Potrzebujemy przywództwa opartego na jakości!

Rozmowa z George Georgiades, prezydentem European Organization for Quality

– European Organization for Quality skończyła w ubiegłym roku 60 lat. Jakie były okoliczności jej powstania?

– EOQ została powołana do życia w 1956 roku przez Francję, Włochy, Niemcy, Holandię i Wielką Brytanię, a następnie rozszerzała swoją działalność na pozostałe kraje europejskie. Ostatnio EOQ prowadzi działalność także w krajach południowego i wschodniego regionu śródziemnomorskiego.

– Jakie są zasady działania EOQ?

– Jesteśmy samodzielną organizacją non-profit, działającą na podstawie prawa belgijskiego. Prowadzimy niezależną, apolityczną działalność o charakterze naukowym. Organizacją zarządzają jej członkowie. Działamy interdyscyplinarnie jako światowy lider w zakresie rozwoju i zarządzania jakością. Jesteśmy miejscem wymiany pomysłów, wiedzy, badań i informacji dla wspólnego, ogólnoświatowego pożytku.

– Z jakimi instytucjami współpracuje EOQ?

– EOQ jest uznanym interesariuszem EA (European co-operation for Accreditation) i członkiem-założycielem World Alliance for Quality (WAQ). Jesteśmy także reprezentowani w zarządzie International Personnel Certification Association i wielu innych.

– Jaka jest misja i rola organizacji w świecie?

– Dokonaliśmy ostatnio przeglądu i aktualizacji naszej strategii. Dążymy do bycia wiodącym promotorem jakości, który rozszerza swoją sferę wpływów na Europę, ale i wychodzi poza nią. Naszą misją jest udoskonalać społeczeństwa europejskie poprzez promocję jakości. Oczywiście działamy  także na rzecz i dobro członków. Wspieramy ich poprzez networking, transfer wiedzy, globalną integrację i wymianę dobrych praktyk. Organizujemy Kongresy EOQ, certyfikujemy osoby, rozwijamy nowe produkty w ramach My EOQ.

– Czy w dzisiejszych czasach jakość wymaga wsparcia?

– Prace nad podnoszeniem jakości trwają od dziesięcioleci, a mimo to nadal mierzymy się z rozmaitymi problemami. Myślenie strategiczne i przywództwo skoncentrowane na kulturze jakości są obecnie bardziej potrzebne niż kiedykolwiek. Aby wykorzystać istniejące możliwości wymagane są indywidualne działania. Rola ekspertów w dziedzinie jakości będzie się zmieniać. Staną się oni partnerami, współpracownikami i liderami, nie tylko specjalistami do spraw technicznych.

– Jaka jest zatem przyszłość standardu ISO?

– ISO opracowało – i nadal opracowuje – kompleksową gamę norm, które mogą pomóc firmom i organizacjom na całym świecie rozwinąć się w zakresie trzech filarów zrównoważonego rozwoju – środowiska, gospodarki i społeczeństwa. Ta praca nie ma końca.

– Jakość i co dalej?

– Migracje i rosnący dobrobyt na świecie, a także pojawienie się międzynarodowych firm, umożliwiają ludziom większą płynność w obrębie światowej gospodarki. Dzięki temu rozwinie się podejście oparte na jakości i pojawią się jej nowe aspekty, na które wpływać będzie coraz więcej rozmaitych kultur. Dla firm istotne jest przekształcenie wyzwań w możliwości. Jakość bez wątpienia odegra integralną rolę we wszystkich tych obszarach, zatem firmy powinny z wyprzedzeniem zyskać wgląd w ten aspekt, żeby dodatkowo zoptymalizować wykorzystanie jakości w reakcji na przewidywane przyszłe sytuacje. Aby przygotować się do przyszłych wyzwań, istnieje potrzebna zmian sposobu kształcenia ekspertów w zakresie jakości i włączania jakości w ogólny rozwój zawodowy.

– Jaki będzie w tym udział EOQ?

– Chcemy, aby European Organization for Quality stała się synonimem doskonałości, innowacji, honoru, uczciwości oraz wyróżniającej się jakości i obsługi. Potwierdzenie moich słów stanowi uznanie jakie zdobyliśmy od European Accreditation, w zakresie programu zarządzania jakością dla pracowników (EOQ Competence Specification / Certification Scheme 9000), który ma być wykorzystywany przez krajowe organizacje akredytacyjne jako podstawowy punkt odniesienia. Osiągnięcie to jest solidną podstawą dla międzynarodowego uznawania certyfikatów kompetencji EOQ.

– Czego chciałby Pan życzyć uczestnikom III Europejskiego Kongresu Jakości?

– Przede wszystkim udanych obrad, dających możliwość dynamicznego zaangażowania się w networking. Pamiętajcie, że organizacje przyszłości potrzebują liderów traktujących jakość jako warunek osiągnięcia sukcesu. Liderzy na każdym poziomie, na każdym stanowisku, będą mogli przewodzić skuteczniej, jeżeli włączą jakość w swoje myślenie, analizy, strategie, planowanie i działania. Przywództwo oparte na jakości powinno być – i będzie – promowane w przyszłości.

– Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

DOBRE NASIONA, DOBRE PLONY

Potęga biznesowej niezależności

Jakość za wszelką cenę

QUALITY COUNTS