Rozwijamy się z myślą o mieszkańcach

MPO Kraków niedawno obchodziło jubileusz 150-lecia, nie oznacza to jednak, że spółka nie stosuje nowoczesnych rozwiązań. Dziś MPO samodzielnie zarządza dwoma systemami miejskimi: systemem gospodarowania odpadami i systemem oczyszczania miasta. Każdego roku do obu systemów wprowadzane są usprawnienia i modyfikacje, które podnoszą jakość świadczonych mieszkańcom Krakowa usług i zwiększają ekologiczną efektywność tych usług.

 

Przykładem jest budowa podziemnych zbiorników na deszczówkę, które znajdują się pod powierzchnią placu manewrowego na terenie głównej bazy firmy. Zbierana w ten sposób woda jest używana do oczyszczania ulic w mieście, a plany na najbliższe lata uwzględniają budowę kolejnych zbiorników tego typu oraz pokrycie dużych powierzchni dachowych kolektorami słonecznymi. Maksymalne wykorzystanie dostępnych surowców i materiałów, by nie szkodzić środowisku i nie eksploatować niepotrzebnie zasobów Ziemi i paliw kopalnych, jest wpisane w filozofię organizacji i funkcjonowania MPO Kraków. Dlatego właśnie biogaz odzyskiwany z rekultywowanych składowisk odpadów w Centrum Ekologicznym Barycz jest przetwarzany na energię elektryczną i cieplną. Podobnie zresztą jak aktualnie zbierane odpady, które po wysortowaniu z nich wszystkich możliwych surowców wtórnych trafiają do spalarni i powstaje z nich prąd i ciepło dla mieszkańców miasta.

 

Zmiany i usprawnienia wprowadzone w tym roku w organizacji oczyszczania krakowskich ulic i chodników pozwoliły zwiększyć skuteczność redukcji pyłów zawieszonych w powietrzu, szczególnie wchodzącego w skład smogu pyłu PM10.

 

Jednak jednym z najważniejszych działań proekologicznych realizowanych przez spółkę jest kształtowanie postaw mieszkańców i edukacja ekologiczna. MPO Kraków prowadzi łącznie osiem programów edukacyjnych obejmujących warsztaty, wykłady, ćwiczenia i zajęcia. Mieszkańcy miasta mogą w nich brać udział bezpłatnie, a zakres i organizacja programów są autorskim rozwiązaniem pracowników spółki. Treści w poszczególnych programach są dostosowane do wieku uczestników zajęć, a zdecydowaną większość uczestników stanowią dzieci i młodzież szkolna.

 

Wśród programów edukacyjnych są takie dla uczniów szkół podstawowych („Od segregacji nie ma wakacji”, „Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci”), gimnazjów („Elektroodpady mają zasady”), a także specjalny program edukacyjny dla seniorów („Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz”). W ramach programu „Kino za baterie” krakowskie placówki oświatowe prowadzą zbiórkę zużytych baterii, za które otrzymują darmowe bilety do kina.

Każdego roku w warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez MPO bierze udział łącznie ponad 10 tys. osób. Wszystkie programy to:

 

  • Od segregacji nie ma wakacji (klasy IV–VI szkół podstawowych)
  • Elektroodpady mają zasady (gimnazja)
  • Mądrze segregujesz – więcej zyskujesz (seniorzy)
  • Kino za baterie (placówki oświatowe z Krakowa)
  • Ścieżka ekologiczna (bez ograniczeń)
  • Czytam, rysuję i segreguję (klasy 0–I)
  • Krakowskie przedszkolaki to EKO-dzieciaki (przedszkola)
  • Krakowskie dzieci wiedzą jak wyrzucać śmieci (klasy I–III)

 

W przyszłym roku uruchomiony zostanie kolejny program edukacyjny. Prace nad jego przygotowaniem już trwają.

Piotr Odorczuk

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

LaTynka

Zdrowie w stylu LUX MED – lider i ekspert godny zaufania 💪👩‍🔬🧑‍🔬

FOOTBALL MASTERS

✅♻️ zielona-energia.com – dostawca systemów fotowoltaicznych