Remonty dla przemysłu

Kompleksowe naprawy bloków energetycznych dla wykonawcy są bardzo wymagające. Wiedza czy uprawnienia w branży energetycznej to tylko przepustka. Kontrakty zdobywa się doświadczeniem, fachową załogą oraz wysoką jakością. Między innymi te cechy zadecydowały o nominacji spółki REM-WAR do tytułu JAKOŚĆ ROKU.

Trzon firmy stanowi kadra z wieloletnią praktyką, wywodząca się z byłych wydziałów remontów urządzeń energetycznych oraz wydziału mechanicznego Elektrowni Stalowa Wola. Daje to doskonałą bazę do funkcjonowania profesjonalnej spółki, będącej pewnym i sprawdzonym partnerem na trudnym
i niezwykle wymagającym rynku specjalistycznych usług remontowych.

Dotychczas obsługiwani kontrahenci zwracają uwagę na sprawną
i elastyczną obsługę, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i terminowości realizowanych prac. Szerokie spektrum uprawnień i certyfikatów to gwarancja wysokiego poziomu usług proponowanych przez firmę REM-WAR. Pozwolenia wydały Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Ponadto spółka posiada wdrożone systemy ISO w zakresie: jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środowiska. Ich odzwierciedlenie znajduje się w misji spółki, która brzmi: „Cele i działania REM-WAR są ukierunkowane na osiągnięcie wymaganego przez Klienta poziomu produkowanych wyrobów i usług, osiągnięcia renomy na rynkach oraz konkurencyjności cenowej dostarczanych wyrobów i usług”. Podkreślić należy również fakt szeroko zakrojonej kontroli jakości, odbywającej się na każdym etapie wykonywanych robót oraz ścisłe przestrzeganie opracowanych procedur.

– O zadowoleniu klientów najlepiej świadczą otrzymywane po zakończeniu prac referencje – podkreśla Zbigniew Płocica, prezes zarządu
REM-WAR Sp. z o.o. – To one przekładają się na otrzymywanie kolejnych zleceń tym samym coraz szersze pozyskiwanie rynku – dodaje.

W ramach planów rozwojowych REM-WAR zamierza zwiększyć ilość realizowanych prac na rynkach zagranicznych.

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje