Sześć dekad doskonalenia jakości pracy.

60 lat działalności Spółdzielni Mieszkaniowej we Wrocławiu udowadnia, że można budować nowoczesny biznes w nieruchomościach w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców i cieszyć się ich zaufaniem. O działalności spółdzielni mówi Jerzy Kruk, Prezes Zarządu SM Metalowiec we Wrocławiu

ORZEŁ JAKOŚCI 2019 to już nie pierwsza nagroda, która jest potwierdzeniem sukcesów w doskonaleniu naszej działalności. Ważna, bo przyznana przez Kapitułę programu EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® o renomie europejskiej, choć dla nas – najważniejsze jest zawsze zadowolenie członków spółdzielni.

Tego rodzaju nagrody są też potwierdzeniem naszej wiarygodności – jako partnera biznesowego. Przecież prowadzimy znaczącą działalność gospodarczą! Może dlatego mamy wszystkie lokale użytkowe wynajęte – choć to może także i dlatego, że traktujemy najemców naszych lokali jako partnerów i nie windujemy opłat. Myślę, że między innymi to decyduje o tym, że w naszych lokalach działają żłobki i przedszkola, bo potrzeby rodzin członków spółdzielni są priorytetem. Oczywiście korzystamy w tym zakresie z dobrej współpracy z Prezydentem Miasta Wrocław.

Oczywiście, zawsze rodzi się pytanie, jak to osiągamy?! Oprócz kompetencji pracowników spółdzielni jeszcze ważniejsza jest rola organów samorządowych spółdzielni, ze szczególnym uwzględnieniem rady nadzorczej. Przestrzegamy wszystkich procedur prawnych z podkreśleniem honorowania autonomii (praw i odpowiedzialności) tych organów. Do tego dochodzi podstawowa przesłanka szybkiego podejmowania decyzji – wzajemne zaufanie, które zrodziło się przez lata współdziałania. Nasze dwa „pomniki” – wielkie modernizacje: domu kultury „Bakara” (50 lat spółdzielni) i obiektu handlowo-usługowego (obecnie „Tarasy Grabiszyńskie” – na 60-lecie spółdzielni) tak się rodziły.

W zarządzaniu nieruchomościami powyższe zachowania są miernikami jakości naszej pracy, którą ciągle doskonalimy. Potwierdzeniem jest utrzymywanie od 2003 roku certyfikatu jakości ISO 9001, wielokrotnie weryfikowane także przez niemiecki TÜV NORD. Gdyby to przełożyć na konkretne wyznaczniki tej działalności, także praktyczne – na pewno ważne dla nas jest przekazywanie kompetencji załatwiania spraw na najniższe stanowiska, a za tym idzie też szerokie szkolenie specjalistyczne, empatia dla trudnych spraw mieszkańców – żaden wniosek, pismo nie może u nas pozostać bez reakcji czy odpowiedzi. Plany remontowe ustalają praktycznie sami mieszkańcy (rady osiedla) w ramach swoich comiesięcznych wpłat na ten cel. To mieszkańcy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne w najbliższym otoczeniu.

Mogę założyć, że każda spółdzielnia dąży do tego samego, ale co nas wyróżnia? Na pewno sposób wyłaniania składu rady nadzorczej w celu zapewnienia ciągłości pracy tego organu i jego stabilności, w tym osiągania szczególnych kompetencji. To też rotacyjny system wyboru członków bezpośrednio przez części walnego zgromadzenia (dawne grupy członkowskie) z nieograniczonej liczby kandydatów, ale na zwolnione miejsce przez członka rady po zakończeniu 3-letniej kadencji. W regulaminowym zapisie każde osiedle jest reprezentowane w radzie z zachowaniem parytetu: w prezydium i trzech komisjach rady (rewizyjna, majątkowa i samorządowa).

Jerzy Kruk

Prezes Zarządu SM Metalowiec we Wrocławiu

Print Friendly, PDF & Email

You May Also Like

ForMeds ® ZAWSZE CZYSTY SKŁAD

Produkty przyjazne środowisku

Uczelnia z europejskimi standardami

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 🐰🐥🐣