Powiedzmy o systemie jakości kształcenia…

System Jakości Kształcenia wspiera proces współtworzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, którego głównym celem jest podniesienie skuteczności działań podejmowanych w związku z realizacją misji i strategii Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ciągłe doskonalenie, a także zapewnienie realizacji ustawowych zadań w sposób gwarantujący powtarzalność cech jakościowych, to także podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uczelni wobec innych szkół wyższych. System dostosowany jest zarówno do wymagań zewnętrznych, określonych w ustawie o szkolnictwie wyższym i przepisach wykonawczych czy wymagań Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jak i wewnętrznych uregulowań uczelni, uwzględniających jej specyfikę. Wewnętrzny system jakości kształcenia WSEI jest wciąż udoskonalany.

Jaka jest Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie?

To wiarygodna uczelnia we wszystkich aspektach, kształcąca na wysokim poziomie, mająca fantastyczne zaplecze wykładowców-praktyków. Pomimo że jesteśmy uczelnią niepubliczną, wiele programów kształcenia realizowanych jest bezpłatnie, a to duży atut.

Po raz kolejny WSEI otrzymała certyfikaty “Wiarygodna Szkoła” oraz “Dobra Uczelnia – Dobra Praca”, które przyznało Akademickie Centrum Informacyjne na rok akademicki 2018/2019. Otrzymane certyfikaty potwierdzają, że jesteśmy placówką godną zaufania. Certyfikaty wyróżniają dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz tworzenia perspektyw zawodowych.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Martyna Motylska

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to niepubliczna uczelnia otwarta nie tylko na wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych programów kształcenia, ale również niebojąca się wyzwań i chętnie tworząca nowości w sferze kształcenia dyplomowego, podyplomowego oraz organizacji pracy. To, co szczególnie wyróżnia uczelnię w skali kraju, to współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym realizowana na wielu płaszczyznach. Jako Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami, szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie możemy analizować potrzeby pracodawców i wdrażać ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia.

 

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Work-life balance

31 maja 2019 r., rozpocznie się Internetowa Rejestracja Kandydatów w PWSZ Elbląg na rok akademicki 2019/2020

Orientacja na jakość

Activejet zaprasza do zabawy