Synergia tradycji i nowoczesności

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu gospodaruje na około 2.000 hektarów, zlokalizowanych na terenie gmin Wysoka, Krajenka, Złotów i Miasteczko Krajeńskie. Podstawą działalności są uprawy roślinne połączone z hodowlą bydła i produkcją mleka oraz chowem trzody chlewnej.

Osiągnięcia działającego od 1953 roku Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Bądeczu od lat spotykają się z uznaniem branżowej konkurencji oraz urzędów i instytucji zajmujących się gospodarką rolną. To uznana marka nowoczesnego, wielkopolskiego rolnictwa, a zarazem chlubny przykład przywiązania do idei i tradycji rolnictwa spółdzielczego. W 1953 roku 15 rolników z wkładem gruntowym utworzyło spółdzielnię produkcyjną, do której w późniejszych latach dołączyli inni gospodarze. Wniesiony wkład gruntowy, inwentarz żywy, maszyny i sprzęt oraz zaangażowanie założycieli przełożyło się na intensywny rozwój, konsekwencją czego w 1976 roku było połączenie w kompleksy uprawne granicznych pól Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych – Bądecz i Sędziniec. Przyjęły one wspólną nazwę Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu. Wysoka wydajność  umożliwiła  budowę i modernizację budynków gospodarczych oraz zakup Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego w  Wysokiej, a następnie w 1996 roku – zakup gruntów ornych Gospodarswa Rolnego w Czajczu wraz z bydynkami gospodarczymi.

 

 

Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu znany jest w kraju z wyjątkowo intensywnej i dobrze zorganizowanej  produkcji zwierzęcej, do tego prowadzonej niemal wyłącznie o pasze własne, z wyjątkiem komponentów białkowych. Naszą dumą jest bydło, którego mamy ponad 2650 sztuk, w tym przeszło 1000 krów o średniej wydajności 11708 kg mleka w laktacji. Ba, wydajność prawie 100 naszych krów przekracza 15 000 kg mleka! Pod względem mleczności zajmujemy regularnie miejsce w ścisłej czołówce krajowej wśród obór  powyżej 500 szt. objętych kontrolą i oceną użytkowości mlecznej. Tak duży potencjał genetyczny naszych HF-ek zawdzięczamy stosowaniu  do krycia nasienia buhajów o najwyższych indeksach w świecie i starannie prowadzonej selekcji. Krowy są utrzymywane w oborach ściołowych płytkich, zapewniających optymalne warunki dobrostanu. W odchowie cieląt wykorzystuje się u nas  powszechnie automaty do pojenia. Jako Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Bądeczu przedajemy rocznie 11,3 mln kg mleka w klasie ekstra.

Największym naszym kapitałem są pracownicy-spółdzielcy – podkreśla Mieczysław Zaremba, Prezes Zarządu. Bez ich wysokich kompetencji oraz zaangażowania i odpowiedzialności niemożliwe byłyby tak znaczące sukcesy RKS Bądecz na polu, w oborze czy chlewni, co później zostaje przełożone na zajmowane przez nas czołowe lokaty w najprzeróżniejszych klasyfikacjach i rankingach na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Nasza załoga liczy blisko 100 spółdzielców, w tym ok. 20 proc. z nich legitymuje się wyższym wykształceniem. Każdy zatrudniony u nas to jednak mistrz w swoim fachu. Mogą się o tym przekonać odwiedzający RKS Bądecz liczni rolnicy zarówno z Polski, jak i farmerzy z: Niemiec, Francji, Anglii, Szwecji, Danii, Norwegii, Belgii, Hiszpanii, USA, Tajlandii, a nawet z odległej Nowej Zelandii.

Martyna Motylska

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

http://bit.ly/3c6zGxT

First Time Manager czyli jak dobrze zagospodarować potencjał nowego menedżera?

Jakość z miłości do zwierząt

Jakość zrodzona z pasji

Po co potrzebne są ramy kompetencji cyfrowych?