Sukcesy projektów NanoBiom i EAgLE

Mijainstytut-fizyki-logo2jący już rok 2016 to przełom w działaniach Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk, możliwy dzięki realizacji projektu NanoBiom o numerze POIG.01.01.02-00-008/08, finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu podjęto badania o charakterze wdrożeniowym, mające na celu opracowanie nowej generacji przyrządów, opartych o kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe.

NanoBiom realizowany był przez konsorcjum 7 czołowych polskich instytutów, pod kierunkiem profesora Leszka Sirko z Instytutu Fizyki PAN. Jego rezultatem było opracowanie szeregu nowatorskich przyrządów i technologii, stworzenie ponad 1000 publikacji i złożenie ponad 60 wniosków patentowych. Opracowane technologie zostały zaprezentowane na krajowych i zagranicznych targach innowacyjnej gospodarki, a pracownicy Instytutu uzyskali liczne prestiżowe nagrody.

Aktualnie w IF PAN realizowany jest prestiżowy projekt EAgLE o numerze 316014, uzyskany w ramach 7PR UE. Jego realizacja pozwoliła na wprowadzenie zmian strukturalnych w Instytucie, mających na celu promocję uzyskanych rezultatów i kontynuację prac ukierunkowanych na ich wdrożenie. Utworzono Centrum Transferu Technologii i spółkę celową NanoTechIP. W ramach ich działalności nawiązano liczne kontakty z przedsiębiorstwami z Polski i z zagranicy. Realizacja projektu przyczyniła się m.in. do opracowania nowej generacji znaczników fluorescencyjnych, umożliwiających wczesną detekcję zmian nowotworowych. Za prace w tej dziedzinie pracownicy zespołu kierowanego przez profesora Marka Godlewskiego zostali nagrodzeni na targach w Brukseli w 2015 r. Specjalną Nagrodą Prezydenta – Ministra Walonii i Brukseli oraz Światowej Organizacji Promującej Kreatywność.

Prof. dr hab. Marek Godlewski

Prof. dr hab. Leszek Sirko

 

instytut-fizyki-graf

Print Friendly, PDF & Email

Może Ci się także spodobać

Droga do sukcesu… zbudowana na TEFRA 25

Zaangażowani we wspólne dobro

Od pokoleń łączymy innowacje z bezpieczeństwem

Budujemy dobre relacje